CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT desconvoca la vaga en el Bicing

Dimarts, 8 abril, 2008

CGT ha arribat a un acord aquest matí, en una mediació en la Conselleria de Treball, amb l'empresa Delfin Group que suposa la desconvocatoria de la vaga.

Aquest acord consisteix en:

Subrogació de tota la plantilla per part de l'empresa que es quedi el servei de Bicing. En l'empresa que es munti des de Delfin Group per realitzar el servei del Bicing els treballadors conservaran l'antiguitat que haguessin generat en les empreses Delfin Group o Moviment.

Només es podrà contractar a personal aliè a l'empresa per a cobrir al personal de plantilla, o per a feines esporàdiques especialitzades o puntuals.

Es negociarà un conveni d'empresa a partir del 1 de maig del 2008 i es tancarà la negociació a 15 de Setembre a mes trigar. Mentrestant als treballadors se'ls aplicarà una pujada salarial, a partir del 1 de maig, a compte de les noves taules salarials que s'acordin en el conveni.

També se'ls abonaran la diferència salarial quan es tanqui el conveni al setembre amb retroactividad del 1 de Maig.
En el nou conveni es milloraran quant a salut laboral els diferents llocs de treball dels quals consta l'empresa.

Al nou conveni s'arribarà per consens del Comitè d'Empresa. Els treballadors mitjançant el Comitè d'Empresa podran fer propostes i una vegada acordat amb l'empresa i prèvia realització d'assemblees, se sotmetrà a referèndum entre els treballadors.

L'empresa, que fins al moment, incomplia la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'Estatut dels Treballadors i la LOLS es compromet a complir-los íntegrament. Les propostes de sancions que es vulguin aplicar haurien de passar prèviament pel comitè d'Empresa, sent escoltat l'encausat pel mateix. Sabem que és una vergonya que el que la Llei ens dóna, hagi de quedar reflectit en un acord.

El Comitè de Vaga tindrà el temps necessari per a informar a la plantilla de l'Acord al que s'ha arribat. El Comitè d'empresa disposarà d'un tauler d'anuncis que es dividirà en tres parts: una per al Comitè, altra per a CGT i altra per a UGT.

Aquest acord ha estat subscrit per la CGT, el Comitè de Vaga, el president del Comitè d'Empresa i l'empresa.

SECCIÓ SINDICAL CGT BICING