CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT denúncia les sobrecàrregues del personal de la Residència Alt Camp

Dissabte, 15 agost, 2015

CGT denuncia les sobrecàrregues del personal de la RAC

Les treballadores de la Residència de l’Alt Camp, institució depenent de la Gestió Pius Hospital de Valls, junt amb la Secció Sindical de CGT volen advertir sobre la precària situació del centre.

A l’assemblea de treballadors realitzada el dijous 30 de juliol, el personal va decidir que volia donar a conèixer la seva preocupació per la forma en que s’estava portant a terme l’organització de les tasques diàries de les treballadores de la residència, amb l’ànim de garantir la qualitat del servei que ha de donar aquesta institució i que es veu compromesa per la manca de personal.

Els residents són cada vegada més dependents. Aquesta és la realitat en el conjunt de l’Estat i Valls no n’és una excepció. La situació de crisi econòmica, les fortes retallades en dependència i la manca de places públiques destinades a la gent gran fa que s’endarrereixi l’ingrés dels usuaris als centres.

D’altra banda, la població envelleix, creix l’esperança de vida i les malalties es cronifiquen. Tot això fa que les necessitats dels residents augmentin sent imprescindible més temps per poder atendre’ls dignament. Això es tradueix en més personal i major dotació de recursos de tot tipus.

La situació actual és greu. Grues de mobilització que funcionen deficitàriament; 111 canvis posturals (mobilitzacions per evitar les úlceres per pressió) al torn de nit amb només dos treballadores; Precarietat laboral amb contractes de poques hores i sense planificar (no saben quan aniran a treballar). Aquests són només alguns exemples. Els caps de setmana la situació encara empitjora més perquè la dotació de personal és inferior.

Mentre les necessitats dels pacients augmenten la dotació de personal ha disminuït des de 2006. Els mateixos residents ja són conscients de la situació de sobresaturació de les treballadores. Durant l’assemblea, una de les companyes explicava que un resident li demanava “si us plau, no em rentis però quedat 5 minuts parlant amb mi”. Això ens dona una idea de la crua realitat a la que s’enfronten treballadores i residents.

Les diferents traves organitzatives, la no cobertura de les absències imprevistes per part de la gestió, la manca de reforços fan que la pressió assistencial a la que estan sotmeses les treballadores estigui arribant al límit de la seva resistència. Aquestes dones i homes estan realitzant una tasca assistencial de primera qualitat com es pot comprovar per índexs com el de les úlceres per decúbit. Els residents reben una atenció excel·lent però l’ actual cost per la salut dels treballadors no és assumible.
Aquesta situació es perpetua en el temps. Durant els últims anys s’han realitzat diversos estudis en matèria de protecció de la salut dels treballadors en els que s’han proposat diferents mesures correctores que no s’han dut a terme creant una situació de desesperança i desconfiança en els treballadors.

La Secció Sindical de CGT entregarà un informe a l’empresa amb les demandes de les treballadores i espera que aquesta realitzi les rectificacions necessàries. Convidem també a la Direcció del Pius Hospital del Valls i el seu Consell d’Administració a que passi un dia amb la seva nit amb les nostres companyes de la RAC, per poder veure les condicions reals en les que han de desenvolupar la seva feina.

Secció Sindical CGT Pius Hospital de Valls

Més informació:

- TWITTER CGT HOSPITAL PIUS DE VALLS