CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT diu sí a les mobilitzacions de debò per l’Estatut Docent

Divendres, 29 juny, 2007

Des de fa diversos anys es ve “negociant” l'Estatut del Funcionari Docent, una llei que regularà les condicions laborals del professorat. Per a CGT, estem davant una “negociació condicionada” ja que molts dels aspectes que es contemplen en els diferents esborranys que el Ministeri d'Educació presenta de l'Estatut, ja han estat regulats i aprovats en altres lleis anteriors com són la LOE i l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic.

Per a CGT, els temes fonamentals ja han estat pactats i aprovats en aquestes lleis, com per exemple, la introducció d'un model de gestió empresarial privada en la funció pública, la privatització dels serveis públics, el sistema retributiu, la carrera docent, el sistema d'accés, etc, etc. Però el més greu d'aquesta situació és que tot aquest pacte efectuat s'ha fet sense la participació del professorat, sense la participació dels empleats públics, sense cap tipus de mobilització en els últims anys, havent deixat la mobilització en mans de la patronal de l'educació concertada, en mans de la dreta sociològica més conservadora i en mans de la cúpula de l'església.

Ara, just en aquests dies, quan els centres educatius estan en ple procés d'avaluacions, el professorat interí en oposicions i les vacances són imminents, quan gairebé no hi ha temps real perquè l'Estatut Docent sigui tramitat en el Parlament, ara els sindicats que han negociat amb el Govern tots aquests anys, convoquen mobilitzacions, concentracions i amenacen amb un començament de curs pròxim conflictiu. En qualsevol cas, encara que tard, benvingudes siguin les convocatòries de mobilitzacions per l'Estatut.

Però per a CGT, les mobilitzacions han de ser de debò, i no una simple posada en escena davant els mitjans de comunicació d'aquests sindicats, han de ser unes mobilitzacions el més contundents possibles que plantegin una taula reivindicativa de mínims irrenunciables, unes mobilitzacions que contin amb la participació del professorat i que sotmetin a Referèndum el text de l'Estatut abans que s'iniciï la seva tramitació parlamentària.

Com CGT plantegem com a reivindicacions bàsiques que ha de contemplar l'Estatut Docent:
- La jubilació a partir dels 60 anys ha de ser definitiva i permanent per al que el seu redactat ha de formar part de l'articulat de l'Estatut i no de les disposicions transitòries.
- Recuperació del poder adquisitiu, el que suposa una augment mínim de 300 euros mensuals per a tot el professorat.
- El cos únic ja que tot el professorat pertany al grup A .
- Rebutjar el nou concepte retributiu “grau” que a més s'usarà com element de control i promoció del professorat, segons informes d'Inspecció i Direcció.
- Necessitat d'una memòria econòmica amb recursos suficients.
- El cobrament dels triennis del professorat interí ha de ser d'ofici i de forma immediata.
- Diferenciació clara entre jornada i calendari (Només s'esmenten 37,5 hores setmanals de treball “efectiu” i un mes de vacances). No es parla d'horari lectiu, complementari en el centre i complementari fora del centre.
- Solució digna a l'accés diferenciat del professorat interí a la funció pública docent.
- Eliminar la precarietat del professorat interí a través dels contractes a temps parcial.
- Eliminar el marc legal per a la mobilitat geogràfica i funcional del professorat funcionari a través dels processos de redistribució i recol.locació.

Ens estem jugant les condicions laborals per als pròxims anys.

Federació d'Ensenyament de la CGT

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció