CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Barcelona: Rodalies cobra multes de forma indeguda a l’estació de Plaça Catalunya

Dijous, 14 octubre, 2010

Des del passat 15 de setembre, en l'àmbit de Rodalies de Catalunya s'aplica el mateix procediment sancionador per a viatgers sense títol de transport vàlid que en la resta dels operadors del sistema tarifari integrat: FGC, Metro,… El mateix consisteix en l'abonament de la percepció mínima (50€) d'acord amb l'article 52 de la Llei 7/2004 de 16 de juliol de mesures fiscals i administratives, modificat per la Llei 26/2009 de 23 de desembre. Si el viatger accedeix al pagament immediat d'aquesta percepció hi haurà un descompte del 50%, i l'infractor abonarà finalment 25€.

Amb l'acord de classificació professional que va entrar en vigor el passat 1 de juliol a Renfe Operadora, solament estan habilitades per a realitzar aquesta labor les categories d'Operadors Comercials N1 (antigament interventors), que tenen la condició d'agent de l'autoritat en virtut de la disposició transitòria tercera de la Llei 39/2003, de 17 de novembre del Sector Ferroviari.

La falta de personal d'aquesta categoria ha generat que l'empresa estigui cometent una gravíssima irregularitat en l'estació de Plaça de Catalunya. En el punt de control d'aquesta estació, Operadors Comercials N2 (als quals la normativa únicament els dóna funcions de control d'accessos) insten als viatgers sense títol de transport vàlid a que abonin els 25€. En el cas de negativa d'aquests, els ordenen que s'identifiquin (a pesar que no són agents de l'autoritat). Al no tenir aquesta condició, tampoc els donen als viatgers infractors que es neguen a abonar de forma immediata la percepció (25€), la fulla corresponent del Butlletí de percepció mínima amb la qual en el termini de 30 dies haurien de satisfer els 50€ abans de començar el procés de sanció administrativa.

I a sobre han “bunkeritzat” la sortida de l'estació no havent en l'actualitat cap torn que marqui de sortida per a aquells usuaris que no han pogut fer-lo en l'estació d'origen per problemes de l'empresa: estacions sense canceladora, o amb elles fora de servei,… Aquesta actuació irregular es pot estendre a més estacions del nucli: Clot-Aragó, Sant Andreu Arenal,… S'adjunta el procediment establert per a la percepció mínima en Rodalies.

CGT - Secció Sindical de Renfe Operadora Barcelona