CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

“Acord Interconfederal per a la Negociació Col·lectiva – 2007”: més del mateix

Dimecres, 28 febrer, 2007
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

Com cada dos anys des de ja fa deu, CCOO, UGT i les patronals CEOE i CEPYME van subscriure el passat dia 6 de febrer l'anomenat “Acord Interconfederal per a la Negociació Col·lectiva - 2007”, que estarà vigent durant tot l'any 2007. Són ja amb aquest cinc pactes que, signats o prorrogats, pretenen des de l'any 1997 “orientar la negociació dels convenis col·lectius” en sectors i empreses.


De nou aquest pacte repeteix els objectius dels anteriors: contenir les pujades dels salaris per sota de l'IPC real i aprofondir encara més si cap en la “flexibilitat” i “competitivitat” a costa del salari i dels drets dels treballadors i treballadores.

Sembla que allò que l'AINC 2007 anomena “processos de reestructuració”, i que els altres considerem Expedients de Regulació d'Ocupació o Modificacions Substancials de Treball, no s'aturaran durant el 2007. En previsió d'això, l'AINC “orienta” sobre el procés a seguir, establint que haurien d'explicar-se i justificar-se.

Escomet també l'anomenat “absentisme injustificat”, recomanant aquest Acord el que designa textualment com a “mesures correctores i de control”, això és, d'infraccions i sancions als treballadors i treballadores, oblidant que l'absentisme laboral té a veure amb la precarietat, la falta de mesures de seguretat i salut i els criteris de productivitat.

Quant a les contrates i subcontrates, no recull res de nou més enllà de la nova regulació establerta en 2006; això sí, es creen les bases en l'AINC 2007 perquè els sindicats “més representatius” i signants del conveni col·lectiu, formin part d'una “comissió negociadora” a l'efecte de regular la subcontractació. S'exclou així tant als sindicats que, malgrat tenir representació en els Comitès d'Empresa o tinguin Delegats de Personal no superin el 10 %, així com a aquells que no sigui signants del conveni en qüestió, qüestió manifestament contrària a la doctrina establerta pel tribunal Constitucional.

No és l'anteriorment exposat el més escandalós; s'estableix també en l'apartat de l'AINC 2007 corresponent “Igualtat de Tracte i Oportunitats”, que es “(...) considera adequat (...): Aplicar les mateixes condicions laborals per als immigrants que per a la resta de treballadors en formes i tipus de contractació, retribucions, prevenció i seguretat, classificació i promoció, (...)”. Això és un veritable escàndol, atès que es dóna per fet en l'AINC 2007 que les empreses no apliquen les normes d'obligat compliment als treballadors i treballadores immigrants, el que no és només una infracció laboral, sinó un delicte tipificat en els articles 311 i següents del Codi Penal.

L'AINC 2007 descendeix fins a uns nivells absolutament escandalosos. I el mateix passa amb la reserva del 2% de contractació de persones amb discapacitat que les empreses han de complir. Aquest acord dóna per fet que les empreses no ho compleixen i intenta, altra vegada, fixar “recomanacions” per al seu respecte.

No serveix ni aquest ni els anteriors AINC com instrument de defensa i promoció dels drets dels treballadors i treballadores, sinó més aviat com suport de les tesis que advoquen per la competitivitat, la flexibilitat, els beneficis empresarials i la desregulació laboral. Amb aquest pacte perdem drets.

Des de la Confederació General del Treball entenem que només mitjançant l'acció sindical, la mobilització i la desobediència a aquest AINC 2007 podrem defensar els nostres drets. On hàgim de negociar, ho farem sense la coacció d'aquest instrument, i amb l'afany únic de millorar les condicions dels treballadors i treballadores.

Gabinet d'Estudis - Secretariat Permanent del Comitè Confederal CGT

<\/span>

Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció