CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Butlletí Informatiu nº 128. Reial Decret Llei 8/2010 de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic

Dimecres, 14 juliol, 2010
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

Butlletí número 128 editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT.

REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG 2010, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

Resum de les mesures aprovades en el Decretazo.

- Suspensió de la revaloració de les pensions en 2011, excepte les prestacions més baixes: les no contributives, les contributives que reben
complements de mínims i les de l’antic règim SOBI no concorrents
amb altres.

- Suspensió del règim transitori de la jubilació parcial, per a accedir a la
jubilació parcial caldrà tenir un mínim de 61 anys, haver cotitzat un
mínim de trenta anys i haver treballat un mínim de sis anys en l’última
empresa.

- Des de la nòmina del mes de juny reducció d’un 5 per 100 de mitjana
dels salaris públics. L’escala arribarà al 7 per 100 en funció del nivell
d’ingressos del grup professional, afectarà al personal de totes les Administracions Públiques i s’aplicarà tant sobre les retribucions bàsiques, com sobre les complementàries. Els alts càrrecs veuran reduïts els seus salaris entre un 8 per 100 i un 15 per 100.

- Eliminació de la retroactivitat en prestacions per dependència, es fixa
un temps màxim de sis mesos per a la resolució de les sol·licituds sobre
el reconeixement de la situació de dependència i la prestació a rebre.
Ja que eliminarà el compte per pagaments derivats de l’aplicació del
principi de retroactivitat quan aquest reconeixement es retardava.

- Eliminació del “xec-bebé ” a partir del 1 de gener de 2011, la deducció
de 2.500 euros per naixement i adopció en l’IRPF, també coneguda
com “xec-bebé”, així com la prestació econòmica de pagament únic de
la Seguretat Social per naixement i adopció que es va establir simultàniament.

Segons el Govern del PSOE són tres els factors essencials que contribuiran a l’ajustament del “dèficit”: la retirada de les mesures transitòries, la menor despesa per prestacions per atur, com a conseqüència d’un escenari de progressiva recuperació econòmica, i,
finalment, les mesures d’ajustament que el Govern aplicarà en els pròxims tres exercicis.

• Congelació de les retribucions del personal al servei del sector públic
estatal durant 2011, després de la rebaixa del 5 per 100 prevista per a
2010.

• Aplicació de la taxa de reposició del 10 per 100 en les ofertes d’ocupació pública durant 2011, 2012 i 2013.

• Reducció en un 15 per 100, en termes nominals, en les despeses en béns corrents i serveis

• Aplicació d’acords de no disponibilitat a la inversions d’infraestructures
en 2010 i 2011, i ajustament a les necessitats de consolidació en els dos exercicis següents. Reducció en un 25 per 100 de la resta d’inversions en el període 2011-2013.

• Reducció en cinc-cents milions de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en
2011, addicionals als tres-cents milions retallats en 2010.

• Retallada de la despesa farmacèutica

>>> Us podeu descarregar el Butlletí 128 a: www.cgt.org.es/IMG/pdf/BI128_medidas-extraordinarias-reduccion-deficit.pdf

Attached documents

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció