CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Carta oberta de la Secció Sindical de la CGT en l’Atenció Primària del ICS a Lleida al Conseller Boí Ruiz

Dimarts, 26 agost, 2014

Carta oberta de la Secció Sindical de la CGT en l’Atenció Primària dels ICS a Lleida al Conseller Boí Ruiz

Senyores i Senyors del Govern, Sr. Boi Ruiz, ens adrecem a vostè i als molts gestors, polítics i col•laboradors necessaris per executar els projectes sanitaris que comporten la destrucció progressiva de la sanitat pública. Destrucció que ja tenien en ment, i que, ara, li donen el cop de gràcia liquidant totalment la sanitat pública a Lleida i Tarragona.

Creiem que d’aqueixa destrucció preservaran únicament un residu d’assistència pública hospitalària, el que quedi després de les maniobres ben planificades de tancaments de plantes que s’estan duent a terme en els hospitals públics.
I preservaran aqueixa residual sanitat pública perquè és necessària per dur a terme la assistència sanitària pública que no es rendible, que no pot generar beneficis.
De la rendible, tenen vostès millor coneixement que nosaltres, dels extraordinaris beneficis, no tots legals, que han generat determinats concerts sanitaris. Rendibilitat sanitària sobre la que si es sol•licita informació es denega. Aquesta opacitat és generalitzada.

Per tant, seguirem cobrint l’assistència sanitària no susceptible de proporcionar guanys amb els nostres impostos, amb diner públic que, sembla, que és un diner que poc respecte els mereix, com es pot deduir de les corruptes gestions polítiques que anem coneixent. A més, del diner públic, sortiran els beneficis, l’enriquiment que necessàriament requereixen per a ells, en el negoci sanitari, els prestadors de serveis privats sanitaris. Busca i consecució de beneficis que s’assumeix com lògica atesa la condició d’empreses sanitàries.

Això ja ha estat denunciat en infinitat d’ocasions. Denúncies que són contrarestades mitjançant “informació” que bolquen als mitjans de comunicació totalment lliurats (degut a la rendibilitat que els hi comporta) per convèncer a la societat dels beneficis que comportaran les seves accions polítiques per lo què, aqueix discurs, per aconseguir la seva finalitat, ha de calar en la població i poder aconseguir, controlant la informació, els fins que tramen sense oposició.

Molta gent és coneixedora de la informació veraç, informació alternativa, i, no dubtem, que també vostès tenen aquesta informació, la qual, no els agrada, ja que posen en dubte la gestió política sanitària que estan duent a terme.
La seva gestió política comporta càrregues, retallades sobre els nostres drets. Si la ciutadania no ho frena, el que quedarà d'una sanitat pública i universal serà únicament aquesta sanitat residual no rendible i de beneficència davant del gran mercat de les mútues i empreses sanitàries. Vostès pretenen que la sanitat no sigui un servei públic sinó un objecte de negoci.

Això s’ha anat evidenciant, en les derivacions a la sanitat privada després de deteriorar fins a extrems presumptament punibles la sanitat pública. D’això en diuen vostès Sanitat Pública una Sanitat amb gestió privada, la qual, vetllarà per l'obtenció de beneficis, sense importar-los si això va en detriment del servei sanitari que gestionen.

El Gerent Territorial de Lleida, Dr. Capdevila: tranquils que la sanitat continuarà sent pública dediquin-se a altres coses més importants que a la d'oposar-se al consorci com marea blanca ... En definitiva aquest model sanitari concertat que ens ven com la panacea de la sanitat, el que ha resultat ser, encara que vostès ho negaven i ho neguen, és un sistema opac en què anem descobrint cada vegada més corrupció.
No ens fiem ni confiem i per això reclamem que la sanitat sigui 100% pública, perquè, a més, considerem que el fet que amb els nostres impostos s'enriqueixin tercers, per la gestió d'un bé públic, és un robatori a la ciutadania.

Secció Sindical de la CGT en l’Atenció Primària dels ICS a Lleida

Més informació:

- TWITTER CGT ICS LLEIDA

- TWITTER CGT FESANCAT

- WEB FED. SANITAT CGT CATALUNYA