CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT denuncia a l’empresa Array de Folgueroles per acomiadar a dues treballadores que van presentar una queixa per les elevades temperatures al seu lloc de treball

Dimecres, 29 agost, 2018

CAPÍTOL II
Obligacions de l'empresari

Article 3. Obligació general del empresari.
L’empresari adoptarà les mesures necessàries per que els llocs de treball no generin riscos per la seguretat i la salut dels treballadors.

ANNEX 3
La exposició a las condicions ambientals del lloc de treball no pot suposar un risc per la seguretat i la salut dels treballadors.
La temperatura dels locals on és realitzin treballs lleugers estarà compresa entre 14 y 25 °C.

(RD 486/1997, de 14 de abril pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut als llocs de treball)

A inicis d’estiu, a l’empresa Array de Folgueroles, dedicada a la injecció de plàstics, les temperatures que havien de suportar les treballadores durant la jornada laboral al lloc de treball, superaven els 30°C arribant per moments fins els 35°C. Sense sistemes de ventilació adequats , amb aigua que han de pagar si volen mitigar el calor, les treballadores van dirigir a la direcció de l’empresa un escrit per tal que el Servei de Prevenció (SP), encarregat de vetllar per la salut de les treballadores, efectues el control de les temperatures i prengués les mesures necessàries per superar aquesta situació.

La resposta de la direcció de l’empresa va ser immediata: no només no va acceptar l’escrit sinó que va acomiadar en aquell moment a dues treballadores pel sol fet de demanar que el SP fes la seva feina. Un acte de despotisme empresarial de l’empresa Array que entén les relacions laborals des de la submissió i el silenci de les treballadores.

Les treballadores no només tenim dret a un sou per la feina, tenim dret a la salut laboral, a unes condicions dignes als centres de treball i a cada lloc de feina. I és responsabilitat de l’empresa vetllar per la salut de tota treballadora.

Han interposat denuncia a Inspecció de Treball per incompliment de condicions de treball i l’acomiadament també està denunciant. Des de la CGT d’Osona denunciem aquesta repressió laboral i sindical i exigim la readmissió immediata de les companyes i unes condicions laborals dignes que no suposin un perill per la salut. Els beneficis de l’empresa els generem les treballadores i aquests han de servir per millorar la qualitat de les condicions laborals al lloc de treball i no per engreixar les butxaques dels amos a costa de la salut de les treballadores.

En aquests temps que corren, on la feina és utilitzada com a xantatge vital, les treballadores no podem restar callades davant la prepotència empresarial. La solidaritat és l’eina de la classe treballadora i és fa imprescindible per lluitar contra el capital. Tota repressió cap a una companya es un atac a totes.

Salut i Lluita!!

Secretariat Permanent de la CGT-Osona
Folgueroles, 27 d’agost de 2018