CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Butlletí Informatiu nº 128. Reial Decret Llei 8/2010 de mesures extraordinàries per a la reducció del dèficit públic

Dimecres, 14 juliol, 2010

Butlletí número 128 editat pel Secretariat Permanent del Comitè Confederal de la CGT.

REIAL DECRET-LLEI 8/2010, DE 20 DE MAIG 2010, PEL QUAL S'ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES PER A LA REDUCCIÓ DEL DÈFICIT PÚBLIC.

Resum de les mesures aprovades en el Decretazo.

- Suspensió de la revaloració de les pensions en 2011, excepte les prestacions més baixes: les no contributives, les contributives que reben
complements de mínims i les de l’antic règim SOBI no concorrents
amb altres.

- Suspensió del règim transitori de la jubilació parcial, per a accedir a la
jubilació parcial caldrà tenir un mínim de 61 anys, haver cotitzat un
mínim de trenta anys i haver treballat un mínim de sis anys en l’última
empresa.

- Des de la nòmina del mes de juny reducció d’un 5 per 100 de mitjana
dels salaris públics. L’escala arribarà al 7 per 100 en funció del nivell
d’ingressos del grup professional, afectarà al personal de totes les Administracions Públiques i s’aplicarà tant sobre les retribucions bàsiques, com sobre les complementàries. Els alts càrrecs veuran reduïts els seus salaris entre un 8 per 100 i un 15 per 100.

- Eliminació de la retroactivitat en prestacions per dependència, es fixa
un temps màxim de sis mesos per a la resolució de les sol·licituds sobre
el reconeixement de la situació de dependència i la prestació a rebre.
Ja que eliminarà el compte per pagaments derivats de l’aplicació del
principi de retroactivitat quan aquest reconeixement es retardava.

- Eliminació del “xec-bebé ” a partir del 1 de gener de 2011, la deducció
de 2.500 euros per naixement i adopció en l’IRPF, també coneguda
com “xec-bebé”, així com la prestació econòmica de pagament únic de
la Seguretat Social per naixement i adopció que es va establir simultàniament.

Segons el Govern del PSOE són tres els factors essencials que contribuiran a l’ajustament del “dèficit”: la retirada de les mesures transitòries, la menor despesa per prestacions per atur, com a conseqüència d’un escenari de progressiva recuperació econòmica, i,
finalment, les mesures d’ajustament que el Govern aplicarà en els pròxims tres exercicis.

• Congelació de les retribucions del personal al servei del sector públic
estatal durant 2011, després de la rebaixa del 5 per 100 prevista per a
2010.

• Aplicació de la taxa de reposició del 10 per 100 en les ofertes d’ocupació pública durant 2011, 2012 i 2013.

• Reducció en un 15 per 100, en termes nominals, en les despeses en béns corrents i serveis

• Aplicació d’acords de no disponibilitat a la inversions d’infraestructures
en 2010 i 2011, i ajustament a les necessitats de consolidació en els dos exercicis següents. Reducció en un 25 per 100 de la resta d’inversions en el període 2011-2013.

• Reducció en cinc-cents milions de l’Ajuda Oficial al Desenvolupament en
2011, addicionals als tres-cents milions retallats en 2010.

• Retallada de la despesa farmacèutica

>>> Us podeu descarregar el Butlletí 128 a: www.cgt.org.es/IMG/pdf/BI128_medidas-extraordinarias-reduccion-deficit.pdf

Attached documents