CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT Saint Gobain Cristaleria S.L.: No hi ha treva

Dissabte, 23 febrer, 2013

Des d'aquesta Secció Sindical informar que, en el dia d'avui s'ha dut a terme una altra reunió de la Negociació del Conveni Col · lectiu en què l'empresa ha disparat part del seu munició. S'ha d'entendre que no és tota la que té reservada per dinamitar el marc de les nostres relacions laborals, però avui s'ha atrevit a fer el seu cruel proposta econòmica, és a dir:

• Baixada de les taules salarials d'un 30% per a totes les categories i nivells retributius, oferint pal·liar la pèrdua amb un complement personal "no absorbible".

• Trencar l'estructura dels pagaments salarials que van lligats en part o totalment a la producció i resultats de l'empresa, és a dir la PGP i la Revisió Variable. Pretenent un major percentatge del salari lligat al compliment d'objectius en funció del pressupost que l'empresa elabora anualment. Aquest pagament es regiria per trams percentuals, i en el millor dels casos i sempre que es superés el 120% del pressupost, l'únic i imaginari supòsit en què es cobraria l'IPC, consolidació en taules i els endarreriments anuals que corresponguin.

Amb aquesta maniobra l'empresa intenta establir una clara doble escala salarial "legal" per les noves contractacions que, seria de partida amb les taules salarials un 30% més baixes i sense cap tipus de complement personal és clar.

Després d'estar atentament davant tan desproporcionat atac, la representació social ha rebutjat de ple la proposta.

Des de CGT s'ha manifestat el més radical de rebuig a les mesures exposades per no entendre que s'hagin d'elevar els percentatges dels conceptes variables lligats als resultats, ja que quan la situació era diferent, ràpidament van retirar la consolidació automàtica de la Revisió Variable dibuixant un nou escenari. Així mateix no aprovarà cap discriminació sobre les noves contractacions ja que atemptaria contra un principi bàsic d'igualtat irrenunciable, com és el de "a igual treball, igual salari".

CGT li ha deixat clar a l'empresa que l'única firma que plasmarà davant plantejaments d'aquest tipus i tots aquells que ben segur arribaran, serà en una convocatòria de Vaga del calibre necessari per donar resposta a tan brutal ofensiva.

Aquesta organització es mostra atònita davant la falta d'una contundent resposta sindical, deixant meridianament clar a la resta d'Organitzacions Sindicals que componen la Comissió Negociadora, no donant més treva i manifestant que feia temps que hauríem d'haver convocat, sempre actuant des de la unitat, però que aquest és el moment àmpliament justificat.

Tot i no tenir deutes saldades, ni acord en el calendari de negociació i atenent semblants bombes patronals, la propera reunió serà el dia 26 de febrer a les 11 hores a Madrid.

Madrid 21 febrer 2013

Més informació:

- CGT SAINT GOBAIN

- CGT BAIX PENEDÈS FEDERACIÓ COMARCAL

- CGT BAIX PENEDÈS

E-mail: cgt_saintgobain@yahoo.es

David Santamaría: 617086999