CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

AXA Partners imdemnitzarà a les vaguistes i a la CGT amb 3000 euros a cada un per vulneració del dret vaga

Diumenge, 27 març, 2022

 

AXA Partners (Interpartner) reconeix en seu judicial vulneració del dret fonamental de vaga  de les persones treballadores que van secundar la vaga convocada contra un ERE, que va acabar amb més de 50 acomiadaments després de la signatura dels sindicats UGT i CCOO.
L'empresa va substituir a les treballadores en vaga amb altres treballadores de Madrid i Portugal.

Axa Partners es veu obligada després d'acord d'avinença entre les parts a indemnitzar amb 3000€ a cadascuna de les demandants, persones i sindicat CGT, en concepte de danys i perjudicis. Amb l'acord d'avinença s'evita entrar en sala, on es demanaven 10.000€ per persona afectada i 25.000 per al sindicat convocant.
La Inspecció de Treball prèviament ja havia estès acta d'infracció molt greu pels mateixos fets, sancionant a l'empresa vulneradora del dret fonamental de vaga amb més de 6000€.

Aquesta vulneració del dret a vaga podria no ser l'única que s'hauria produït en aquesta empresa, avui dia la secció sindical de CGT està pendent de resolució d'Inspecció de Treball per una altra vaga convocada per a l'eliminació de les guàrdies obligatòries en dissabtes i festius. En aquesta segona vaga, AXA Partners - Interpartner va incentivar i va pagar hores extraordinàries en els dies en què s'havia convocat vaga...veurem com es pronuncia Inspecció del Treball.

 

Castellano.

AXA Partners (Interpartner) reconoce en sede judicial vulneración del derecho fundamental de huelga de las personas trabajadoras que secundaron la huelga convocada contra un ERE, ERE que se saldó con más de 50 despidos tras la firma de los sindicatos UGT y CCOO.
La empresa sustituyó a las trabajadoras en huelga con otras trabajadoras de Madrid y Portugal.

Axa Partners se ve obligada tras acuerdo de avenencia entre las partes a indemnizar con 3000€ a cada una de las demandantes, personas y sindicato CGT, en concepto de daños y perjuicios.
Con el acuerdo de avenencia se evita entrar en sala, dónde se pedían 10.000€ por persona afectada y 25.000 para el sindicato convocante.
La Inspección de Trabajo previamente ya había levantado acta de infracción muy grave por los mismos hechos, sancionando a la empresa vulneradora del derecho fundamental de huelga con más de 6000€.

Esta vulneración del derecho a huelga podría no ser la única que se habría producido en esta empresa, a día de hoy la sección sindical de CGT está pendiente de resolución de Inspección de Trabajo por otra huelga convocada para la eliminación de las guardias obligatorias en sábados y festivos. En esta segunda huelga, AXA Partners - Interpartner incentivó y pagó horas extraordinarias en los días en que se había convocado huelga... veremos cómo se pronuncia Inspección del Trabajo.