CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

CGT UAB informa sobre la situació dels professors titulars d’universitat (TU) interins

Dilluns, 16 desembre, 2013

CGT UAB informa sobre la situaciò de les i els professors/es titulars interins/es

Des de la secció sindical de CGT a la UAB volem informar dels següents fets en relació el nomenament de professors titulars d’universitat (TU) interins d’aquest setembre passat :

1. El 15 de setembre i en dies posteriors des de l'Àrea de Personal acadèmic de la UAB es van nomenar 11 professors TI amb caràcter interí, procedents de places de PDI contractat temporals, principalment lectors / es.

2. Tots aquests / es professors van signar l'acceptació del nomenament i, al cap d'uns dies, van rebre una còpia del nomenament, en un document diferent i signat pel vicerector Donaire on s'indicava textualment que el nomenament tenia com a data de finalització el dia 31 de agost de l'any 2014.

3. Des de la secció sindical de CGT sol · licitem una còpia bàsica dels nomenaments de TI interins del curs 2012/2013 (efectuats pel vicerector Barbé i, posteriorment, pel mateix Donaire) i els del curs 2013/2014. Comparant vam poder comprovar que en els nomenaments del curs 2012/2013 no s'indicava aquesta limitació temporal de la seva vigència. En altres paraules, en contra del que havia fet fins ara i dels compromisos de l'Equip de Govern amb els caps de departament pel que fa a la situació dels lectors de cinquè any amb l'acreditació de TI de l'ANECA, el redactat dels nomenaments deixava entendre que la seva vigència era només per a l'actual curs.

4.Al respecte membres d'aquesta secció sindical interpel tant en el Consell de Govern del mes d'octubre com en l'últim Claustre General al rector Sancho i al vicerector Donaire. En ambdós casos la resposta que es va obtenir és que el curs actual s'havia procedit com en l'anterior i, a la vegada, se'ns va garantir que els nomenaments, dins del seu interinitat, no finalitzaven el 3 d'agost.

5.En els primers dies de novembre un dels nostres delegats sindicals es fer arribar una còpia dels nomenaments dels dos cursos al vicerector Donaire, fent notar les diferències en el redactat. Pocs dies després, la pràctica totalitat dels professors TI interins nomenats el curs 2013/2014 van remetre al mateix vicerector una carta exposant el mateix problema.

6. Finalment, amb data 11 de novembre tots els nomenaments de TI del curs 2013/2014 han estat esmenats, i se'ls ha tret la limitació temporal del 31 d'agost. En definitiva, no s'especifica que siguin només vigents per al curs 2013/2014. Davant aquests fets des de la secció sindical de CGT a la UAB volem felicitar al canvi en els nomenaments del professorat TEU interins. Som plenament conscients que la interinitat d'aquests nomenaments manté en una situació de precarietat al professorat afectat, amb drets laborals i salarials

retallats i amb greus dificultats per accedir al sistema públic de recerca. Tanmateix, considerem també que els fets exposats mostren que la unitat del col · lectiu afectat i la coordinació amb els sindicats ha fet possible assolir millores tangibles com ho és el fet que la temporalitat del nomenament no estigui limitada per condicions alienes al futur de la plaça que ocupen.

Bellaterra, desembre 2013

Secció Sindical de la CGT Universitat Autònoma de Barcelona

Més informació:

http://cgtuab.wordpress.com/

https://twitter.com/CGT_UAB