CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT respon als ERO que es volen portar a terme a diverses empreses amb l’excusa de la vaga del transport per carretera

Dilluns, 16 juny, 2008

Davant els molts expedients de regulació (ERO) i altres situacions de suspensió d'ocupació que s'estan produint en diferents empreses suposadament avalades per la paralització d'activitats produida per la vaga del transport de mercaderies per carretera, el Comitè Confederal de la CGT manifesta el següent:


Primer: el frau descarat i la mentida són dues de les notes dominants en la majoria dels supòsits de suspensió d'ocupació que pretenen emparar-se en la vaga del transport.

Segon: els principals perjudicats per aquesta situació són així els treballadors de les citades empreses que són obligats a assumir personalment, en diners comptants, les pèrdues econòmiques de la patronal.

Tercer: davant les manifestacions del 12 de juny del Sr. Ministre de Treball i Immigració Celestino Corbacho en el sentit que mirarà amb lupa qualsevol expedient de regulació que es presenti, li assegurem que la CGT estarà molt pendent que això sigui cert. ·

Quart: en totes aquelles empreses en les quals CGT presenti al·legacions, les paraules del Ministre en el sentit que no hi ha motiu perquè es presentin constaran com una al·legació més.

Gabinet de premsa confederal CGT

13 de juny de 2008


ACTUACIÓ ENFRONT D'EXPEDIENTS DE REGULACIÓ SOBRE LA BASE DE LA VAGA DEL TRANSPORT

La vaga convocada per les dues principals patronals del sector del transport de mercaderies per carretera està provocant tota una cascada de tancaments patronals temporals en diverses empreses de diferents sectors que pretenen emparar-se en la vaga.

Algunes possibilitats de resposta davant aquests tancaments:

1.- DAVANT ELS ERO SOL·LICITATS PER CAUSA DE FORÇA MAJOR

Tenim la facultat com representants dels treballadors de personar-nos en tot el procediment, pel que el primer que hauriem de fer és dirigir-nos per escrit a l'autoritat laboral actuant (Ministeri, Direcció general o Oficina Territorial, segons com sigui l'àmbit de l'empresa) per a sol·licitar tota la documentació, tant la presentada per l'empresa com els informes que puguin fer la Inspecció de Treball o qualsevol altra autoritat laboral. Una vegada examinada la documentació s'hauria de presentar com més aviat millor (el procediment són només cinc dies), davant la mateixa autoritat laboral, un escrit d'oposició que inclogui entre les seves al·legacions tots els desmentits possibles a l'al·legat per l'empresa.

Recordem que perquè l'ERO s'autoritzi la relació causa efecte ha de ser real i certa, i que l'empresa ha d'acreditar coses com previsions, stockatge, actuacions efectuades, quines peces i quantes falten i quins són els motius exactes que no arribin, producció prevista i producció realitzada, etc.. Caldria al·legar també que la situació és conseqüència directa dels sistemes “just in time” i similars. Entre les al·legacions estaria també bé incloure les que ens proporciona el Ministre de Treball amb les seves declaracions; és a dir, que un o dos dies de vaga no són motiu per a una suspensió d'ocupació, i que “mirarà amb lupa” els expedients que es presentin. Si finalment l'Administració autoritza l'expedient, llavors podrem plantejar el corresponent recurs d'alçada i, si escau, la demanda judicial, per a això cadascú ha de posar-se en contacte amb els seus assessors locals, tant jurídics com sindicals.

2.- DAVANT LA SUSPENSIÓ EMPARADA EN ERO JA CONCEDITS

En aquest cas el que procedeix és denunciar que l'ERO concedit ho és per "X” motius –els que posi la resolució que ho autoritza- i que entre aquests motius no està la vaga del transport, pel que l'ERO no empara la suspensió i l'empresa ha de ser sancionada. La denúncia pot ser o bé un conflicte col·lectiu directament, o bé primer dirigir-se a la Inspecció o Direcció General de Treball corresponent –depèn de l'àmbit de l'empresa- perquè sancioni i després presentar també el conflicte col·lectiu per a restaurar als treballadors en el seu dret. Aquesta manera d'actuar pot ser també vàlid quan s'utilitzin altres mesures de flexibilitat interna (borses d'hores, per exemple) contingudes en els convenis col·lectius.

3.- DAVANT LA SOL·LICITUD D'EXPEDIENTS BASATS EN ALTRES MOTIUS

S'estan escoltant alguns casos en els quals les empreses estan plantejant ERO per a rescabalar-se de les despeses a majors que han hagut d'efectuar en ocasió de la vaga. En aquests casos es tractaria d'ERO tipus que sí contarien amb l'obligatori procés de negociació en el qual hauríem d'oposar-nos a la petició de l'ERO, no només en la taula de negociació, sinó també amb els corresponents escrits d'oposició i, si són autoritzats, amb el corresponent recurs d'alçada, arribant fins i tot a la demanda fins que ens donin la raó.

Federació Estatal de Sindicats de la Indústria Metal·lúrgica (FESIM-CGT)