CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Cal moure’s: Tramvia privat, directius amb sous desorbitats, contractació precària i corrupció sindical. Butlletí CGT BUS BCN

Dimarts, 22 setembre, 2015

Cal moure's : Tramvia privat, directius amb sous desorbitats, contractació precària i corrupció sindical. Butlletí CGT BUS BCN

Malament comencem en la nova fase de negociació nostre conveni col·lectiu. El titular de premsa de la primera reunió que va tenir la nova alcaldessa amb el President de la Generalitat va ser: Mas i Colau acorden impulsar la unió dels tramvies per la Diagonal.

Una setmana després es constituïa el nou Consell d'Administració de TB i Metro els membres nomenaven Mercedes Vidal (BEC) com a nova Presidenta de TMB, Antoni Poveda (PSC) Vicepresident i Enric Cañas com a Conseller Delegat (apareix una altra vegada el lloc de Conseller Delegat, una despesa més en la Barcelona en comú). La primera aparició en premsa de la flamant presidenta són unes declaracions a favor del tramvia privat que ens posen en guàrdia definitivament:

Es buscarà l'acord polític per fer l'obra per la Diagonal Molts barcelonins i barcelonines esperàvem més dels primers passos, en matèria de mobilitat, del nou consistori barceloní, però veiem que no sembla que vagin a haver-hi canvis de calat. Ni l'alcaldessa, ni la nova presidenta de TMB s'han declarat contra la privatització de els transports públics que significa la connexió dels tramvies per la Diagonal, ni per la recuperació de les línies nocturnes, ni les que explota Sagalés (Bus Nou Barris). Tampoc hem sentit cap proposta per acabar amb els grans sous dels directius de TMB, ni contra la contractació precària dels nous conductors / es d'autobusos o contra la corrupció sindical.

TRAMVIA (EXPLOTAT PER UNA EMPRESA PRIVADA) PER LA DIAGONAL

Semblava que el referèndum de 2010 en què la població es va manifestar en contra del tramvia per la Diagonal, havia deixat tancat l'assumpte. Igualment l'aposta pel desenvolupament de la Nova Xarxa Ortogonal de Busos semblava una aposta clara que el futur del transport de superfície de la nostra ciutat havia de ser a través de busos de gran capacitat, convencionals i de proximitat. I diem semblava perquè la realitat és una altra si a les proves ens remetem. A les declaracions de Colau, Mas i Mercè Vidal cal afegir el retard decretat per l'Ajuntament al desenvolupament de la 4a fase de la Xarxa Ortogonal i l´entrada a TMB i l'AMB de directius / polítics que porten anys apostant per la implantació del Tramvia privat a Barcelona.

CORRUPCIÓ SINDICAL

Des que existeix CGT hem lluitat contra la corrupció sindical en TB que tant de mal ha fet a la plantilla i hem aconseguit, amb la nostra pressió o mitjançant els jutjats que està es redueixi. però lamentablement no podem dir que hagi desaparegut o que la plantilla s'oposi clarament a aquest tipus de "pràctiques mafioses ".

Les últimes contractacions a Metro de familiars de sindicalistes d'autobusos d'UGT i SIT així ho demostren. Un fet denunciat a la Inspecció de Treball per tots els sindicats de Metro i per CGT d'autobusos i metro en els jutjats penals.

Tota la plantilla sap com funcionen les diferents maneres que els sindicalistes professionals utilitzen, en complicitat amb la Direcció, per aconseguir més privilegis, hores i alliberaments sindicals o per ficar a seus familiars a TMB. Tot i que aquesta realitat es sàpiga és lamentablement que encara gran part de la plantilla miri a una altra banda i, equivocadament, no digui res esperant que les sobres els arribin a ells.

Quan arriba una convocatòria de Comandaments, com la que ara s'anuncia, o hi ha una entrada de personal, tot i que sigui en precari, molts companys s'acosten al Trident a veure si els cau alguna cosa. És penosa aquesta situació que fomenta la Direcció i és penós veure a companys abandonar els seus principis per a "pidolar" un lloc de treball o una promoció als sindicats de la Direcció.

Això s'ha d'acabar perquè igual de culpable és el corrupte que el que el corromp o el que l'hi permet i ho justifica.

Els comptes clars

Mercader -Triangle / Sant Andreu

Fa uns dies ens va arribar el Balanç de TB de 2014 que reproduïm parcialment en aquest Utopia. En aquest document,sota el títol de despeses de personal, que inclou: sous i salaris, altres despeses de personal, seguretat social i indemnitzacions s'especifica que TB va gastar 201.397.000 €.

201.397.000 €DESPESA DE PERSONAL

Si contrastem aquesta dada amb el document que l'empresa va aportar a la Mesa de conveni, que també reproduïm parcialment, sobre la despesa que ha tingut, pels mateixos conceptes en 2014, però només del personal de conveni, que va ser de 174.063.234 € podem treure la conclusió que la diferència d'aquestes quantitats correspon a la despesa que ha tingut TB en el personal "fora de Conveni" inclòs el personal EURO

201.397.000-174.063.234 = 27.333.766 €
DESPESA PERSONAL FORA CONVENI I EURO

Segons la Memòria de 2014 la plantilla mitjana de TB va ser 3.851 treballadors / es de la qual 3.485 som personal de conveni.

3851-3485 = 366
Nº de treballadors no regulats per conveni

Amb aquesta informació es pot constatar que els 366 treballadors no regulats econòmicament pel conveni (fora de conveni i Euros) han "costat" a TB 27.333.766 € el que dóna una mitjana de 75.935 € per persona.

27.333.766 / 366 = 75.935 €
mitjana de la despesa d'un treballador no regulat per conveni

Davant d'aquesta dada hi ha els 174.063.234 € que hem costat els 3.485 treballadors / es de conveni que estem enquadrats per nivells de VPT i que la despesa mitjana ha
estat de 49.960 € per treballador / a

174.063.324 / 3.485 = 49.960 €
mitjana de la despesa d'un treballador regulat per conveni

Com veiem la diferència de la mitjana del que costa un "Fora de conveni" i un al que se li aplica el conveni és de 25.975 €

75.935-49.960 = 25.975 €
diferència mitjana de ser treballador regulat o no pel conveni

Recordem que en aquestes dades està inclòs el que cotitza la empresa a la Seguretat Social i per tant són uns diners que no apareix en les nostres nòmines. També recordem que estem parlant de mitjanes de despesa per treballador i que per tant hi ha grans diferències tant entre els treballadors que estan regulats pel conveni com pels que no ho estan. Malgrat aquesta evidència es pot assegurar que la mitjana de la despesa en un "fora de conveni" respecte a un treballador que aquest en conveni és superior en un 52%

ASSEMBLEA GENERAL (AMB ATURADA) OCTUBRE

Han passat nou mesos des que es va iniciar la negociació del nostre conveni que es poden resumir en un rotund fracàs. La docilitat i el col·laboracionisme del Trident, al costat de la desorientació de la Direcció, ens ha portat a aquesta situació. A més ara cal afegir el perill que representa l'aposta que ha fet el nou ajuntament a favor de tramvia privat.

Davant aquests fets els sindicats combatius de TB hem decidit convocar una Assemblea General de treballadors a l'octubre (la data es concretarà pròximament) que es farà amb atur per mostrar el descontentament de la plantilla i pressionar per reprendre la negociació amb l'objectiu clar d'aconseguir les reivindicacions que s'acordin en l'assemblea.

Des de CGT proposarem 4 punts principals:
►Contra la privatització delstransports públics
►Recuperación del nostre poderadquisitiu i reducció dels sous de la Direcció
►Acabar amb la contractació precària
►Acabar amb la corrupció sindical

(Podeu llegir la resta contingut al butlletí i adjunt):

BUTLLETÍ NÚMERO 135 CGT BUS TB

el gran negoci del tramvia privat.jpg-large

Més informació:

- TWITTER CGT BUS

- WEB CGT BUS

- RÀDIO ROSKO

Attached documents