CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Calendari laboral 2008

Dimecres, 20 juny, 2007

DOGC núm. 4907 - 19/06/2007
ORDRE
TRE/197/2007, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 20

Atès el que disposen l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2008 les següents:

- 1 de gener (Cap d'Any).
- 21 de març (Divendres Sant).
- 24 de març (dilluns de Pasqua Florida).
- 1 de maig (Festa del Treball).
- 24 de juny (Sant Joan).
- 15 d'agost (l'Assumpció).
- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
- 1 de novembre (Tots Sants).
- 6 de desembre (Dia de la Constitució).
- 8 de desembre (la Immaculada).
- 25 de desembre (Nadal).
- 26 de desembre (Sant Esteve).

b) D'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.

Article 2

A més de les esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 28 de maig de 2007

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball
(07.149.126)


Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2008.

Aquest és el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2008 a Catalunya. A més de les

esmentades, s'han fixat dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta de cada

municipi. D'altra banda, al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve)

queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.


GENER

FEBRER

MARÇ
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
       
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
 
21
22
23
24
25
26
27
    
28
29
30
31
     
         
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
         
1
2
3
 
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
16
17
 
18
19
20
21
22
23
24

 
25
26
27
28
29
   
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
           
1
2
 
3
4
5
6
7
8
9
 
10
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21 

22
23

 
24 

25
26
27
28
29
30
31

ABRIL

MAIG 

JUNY 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
   
1
2
3
4
5
6
 
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18 
19
20
 
21 
22
23
24
25
26
27

 
28
29
30
       
 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        
1 
2
3
4

 
5
6
7
8
9
10
11
 
12
13
14
15
16
17
18
 
19

20
21
22
23
24
25

 
26
27
28
29
30
31
 
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
             
1

 
2
3
4
5
6
7
8
 
9
10
11
12
13
14
15
 
16
17
18
19
20

21 
22

 
23
24 
25
26
27
28
29
30
           

JULIOL 

AGOST 

SETEMBRE 
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
   
1
2
3
4
5
6

 
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
 
21
22
23
24
25
26
27

 
28
29
30
31
     
             
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
         
1
2
3

 
4
5
6
7
8
9
10
 
11 
12
13
14
15 
16
17
 
18
19
20
21
22
23
24

 
25
26
27
28
29
30
31
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
2
3
4
5
6
7

 
8
9
10
11 
12
13
14
 
15 
16
17
18
19
20
21
 
22
23
24
25
26
27
28

 
29
30
          

OCTUBRE

NOVEMBRE 

DESEMBRE 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
     
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10 
11
12
 
13
14
15

16 
17
18
19
 
20
21
22
23
24
25
26
 
27
28
29
30
31
 
 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
   
 
     
1 
2

 
3
4
5
6
7
8
9
 
10
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
22
23

 
24
25
26
27
28
29
30
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
2
3
4
5
6 
7

 
8 
9

10 
11

12 
13
14
 
15
16
17
18
19
20
21
 
22
23
24
25 

26 

27
28

 
29

30
31