CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Arriba l’atac més greu dels últims anys als nostres drets laborals a la Diputació de Barcelona

Dimecres, 13 setembre, 2017

ARRIBA L’ATAC MÉS GREU DELS ÚLTIMS ANYS ALS NOSTRES DRETS LABORALS

NI UN PAS ENRERE EN LA DEFENSA DELS NOSTRES DRETS I CONDICIONS DE TREBALL!

Companyes, companys,

Us fem arribar aquest comunicat per a informar-vos del que probablement sigui l’atac més greu als drets i condicions de treball de les treballadores i treballadors de la Diputació en els últims anys. El proppassat mes de juliol, la Sindicatura de Comptes, òrgan dependent del Parlament de Catalunya encarregat de supervisar l’activitat del sector públic català, va fer públic un informe en el qual analitzava les despeses de personal durant l’exercici 2013 a les 4 diputacions del Principat (l’informe esmentat el podeu trobar penjat al seu web: http://bit.ly/2wV9TXt). Sorprenentment, en aquest es dedica un apartat a fiscalitzar les condicions establertes per la via de la negociació col·lectiva en l’Acord sobre condicions de treball del personal funcionari i en el Conveni col·lectiu de la Diputació, tot establint (però sense argumentar-ho ni fonamentar-ho jurídicament) que algunes d’aquestes no s’ajusten a la normativa vigent.

El primer que hem de dir és que ens provoca perplexitat la manca de justificació jurídica d’aquestes presumptes il·legalitats, com també el fet que un organisme de l’autogovern català es dediqui a vulnerar de facto l’autonomia local i també l’autonomia de les parts actores en la negociació col·lectiva (que, volem recordar, és un dret fonamental) tot establint com han de ser i com han de deixar de ser els acords assolits a la Mesa General de Negociació de la Diputació. Uns acords, d’altra banda, similars en força punts als vigents en altres administracions catalanes, i que van passar en el seu dia per tots els controls de legalitat propis de la corporació (serveis jurídics, Secretaria, Intervenció) i van ser validats políticament pel Ple de la mateixa. D’altra banda, ens sorprèn també enormement que en un context polític com el que s’està vivint avui a Catalunya, hi hagi organismes parlamentaris que maldin per controlar que els acords sobre condicions de treball de les administracions locals d’aquest país s’ajustin a la interpretació més restrictiva dels decrets de retallades del govern espanyol del PP, és a dir, en realitat, a la voluntat dels senyors Rajoy i Montoro.

La Diputació de Barcelona pretén utilitzar aquest informe per a empitjorar les nostres condicions de treball, tot suspenent i deixant sense efecte un seguit d’acords establerts per les parts a la nostra Mesa General de Negociació, en concret:

Els relatius a la jornada de treball
La paga assiduïtat
Els premis per anys treballats
Els incentius a la jubilació anticipada

Els dos últims pretenen suspendre’ls ja de forma immediata (provisionalment, durant 6 mesos, segons diuen) en el proper Ple de la Diba a finals d’aquest mes, i alhora pretenen que els renegociem tots 4 de nou partint de zero i sense condicions, és a dir, sense tenir en compte el que disposen actualment els nostres acords (per tant, amb l’aspiració de fer-nos treballar més hores, suprimir o retallar la paga d’assiduïtat i, és clar, també els altres drets abans esmentats, prèviament suspesos). La setmana passada se’ns va convocar als sindicats urgentment a Mesa per traslladar-nos la voluntat de la corporació de fer-nos còmplices de tot plegat tot instant-nos a signar un acord de suspensió de la normativa interna que regula actualment els premis per anys treballats i els incentius a la jubilació anticipada, per tal de poder legitimar la seva suspensió efectiva a la comissió informativa del proper 21 de setembre i al Ple d’aquest mes. A més, amenaçant que si no hi havia el vistiplau dels sindicats ho portarien al Ple igualment i ho suspendrien de forma unilateral (saltant-se a la brava, doncs, el dret a la negociació que assisteix els treballadors i treballadores). Novament ens han tornat a convocar per avui, 13 de setembre (en una reunió improvisada que ni tant sols compleix els requisits de temps i forma que requereix una reunió de MGN, ja que no ha estat convocada per la part patronal amb 48 hores d’antelació). Per a aquesta reunió ens han presentat una proposta d’acord que és TOTALMENT INASSUMIBLE.

Respecte tot això, des de la CGT fem les següents consideracions: En primer lloc, fem constar que l’informe de la Sindicatura de Comptes no és vinculant i, per tant, no obliga la Diputació a suspendre res. Per tant, si vol fer-ho (i fer-ho així, de forma urgent) és per voluntat pròpia, aprofitant la situació per a empitjorar les nostres condicions laborals i fer retrocedir els nostres drets. De fet, abans de res ens haurien d’explicar per què altres informes anteriors de la Sindicatura no els han provocat una reacció similar a la que mostren ara amb aquest. La Sindicatura depèn del Parlament, i és aquest qui ha de prendre en consideració l’informe, si s’escau. D’altra banda, si la Sindicatura realment ha detectat il·legalitats (que insistim, en cap cas es fonamenten jurídicament de forma adequada en l’informe), la normativa que la regula l’habilita a denunciar-les a la seu administrativa o judicial que correspongui. No ens consta que ho hagi fet i, per tant, no entenem ni compartim que la Diputació vulgui actuar de forma preventiva i d’ofici. Més enllà d’això, volem deixar clar que LA CGT EN CAP CAS SIGNARÀ CAP ACORD DE SUSPENSIÓ DELS DRETS I LES CONDICIONS DE TREBALL DE LES TREBALLADORES DE LA DIPUTACIÓ, ni validarà aquesta agressió contra les mateixes.

Als polítics de la Diputació els instem a demostrar davant de tot això una mica de valentia, i ser conseqüents amb allò que en el seu dia van aprovar. Difícilment ens podrem creure que estan disposats a defensar el dret a decidir de Catalunya si ni tant sols ens demostren que són capaços de defensar l’autonomia local i el dret a la negociació col·lectiva. Al conjunt de la plantilla us diem: L’embat és greu, molt greu, i suposa, com hem dit, l’agressió més important als nostres drets de les que hem patit durant els últims anys. Si permetem que això passi no hi haurà res que pugui impedir després posteriors retallades en cascada a les nostres condicions de treball. És per això que fem una CRIDA a tothom a donar una RESPOSTA proporcionada, però contundent, per la via de la MOBILITZACIÓ massiva de tota la plantilla, si aquesta és –com probablement serà– necessària, SENSE DESCARTAR CAP ESCENARI, fins i tot la vaga. Us demanem que estigueu preparades i que us impliqueu al màxim perquè una derrota ara tindrà conseqüències profundes i duradores, i no ho podem permetre. A la resta de sindicats, els convidem a plantar cara i els estenem la mà per a lluitar de forma unitària per defensar allò que es va aconseguir lluitant.

CAP RETALLADA ALS NOSTRES DRETS I CONDICIONS DE TREBALL! DONEM LA RESPOSTA QUE LA SITUACIÓ MEREIX!

13 de setembre de 2017

Secció Sindical de la CGT a la Diputació de Barcelona
https://cgtdiba.wordpress.com
https://twitter.com/CGTDiba