CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Calendari laboral 2012

Diumenge, 29 gener, 2012
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print

DEPARTAMENT D'EMPRESA I OCUPACIÓ

ORDRE EMO/80/2011, de 27 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012. (Pàg. 26880)

ORDRE

EMO/80/2011, de 27 d'abril, per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals per a l'any 2012.

Atès el que disposen l'article 170.1.l) de l'Estatut d'autonomia de Catalunya; l'article 37 del Reial decret legislatiu 1/1995, de 24 de març, pel qual s'aprova el Text refós de l'Estatut dels treballadors, i el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, modificat pel Decret 17/1982, de 28 de gener, pel Decret 152/1997, de 25 de juny, i pel Decret 146/1998, de 23 de juny;

Vist l'article 12 de la Llei 13/1989, de 14 de desembre, d'organització, procediment i règim jurídic de l'Administració de la Generalitat de Catalunya; escoltat el Consell de Relacions Laborals, i en ús de les atribucions que tinc conferides,

Ordeno:

Article 1

a) Seran festes laborals a Catalunya durant l'any 2012 les següents:

6 de gener (Reis).

6 d'abril (Divendres Sant).

9 d'abril (dilluns de Pasqua Florida).

1 de maig (Festa del Treball).

15 d'agost (l'Assumpció ).

11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya).

12 d'octubre (Festa Nacional d'Espanya).

1 de novembre (Tots Sants).

6 de desembre (Dia de la Constitució).

8 de desembre (la Immaculada).

25 de desembre (Nadal).

26 de desembre (Sant Esteve).

b) Atès que el 17 de juny, festa d'Aran, coincideix en diumenge, no s'escau l'aplicació del Decret 146/1998, de 23 de juny, pel qual es modifica el Decret 177/1980, de 3 d'octubre, sobre el calendari de festes fixes i suplents al territori d'Era Val d'Aran.

Article 2

A més de les festes esmentades es fixaran, mitjançant una ordre d'aquest Departament, dues festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.

Article 3

De conformitat amb el Decret 319/1993, de 28 de desembre (DOGC de 3.1.1994), i en relació amb el que disposa l'article 48.7 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, modificada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, el calendari laboral anual tindrà efectes com a calendari de dies inhàbils pel que fa al còmput de terminis administratius a Catalunya.

Barcelona, 27 d'abril de 2011

F. Xavier Mena

Conseller d'Empresa i Ocupació

http://www10.gencat.cat/gencat/AppJava/cat/actualitat2/2011/10526calendarilaboral.jsp

<\/span>
Compartició en facebook
Compartició en twitter
Compartició en email
Compartició en telegram
Compartició en whatsapp
Compartició en print
  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció