CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

ADIF, així no anem bé!

Diumenge, 13 gener, 2013

Quan CGT va estampar la seva signatura en el II Conveni Col·lectiu perquè s'havia arribat a un acord de negociació col·lectiva que contenia les nostres reivindicacions, ho fèiem amb la ferma convicció que l'empresa seria la principal valedora del seu compliment, perquè d'això depèn en gran mesura l'estabilitat laboral en la nostra empresa en uns moments tan difícils.

No ha passat ni un mes des de la seva signatura quan per mitjà dels fets, ens anem assabentant que l'empresa diu i signa una cosa i fa una altra molt diferent. Ens referim a les múltiples situacions que s'estan generant per tot el territori en les quals s'està plantejant una possible creació de treballadors excedentaris, amb modificacions funcionals i possibles situacions de mobilitat geogràfica forçosa.

S'estan iniciant processos de negociació de nous quadres de servei en les Terminals de la Direcció de Serveis Logístics amb plantejaments de pèrdua efectiva de plantilla que en alguns casos és per sota del nivell d'existències. Així mateix, s'estan produint determinats processos no negociats de formació indeguda per a l'assumpció de càrregues de treball en les dependències motivat per la supressió de contractes d'externalització de serveis, que fins a la data en molts casos eren els que sostenien en major o menor mesura la productivitat de les terminals.

Així mateix, aquests processos són també extrapolables als treballadors d'Infraestructura que estan veient com les intencions més que sabudes de l'empresa anuncien una clara agressió a les funcions del personal amb assignació de funcions que no corresponen per normativa i fins i tot situacions de mobilitat i unificació de sectors que en molts casos implicaria una clara mobilitat forçosa geogràfica, o també extensible per als treballadors d'Estacions de Viatgers amb la reordenació que pretenen per al canal de venda.

Davant aquesta actitud agressiva de l'empresa que altera negativament el clima laboral per l'atemptat que suposa a les condicions dels treballadors, CGT s'està posicionant en una postura clarament de suport i defensa dels interessos dels treballadors, com sempre hem vingut fent, i per això no anem a dubtar a engegar els mecanismes habituals de lluita i reivindicació que siguin necessaris.

Si l'empresa s'entossudeix a mantenir aquesta actitud d'agressió als interessos dels treballadors, en CGT no dubtarem, com sempre ha estat, a engegar totes les actuacions jurídiques i sindicals que estimem necessàries incloent l'oportuna comissió de conflictes, pas previ a les obligades mobilitzacions a les quals ens aboca l'empresa.

SFF-CGT

http://www.sff-cgt.org

Attached documents