CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Aprovat l’Ordre del Dia definitiu del XVI Congrés Ordinari de la CGT

Dimarts, 23 desembre, 2008

En la Plenària Confederal Extraordinària celebrada el dia 18 de desembre de 2008 s'ha aprovat l'Ordre del Dia Definitiu del XVI Congrés Ordinari de la CGT que celebrarem a Màlaga els dies 4-5-6-7 de Juny de 2009.


Conforme indica el Reglament de Congressos, procedim a remetre a tots els sindicats de la CGT l'Ordre del Dia Definitiu perquè pugui començar la redacció de les ponències a debatre en el Congrés. Tenint en compte tots els terminis que s'indiquen en el Reglament de Congressos, es marca el dia 9 de Març de 2009 com data màxima per a redactar i remetre les ponències a la Comissió Organitzadora del Congrés. Qualsevol ponència que tingui entrada després d'aquesta data no serà admesa.

Serveixi aquesta circular per a difondre de forma immediata l'Ordre del Dia i que el treball de l'afiliació i els sindicats pugui començar com més aviat millor. En dates posteriors s'adjuntarà l'acta d'aquesta Plenària en la qual es recullen diferents aclariments i indicacions sobre l'ordre del dia, el calendari fins a la celebració del Congrés, el format per a la presentació de ponències, quaderns de debat, etc.

Jacinto Ceacero Cubillo, Secretari General CGT


ORDRE DEL DIA DEFINITIU XVI CONGRÉS ORDINARI CGT

- 1. Obertura del Congrés

- 2. Formació de la Taula del Congrés i Comissions

2.1. Mesa del Congrés

2.2. Comissió Revisora de Credencials

2.3. Comissió Revisora de Comptes

2.4. Comissió d'Escrutini

2.5. Comissions de Ponències

- 3. Discussió i aprovació, si escau, de la Gestió de cada Secretaria del Secretariat Permanent, Director del Rojo y Negro, Director del Libre Pensament i Coordinador de Ruesta.

- 4. Resposta de la CGT davant l'evolució del capitalisme i del neoliberalisme en els àmbits estatal i internacional.

* Una estratègia actual per a defensar els drets laborals

* Marc reivindicatiu general per a la negociació col·lectiva

- 5. Propostes de CGT per a construir un model social alternatiu llibertari.

* Defensa de les llibertats

* Drets socials i serveis públics

* Repartiment del treball i de la riquesa

* Autogestió

- 6. Aspectes concrets a decidir sobre els Estatuts de la CGT:

* Modificació dels Articles 11, 12 i 31 a propostes concretes de la FETAP.

* Modificació de l'article 25 en funció dels Acords de la Conferència Sindical de Bilbao.

* Actualització de la quota (dos paràgrafs finals de l'article 34).

* Revisió dels fons de solidaritat establerts en l'article 34 (unificació o no, i possible reglament de funcionament)

* Revisió de l'article 48 sobre el nombre màxim de secretaries del SP

* Títol VIII. De la Comissió Confederal de Garanties (articles 60 al 70)

- 7. Elecció i nomenament de les diferents Secretaries que formen el Secretariat Permanent, Director/a del Rojo y Negro, Director/a del Libre Pensamiento i Coordinador/a de Ruesta.