CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Calendari laboral 2008

Dimecres, 20 juny, 2007
Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print

DOGC núm. 4907 - 19/06/2007
ORDRE
TRE/197/2007, de 28 de maig, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 20

Atès el que disposen l'article 170.1.i) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya. i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2008 les següents:

- 1 de gener (Cap d'Any).
- 21 de març (Divendres Sant).
- 24 de març (dilluns de Pasqua Florida).
- 1 de maig (Festa del Treball).
- 24 de juny (Sant Joan).
- 15 d'agost (l'Assumpció).
- 11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).
- 1 de novembre (Tots Sants).
- 6 de desembre (Dia de la Constitució).
- 8 de desembre (la Immaculada).
- 25 de desembre (Nadal).
- 26 de desembre (Sant Esteve).

b) D'acord amb el que estableixen el Decret 152/1997, de 25 de juny, i el Decret 146/1998, de 23 de juny, pels quals es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve) queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.

Article 2

A més de les esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels municipis respectius.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 28 de maig de 2007

Mar Serna Calvo
Consellera de Treball
(07.149.126)


Calendari oficial de festes laborals per a l'any 2008.

Aquest és el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2008 a Catalunya. A més de les

esmentades, s'han fixat dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta de cada

municipi. D'altra banda, al territori d'Era Val d'Aran, la festa del dia 26 de desembre (Sant Esteve)

queda substituïda per la de 17 de juny, com a festa d'Aran.


GENER

FEBRER

MARÇ
Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
       
1 
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
 
21
22
23
24
25
26
27
    
28
29
30
31
     
         
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
         
1
2
3
 
4
5
6
7
8
9
10
 
11
12
13
14
15
16
17
 
18
19
20
21
22
23
24

 
25
26
27
28
29
   
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
           
1
2
 
3
4
5
6
7
8
9
 
10
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21 

22
23

 
24 

25
26
27
28
29
30
31

ABRIL

MAIG 

JUNY 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
   
1
2
3
4
5
6
 
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18 
19
20
 
21 
22
23
24
25
26
27

 
28
29
30
       
 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
        
1 
2
3
4

 
5
6
7
8
9
10
11
 
12
13
14
15
16
17
18
 
19

20
21
22
23
24
25

 
26
27
28
29
30
31
 
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
             
1

 
2
3
4
5
6
7
8
 
9
10
11
12
13
14
15
 
16
17
18
19
20

21 
22

 
23
24 
25
26
27
28
29
30
           

JULIOL 

AGOST 

SETEMBRE 
  Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
   
1
2
3
4
5
6

 
7
8
9
10
11
12
13
 
14
15
16
17
18
19
20
 
21
22
23
24
25
26
27

 
28
29
30
31
     
             
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
         
1
2
3

 
4
5
6
7
8
9
10
 
11 
12
13
14
15 
16
17
 
18
19
20
21
22
23
24

 
25
26
27
28
29
30
31
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
2
3
4
5
6
7

 
8
9
10
11 
12
13
14
 
15 
16
17
18
19
20
21
 
22
23
24
25
26
27
28

 
29
30
          

OCTUBRE

NOVEMBRE 

DESEMBRE 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
     
1
2
3
4
5
 
6
7
8
9
10 
11
12
 
13
14
15

16 
17
18
19
 
20
21
22
23
24
25
26
 
27
28
29
30
31
 
 
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
   
 
     
1 
2

 
3
4
5
6
7
8
9
 
10
11
12
13
14
15
16
 
17
18
19
20
21
22
23

 
24
25
26
27
28
29
30
  Dl Dt Dc Dj Dv Ds Dg
 
1
2
3
4
5
6 
7

 
8 
9

10 
11

12 
13
14
 
15
16
17
18
19
20
21
 
22
23
24
25 

26 

27
28

 
29

30
31
       
  

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on print