CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Àrees d’intervenció social

Dilluns, 1 gener, 2007

Antirepressiva

L’Estat reprimeix i estigmatitza la dissidència, criminalitza e il•legalitza idees i persones, ens cal continuar, com ja hem fet en el cas de la Laura i molts d’altres, denunciant aquesta criminalització, estant al costat de tots els col•lectius que lluiten contra la Llei antiterrorista, contra les tortures i qualsevol agressió del capital, ens cal estar amb les qui les pateixen, el nostre sindicat cal que sigui casa seva.

Dins d’aquesta lluita també caldria fer especial enfàsis en la lluita contra les presons recollint l’històrica crìtica del moviment llibertari participant en mobilitzacions conjuntament amb d’altres col•lectius que treballen aquest tema i conjuntament amb la secretaria d’acció sindical estudiar la possibilitat de la defensa dels drets sindicals i laborals dels presos.

Okupació

Un dels pilars del capitalisme és la propietat privada, l’okupació representa una lluita clara i directa contra aquesta, una lluita que posa en evidència el sistema econòmic on hi ha cases sense gent i gent sense cases i on l’especulació no té fre.

Les persones que participen en els centres socials okupats es troben implicades en la defensa d’uns espais lliures però sotmeses a l’amenaça constant del desallotjament i de penes que poden implicar presó.

La presència i el nostre suport tant social com judicial a banda de ser imprescindible és de justícia i coherència en el nostre projecte. Cal continuar amb la tasca que diverses federacions locals com Terrassa venen realitzant des de fa temps i que són un exemple per a la Confederació.

Moviment llibertari

Des de la CGT s’ha de seguir mantenint una aposta de col•laboració i de treball en comú amb aquells col•lectius i organitzacions llibertàries que tinguin uns plantejaments, idees i formes d'actuació properes a les nostres, lluny de l'ortodòxia i el tancament mental i pràctic que caracteritza l'actuació quotidiana de determinats col•lectius llibertaris.

Alliberament nacional

La lluita per l’alliberament nacional ha d’estar ineludiblement lligada a l’alliberament social i representa un pas més en l’autogestió i l’autorganització col•lectiva, una reivindicació que ve de molt lluny i que ha tingut sempre cert arrelament en la CGT (abans en la CNT) de Catalunya, no per crear un nou Estat sinó per defensar els drets col•lectius de la nostra societat.

En defensa d’aquesta lliure decisió i d’un federalisme des de la llibertat entre persones i pobles lliures, cal estar al costat de totes aquelles organitzacions defugint de dogmatismes i sectarismes, que participin d’aquests ideals.

Igualtat de gènere

Des de l’inici del moviment llibertari la lluita per l’emancipació de la dona i la seva igualtat amb l’home ha estat una constant que hem de continuar, no limitant-nos únicament al 8 de març; la Secretaria d’Acció Social conjuntament amb la Secretaria de la Dona han de treballar conjuntament i d’un cop per totes per aquest fi tant dins com fora del nostre sindicat. La lluita de gènere és una lluita transversal que ho ha d’amarar tot, des dels convenis fins al carrer.
Aquesta igualtat de gènere s’ha de fer extensiva al col·lectiu homosexual, bisexual i transsexual. A banda de la feina al carrer, cal que la Secretaria d’Acció Social i la d’Acció sindical treballin colze a colze en la redacció de clàusules de no discriminació per a la seva inclusió en els Convenis col•lectius.

Ecologisme

La lluita per un medi ambient lliure de contaminació significa també la defensa d’un espai comú per al gaudiment de tothom. El consum desmesurat de matèries primes i l’ocupació dels espais naturals per fer-hi edificacions forma part també d’aquest sistema econòmic depredador que busca el màxim benefici immediat. La col·laboració amb organitzacions ecologistes (com l'Assemblea d'Entitats Ecologistes de Catalunya o Ecologistes en Acció, entre altres) és necessària.

És important també mantenir la col·laboració i enfortir els nexes amb els col·lectius o sindicats com Assemblea Pagesa que lluiten, de forma assemblaria, contra els transgènics (per lluitar contra el control i dominació de l´alimentació i les diverses formes de producció que volen exercir les transnacionals agroalimentaries) i per un consum responsable; cal intentar estendre el projecte de cistella bàsica d’aliments que es planteja des de la pagesia combativa com una manera d’intercanvi directe, responsable i just entre el productor i el consumidor; posant els nostres locals a disposició d’aquestes cooperatives de consum, formant les nostres pròpies o participant en les existents en les nostres localitats.

Antiracisme i antifeixisme

La defensa de la igualtat de drets per a tothom ha estat una constant de l’anterior secretariat d’acció social que ha mantingut una línia ferma i coherent en aquesta lluita, cal continuar pel camí esbossat. Cal buscar el nostre propi espai dins la lluita pels drets de les persones immigrades, fomentant la seva conscienciació i organització assemblaria, dins o fora del sindicat; alhora que conscienciant la nostra pròpia afiliació.

De la mateixa forma que cal lluitar fermament contra el desenvolupament de les idees feixistes, racistes i xenòfobes que escampen determinats col•lectius i contra la violència que porten associada

Antimilitarisme

El militarisme representa una baula molt important en l’estructura del capital. L’exèrcit integra tots els valors que defensa el capital: estructura jerarquitzada, submissió, homofòbia i agressivitat. Representa, en última instància, l’instrument de defensa de l’Estat i del sistema econòmic que el sosté.

Tal i com vam fer participant en la lluita per la insubmissió, cal continuar aquesta via potenciant entre les nostres afiliades l’objecció fiscal a les despeses militars i les campanyes, com per exemple la que es duu a terme a Tarragona contra els vaixells de guerra al port, que cada federació local adapti aquest àmbit a la seva localitat. L’objecció fiscal ha de ser una campanya bàsica de la CGT de Catalunya.

Memòria històrica

Treballar de manera coordinada amb la Secretaria de Formació i d’altres ens de l’organització per fomentar el coneixement del nostre passat obrer, sindicalista, popular i anarquista i treballar amb d’altres organitzacions com la ARMHC per a la recuperació de la memòria història de tota la lluita antifeixista.