CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT elabora un document d’anàlisi de les conseqüències per a la plantilla de l’Hospital Sant Joan de Reus del pacte de retallades del passat juliol i altres acords signats en els últims anys

Dijous, 17 octubre, 2013

Des de la CGT hem elaborat un document d'anàlisi de les conseqüències que té per a la plantilla de l'Hospital Sant Joan el pacte de retallades signat el passat juliol i altres acords signats en els últims anys

Des de CGT, i amb la perspectiva que ens dona aquests tres mesos que han passat des de la signatura per part de la majoria del Comitè d'Empresa de l'últim pacte de retallades, hem realitzat una anàlisi amb la que volem justificar amb arguments clars i contundents el perquè NO vam signar l’acord del passat mes de juliol al Hospital Universitari Sant Joan de Reus i mostrar amb dades el que hem perdut realment la plantilla de l'hospital en els últims anys.

El nostre rebuig es basa en la transcendència que té i les conseqüències econòmiques que se’n deriven i que repercuteixen en els i les treballadores d’aquesta empresa. A continuació resumim algunes de les mesures de reducció signades que conté l'informe que hem elaborat:

- La vigència del actual conveni s’ha modificat: tindrà una ultractivitat de només sis mesos, fins i tot restringint més encara el que diu la legislació vigent, que marca un any d’ultractivitat.

- Durant els exercicis 2013 i 2014 la retribució variable per objectius DPO no és cobrarà (a no ser que es produeixi un miracle económic i que tinguin la gentilesa de comunicar-nos-ho).

- En relació als exercicis 2013 i 2014 a tot el personal de l’Hospital els serà aplicada una reducció lineal del 4% (2013) i 3'8% (2014), tot i que finalment segurament serà del 5%, sobre tots els conceptes salarials fixos o variables. Considerant que els salaris estan congelats des de fa 4 anys i que continuaran així fins el 2015, podem parlar d’una reducció de salaris per tota la plantilla de més del 20% només en concepte de congelació i reducció salarial amb aquest i altres acords signats des de 2008.

- Des del dia 1-1-2013 i durant la vigència del present acord, les persones que accedeixin o bé assoleixin un canvi de nivell en el Sistema d’Incentivació i Desenvolupament Professional de tots els grups professionals percebran els complements salarials mensuals vinculats i resultants d’aquests canvis, només amb efectes del dia 1-1-2015 i sense retroactivitat.

- Amb efectes del dia 1-1-2013 i durant la totalitat de la vigència del present acord, no es meritarà el complement per guarderia i, conseqüentment, no es produirà el seu abonament.

- A partir del dia 1/7/2013 i durant tota la vigència del present pacte, el preu del tiquet menjador s’incrementarà un euro sobre el preu vigent a 31/12/2012 per a tot el personal que realitza jornada partida i te dret a subvenció del preu de menú.

- Una part dels dies de lliure disposició passen a ser de disposició obligatòria. En conseqüència es redueix el marge de decissió dels treballadors.

- Al llarg del 2013 i del 2014, i mentre sigui vigent el present pacte, l’Hospital únicament assumirà el cost de les accions formatives de les quals se’n obtingui finançament, o sigui que deixen d’aportar el 0,2 de massa salarial a la formació.

- S’han tret de l’actual conveni les clàusules relacionades amb la jornada de treball, implementant el pacte subscrit de desregulació i descans del personal del HUSJR, que inclou un acord sobre jornades complementàries i especials (guàrdies) consistents en desregularitzar del còmput anual les jornades de treball complementàries, tot i haver estat denunciat i comptant amb una sentència favorable.

Per tot el que hem anat exposant (i encara ens deixem coses) i per la manera en com es va confondre i manipular a la plantilla al llarg de tot el procés, és pel que ens refermem en la nostra postura contrària a la signatura d’aquest pacte.

Volem la DEVOLUCIÓ de tot allò que ens han retallat des del 2010! Podem negociar els terminis i les condicions però exigim el reconeixement de part de l’empresa que està en deute amb nosaltres i que ha de retornar-nos, tard o d’hora, TOT el que ens ha pres aquests últims anys.

>>> Us remetem a la lectura del document adjunt "DE +222 A –21: LES XIFRES DE LA POR I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES" que acompanya aquest comunicat per a ampliar informació sobre el tema.

Reus, 17 d'octubre de 2013

Secció Sindical CGT Hospital Sant Joan de Reus

Attached documents