CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat CGT #1 del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya en relació al coronavirus

Dimarts, 10 març, 2020

Quin tipus de baixa suposa un aïllament o una malaltia per coronavirus?

Segons acaba d'informar el Govern el migdia del dia 10 de març de 2020 les baixes per quarantena per aïllament preventiu, fixades per l’autoritat sanitària competent, i les motivades del desenvolupament de la malaltia es consideraran baixes per incapacitat temporal derivades d'accident de treball.

Pot l'empresa tancar el centre de treball i enviar-nos a casa?

Malgrat que els canvis en el calendari laboral i en la organització de treball s'han de negociar amb la representació dels treballadors, per raons de causa major i en virtut de la facultat de direcció i organització de l'empresa, si rebem aquesta ordre com a treballadors, jurídicament en una primera instància hauríem d'acatar l'ordre. Això no vol dir que la decisió de l'empresa sigui legal i correcte, haurem d'analitzar cas per cas i reservarnos el dret de respondre de la manera que considerem més oportuna, sindicalment i/ legalment.

Ens pot obligar l'empresa a fer teletreball?

Per les raons exposades anteriorment, en virtut de la facultat de direcció, l'empresa pot donar l'ordre però això no vol dir que sigui legal, haurem d'analitzar el cas.

En cas que l'empresa m'obligui a fer teletreball, m'haurà de facilitar els mitjans per poder prestar-lo?

La situació actual és inèdita, no obstant, interpretem que l'empresa es troba obligada a posar al nostre abast els mitjans materials per poder dur a terme les nostres tasques. Si no tenim els mitjans informàtics o la connexió per fer teletreball no podrem complir l'ordre. La responsabilitat de resolució dels problemes tècnics que pugui sorgir és de l'empresa.

L'empresa em pot obligar a fer vacances o agafar dies de lliure disposició per tancament per coronavirus?

No. Els procediments d’assignació de vacances segueixen tenint la mateixa normativa que sempre, així com la impugnació per la via ràpida d’aquest tipus de situacions.

L’empresa pot obligar-me a recuperar hores no treballades per causa del coronavirus amb càrrec a bosses d’hores?

La CGT estem en contra dels mecanismes de bosses d’hores i flexibilització de la vida personal del treballador/a. Allà on l’empresa hagi signat acords d’aquest tipus amb altres sindicats, la nostra postura ha de ser la mateixa de sempre i sindicalment lluitar per fer prevaldre la voluntat del treballador/a per sobre la voluntat de l’empresa. No obstant, a nivell legal caldria estudiar el contingut de l’acord existent per respondre aquesta pregunta.
Si no hi ha acords en aquesta matèria, els dies no treballats no es poden recuperar (és a dir, no ens poden dir que anem a treballar festius).

Comunicat #1 del Secretariat Permanent de la CGT de Catalunya en relació al coronavirus

Attached documents