CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT GUANYA EL CONFLICTE COL·LECTIU PER LA SUPRESSIÓ DE TORN DE NITS DE VENDA/INFORMACIÓ I ATENCIÓ AL CLIENT EN L’ESTACIÓ DE REUS

Divendres, 29 juny, 2007

La Direcció executiva d'Estacions de Viatgers d'ADIF va prendre la decisió de forma unilateral de deixar des del 01-01-2007 l'estació de ferrocarril de Reus sense servei de Venda de Bitllets i Atenció al Viatger, entre les 22.00 i la 06.00 hores a l'haver suprimit el torn de nit. La supressió d'aquests serveis, que encara contínua, suposa un minvament en la qualitat del servei públic que ADIF esta obligada a donar als usuaris i que en aquest cas es concreta a deixar sense informació i venda de bitllets entre les 22 i 6 hores, horari que afecta als Trens Expressos amb destinació Bilbao (23:14 hores) i Madrid (23:56 hores), així com als primers trens amb destinació a Tarragona-Barcelona: Exprés Costa Brava (05:01 hores) i Tren Regional (05:37), així mateix queda suprimida la informació per megafonía en aquest tram horari. Aquesta decisió se suma a la de suprimir els trens de relació diürna Reus-Madrid, pel que entenem que s'esta privant als ciutadans i ciutadanes de Reus d'uns serveis de qualitat per a facilitar la seva mobilitat.

Des del Sindicat Federal Ferroviari-CGT hem desenvolupat un intens treball, la cronologia del qual és la següent:

- 5 de gener. CGT envia una carta a l'alcalde de Reus i una nota de premsa als mitjans de comunicació provincials denunciant públicament l'actuació d'Adif.
- 16 de gener. CGT envia carta a tots els grups municipals de l'Ajuntament de Reus infirmant-los de la situació i proposar-los una reunió.
- El 19 de Gener i el 14 de febrer, ens reunim amb grups municipals de Reus de CIU i ICV-LP-EUiA respectivament, que donen suport i comparteixen la preocupació de la situació dels serveis ferroviaris en la ciutat i de forma general en tota la comarca.
- 25 de Gener de 2007, CGT presenta Conflicte Col·lectiu per modificació de condicions de treball i per omissió de negociació per part d'Estacions-Adif.
- 20 de març. Reunió amb l'Alcalde de Reus. En aquesta reunió l'Alcalde de Reus es compromet a enviar carta als Presidents de Adif i RENFE-Operadora mostrant la posició de l'Ajuntament favorable a la reposició del torn de nit i sol·licitant la reposició dels trens Alvia que enllaçaven Tarragona i Reus amb Madrid. Aquests escrits són remesos per l'ajuntament en data immediatament posterior a la reunió.
- 12 d'abril. Se celebra judici per Conflicte Col·lectiu interposat per CGT.
- El 18 d'abril, entrevista amb ERC en el Parlament de Catalunya.
- 30 de Maig de 2007, el President de RENFE-Operadora contesta a l'Alcalde de Reus explicant-li el meravellosa que ha estat l'arribada de l'AVE a 15 quilòmetres a la ciutat de Reus, i que en un període d'uns 6 mesos va augmentar la freqüència dels trens en un 166%, i les places en un 247%. La reposició dels trens a Madrid, no és tinguda en compte perquè perjudicaria als viatgers amb inici de viatge a Barcelona, a l'augmentar el temps de viatge. De la reposició del torn de nit, especifica que això és cosa d'ADIF. Fins a la data no tenim coneixement que ADIF hagi contestat a l'alcalde.
- 25 de maig. Ens arriba a CGT la sentència emesa pel jutjat de Reus “…estimant la demanda de CGT sobre conflicte col·lectiu contra l'empresa ADIF. He de declarar i declaro la nul·litat de la mesura adoptada per l'empresa sobre supressió del torn de nit i he de condemnar i condemno a l'expressada demandada a estar i passar per l'anterior declaració i al restabliment dels gràfics sobre torns de treball acordats per les parts en data 4-1-2006”. Aquests gràfics contemplen la presència de treballadors en el torn de nit.
- Segons ha declarat l'empresa en l'última reunió de comitè ( 23-05-07) han recorregut aquesta sentència pel que de moment no reposarà aquest torn, encara que obre la possibilitat de reposar-lo en funció de les contractacions temporals que li poguessin autoritzar

Des del SFF-CGT hem desenvolupat un intens treball amb l'objectiu d'aconseguir la reposició del torn de nit i a més denunciar davant els mitjans de comunicació, usuaris del ferrocarril i responsables polítics la precarització del servei públic ferroviari, potenciant l'Alta Velocitat en detriment del ferrocarril convencional. La sentència favorable suposa un triomf a la insistència i la lluita pel manteniment dels llocs de treball i contra les decisions unilaterals de l'empresa, obstinada a suprimir llocs de treball i perjudicar a treballadors/es i usuaris/es del ferrocarril, com a conseqüència d'una gestió nefasta alimentada per la segregació de RENFE i la pròpia aplicació de la Llei del Sector Ferroviari.

CGT continuarà treballant perquè el compliment d'aquesta sentència sigui efectiu com més aviat. Des dels poders públics es potencia de forma reiterativa l'alta velocitat, quedant el ferrocarril convencional en un segon pla i condemnat a l'abandó, pel que des del SFF-CGT, venim desenvolupant en els últims anys una campanya a favor d'un ferrocarril públic, segur i de qualitat, apostant per la modernització i millora del ferrocarril convencional que és el qual utilitza el 99 per cent de la població, i que és el que vertebra i cohesiona veritablement el territori.

Tarragona, 28 de juny de 2007

Secció Sindical SFF-CGT Tarragona