CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Campanya d’objecció fiscal 2015 de la CGT

Dimarts, 14 abril, 2015

La CGT llança la seva campanya d'objecció fiscal per a 2015, aquest any donem suport els projectes de "Tanquem els CIEs" i "Rereguarda en Moviment", espererem la participació de totes i tots.

Implacable en la seva pressió fiscal, L'Estat no cessa de demanar-nos: IRPF, IVA, impostos indirectes, taxes... I en aquest temps de tremendes retallades en despesa social, de pèrdua de drets i de la majoria de les nostres conquestes, de desmantellament del públic, quan el poc estat del benestar que encara gaudíem trontolla, observem amb vergonya com, any rere any, es renoven enormes inversions en el més estèril de les despeses: la Despesa Militar.

L'Administració es queda, exercici rere d'exercici, amb centenars d'euros de cada contribuent. Per a què? Per a comprar armament (contra qui s'usarà?), per a absurdes intervencions militars en l'exterior (les noves maneres del colonialisme “humanitari”), per a sostenir el complex de la inútil investigació militar...

Fer Objecció Fiscal

Enfront d'aquest despropòsit, la ciutadania té un arma: l'Objecció Fiscal. L'Objecció Fiscal que no és altra cosa que la nostra negativa a col·laborar amb l'Estat en les despeses de preparació de guerres i en el manteniment de l'estructura militar, desobeint activament en el moment de realitzar la declaració de la renda (IRPF). Consisteix, tècnicament, a aprofitar la declaració de l'IRPF per a desviar una part de la totalitat dels nostres impostos a un projecte que treballi en la defensa d'un progrés social solidari.

Com es fa?

La declaració de l'IRPF suposa una magnífica oportunitat de recuperar aquests diners i destinar-los a una finalitat justa. Qualsevol persona, tingui o no ingressos, tingui o no nòmina, estigui o no donada d'alta, pot fer la declaració d'Hisenda i reclamar aquests diners a l'Estat per a desviar-los a un projecte alternatiu per la Pau. Pot sortir a pagar, a retornar o de quota zero... En tots els casos és possible objectar. Si la declaració és rebuda ja feta o es confecciona amb un programa informàtic, sempre és possible copiar manualment les dades a un imprès en paper –afegint l'objecció– i presentar-la a Hisenda o en el banc.

Dues maneres concretes de fer-la:

Quota fixa: tenint en compte que l'Estat ha destinat aquest últim any la quantitat de 721,83€/persona, per a despeses militars, s'estableix una quota orientativa per a objectar de 84€. Tenint en compte que és orientativa i que la persona que objecta decidirà si la quantitat és major o menor.

Quota oberta: ja que l'administració disposa de tants mitjans per a recaptar els nostres diners, resulta complicat determinar la quantitat exacta que ens cobren al llarg de tot un any. No obstant això, l'Objecció Fiscal és, abans de res, una acció pública i col·lectiva de denúncia al militarisme i una interpel·lació a la societat. És molt més important el fet d'objectar que la quantitat objectada i, per això, qualsevol quantitat (per petita que pugui ésser) és vàlida.

En ambdós casos la mecànica és molt fàcil:

1. Fer la declaració de la renda fins a arribar a l'apartat de “Retencions i altres pagaments a compte”. Ratllar un dels subapartats no utilitzat i escriure damunt: “Per Objecció Fiscal a la Despesa Militar”. En la casella, afegir, la quantitat a objectar (la quota fixa o qualsevol quota oberta decidida).

2. Acabar normalment la resta de la declaració, sense oblidar que el Resultat “de la declaració” ha de veure's disminuït -si és “a pagar”- en una quantitat igual a la quantitat objectada o que la quantitat a retornar -si és “a retornar”- ha de veure's augmentada també en aquesta quantitat.

Recorda:

La declaració pot sortir a pagar, a retornar o de quota zero. Sempre és possible declarar-se persona objectora i reclamar els diners dels impostos destinats a la despesa militar i desviar-los a un projecte alternatiu per la PAU. És possible utilitzar el programa P.A.D.R.E., la pàgina web d'Hisenda, els serveis d'una gestoria o la cita prèvia per a fer els càlculs generals de la declaració, però sense lliurar-la. Després es traslladen els números manualment a un imprès, es calcula l'objecció i, ara sí, es lliura a Hisenda o es presenta en el banc.

Per a les dues opcions:

Acabada la declaració, s'ingressa la quantitat de l'objecció fiscal a la despesa militar en el projecte alternatiu triat. És necessari sol·licitar que en el concepte del rebut requerit al banc al realitzar l'ingrés alternatiu aparegui “Objecció Fiscal a la Despesa Militar”. No oblidar adjuntar a la declaració el justificant de l'ingrés.

L'Objecció Fiscal a la Despesa Militar és una eina humil però eficaç, permet evitar que part de la nostra riquesa es destini a fins criminals i, alhora, denunciar el finançament del militarisme i poder dedicar una mica dels nostres diners a fins socialment útils i transformadors.

Les nostres destinacions Alternatives

- Rereguarda en Moviment

Rereguarda en moviment és una plataforma antirepresiva de diferents moviments socials de la ciutat de Barcelona i Catalunya. Una aliança col·lectiva per a mantenir una estructura que protegeixi a totes les persones que participen de manifestacions o accions col·lectives.

Es centren en el suport legal, psicosocial i comunicatiu de persones que hagin estat agredides, detingudes o fins i tot hagin mort en mans de la policia. Per a fer aquesta labor rereguarda ajuda a crear grups autònoms com el de Justícia Juan Andrés Benitez, Assemblea de Suport detingudes Efecte Can Vies o Yassir el Younoussi, etc, centralitzant recursos per a després poder repartir-los entre els diferents grups existents o que vagin a ser creats en la pròxima jornada de lluita social!

- Tanquem els CIEs

La campanya Tanquem els CIEs, emmarcada en la Campanya Estatal pel tancament dels CIEs és un col·lectiu que neix de la necessitat de visibilizar i denunciar l'existència d'aquests centres sistemàticament invisibilitzats per l'Estat. Els Centres d'Internament d'Estrangers formen part del complex entramat de control de migracions en el context de l'Europa fortalesa i són un símbol del racisme institucional que s'exerceix a tota Europa.

El CIE, però, és només una part de la xarxa que es continua entre altres amb la frontera sud (Ceuta i Melilla), les redadas racistes, els vols de deportació o els impediments burocràtics i institucionals a les persones migrants. "Tanquem els CIEs" treballa en l'acompanyament i la denúncia de situacions d'injustícia que sofreixen les persones internes en aquests centres. La denúncia de la seva existència, de les vulneracions de drets que succeeixen i el treball pel tancament són els eixos centrals d'acció, juntament amb la sensibilització de la societat civil quant al racisme i les fronteres.

Dades bancàries:

Les dues organitzacions han decidit repartir-se a parts iguals les quantitats que arribin al següent compte bancari:

Associació per la Promoció de la cooperació al Poble Sec (ACOOPSEC) NIF G-65967465 - Entitat beneficiària: ACOOPSEC

En Concepte de la transferència posar "objecció fiscal CGT"

Caja Laboral - Compte corrent: ES23 3035 0175 8317 5001 4046.

Confederació General del Treball - Secretaria d'Acció Social

http://www.cgt.org.es/objecion-fiscal-2015

>>> Full CGT Objecció Fiscal 2015 en document adjunt o al web http://www.cgt.org.es/sites/default/files/Objecion%20Fiscal%202015.pdf

Attached documents