CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Campanya BBVA sense armes

Dilluns, 6 agost, 2007

El Centre d'Estudis per a la Pau J.M. Delàs vinculat a Justícia i Pau, i l'Observatori del Deute en la Globalització, estem portant a terme una campanya sota la denominació de BBVA sense inversions en armament, sense inversions sospitoses i sense inversions contaminants.

Els innombrables conflictes armats existents, les injustes guerres perpetrades a l’Afganistan i l'Iraq, la conculcació dels drets humans emparada sota l'excusa de la persecució del terrorisme internacional, així com la creixent devastació dels recursos naturals no renovables, acompanyats de contaminació ambiental i pèrdua de la biodiversitat, ens va decidir a promoure una campanya de sensibilització i denúncia de les entitats financeres que participen en indústries militars o que alteren greument la vida de comunitats i pobles, mitjançant l'exigència d'un autèntic respecte dels drets humans i del medi ambient, per les entitats bancàries en general i la Corporació BBVA en particular.

Atès que el BBVA inverteix de manera directa i indirecta en diverses empreses que produeixen armament i contaminen, els promotors de la campanya volem crear una opinió pública que afavoreixi un canvi d'actitud de les entitats financeres i la Corporació BBVA en particular, integrant controls efectius en el compliment dels drets humans i estudis d'impacte ambiental i social a totes les operacions que financien, i en tots els negocis en els quals participen com accionistes, ja sigui de forma directa o indirecta i, en conseqüència, cancel·li les seves inversions en les empreses fabricadores d'armament relacionades i anul·li el finançament d'empreses altament contaminants.

Per què el BBVA?

Una pràctica comuna de tot el sistema financer és la irresponsabilitat social corporativa. A l'Estat espanyol les pràctiques irresponsables estan, lamentablement, molt esteses entre la patronal i lluny de portar a terme una política de Responsabilitat Social Corporativa, actuen contra el medi ambient, erosionen greument la vida de comunitats i pobles en altres territoris, o afavoreixen mitjançant produccions perverses, com les armes, conflictes i guerres en diversos punts del planeta. La corporació financera BBVA no és un entitat aliena a aquestes pràctiques i ACTUA:

- Irresponsablement mitjançant la participació en indústries militars com a accionista en empreses subministradores del sector defensa exposades en l'Informe-manifest.
- Irresponsablement contra la naturalesa finançant projectes empresarials altament contaminants, com l'Oleoducte de Crus Pesats a Equador o la megafactoria de cel·lulosa d’ENCE a Uruguai.
- Irresponsablement contra els països del Sud mitjançant el suposat ús de la compra de voluntats polítiques als seus governants o blanquejant diners de procedència dubtosa.

Això, unit a la hipòcrita proclama que el BBVA fa en matèria de Responsabilitat Social Corporativa i al fet de l'existència d'accionistes del BBVA amatents a iniciar accions en la Junta d'Accionistes, ens ha dut a promoure la campanya "BBVA sensen armes" amb la intenció de sensibilitzar l'opinió pública sobre les pràctiques antisocials d'algunes entitats financeres i del BBVA en particular.

Les organitzacions promotores de l'Informe-manifest dediquem habitualment els nostres esforços a impulsar un món socialment més just, i avui, el militarisme, la guerra, la deterioració mediambiental, el comerç desigual entre països industrialitzats o no, i el deute extern que tenalla els no industrialitzats, són les principals causes de les desigualtats que sumeixen a dos terços de la humanitat en la pobresa.

Per això, creiem que la millor manera d'eradicar el sofriment de la guerra és “no preparar-la” mitjançant la fabricació d'armes. La millor manera d'evitar la corrupció en els països del Sud és no corrompent als seus funcionaris. La millor forma d'obstaculitzar l'acompliment de les xarxes criminals internacionals és abolint el secret bancari i els paradisos bancaris.

Desgraciadament el BBVA no és una entitat aïllada en el panorama financer, per això també incloem entre les nostres demandes la total renúncia del sistema bancari i financer espanyol a participar en el negoci de les indústries de guerra.

En la pàgina web de la campanya www.bbvasensearmes.org podeu llegir l'Informe-Manifest, accedir informes i noticies sobre el tema, tenir més informació de la campanya, conèixer les inversions en armament, contaminants o sospitoses del BBVA, conèixer les inversions d'aquest tipus d'altres entitats financeres, adherir-vos a la campanya, etc.

Per més informació:
info@bbvasensearmes.org

Web de la campanya:
www.bbvasensearmes.org