CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat de CGT davant el RD 16/2013 que modifica conceptes salarials abans exempts de cotització i que ara passen a constituir part de la base de cotització

Dimecres, 29 gener, 2014

Per a la CGT, el govern actual del PP, conjuntament amb el govern anterior del PSOE, i al dictat de les elits empresarials i financeres, han dut al BOE els majors atemptats contra els sistemes de relacions laborals i els sistemes públics de pensions.

El PP amb la publicació de la Llei sobre l'Índex de Revaloració de Pensions i el Factor de Sostenibilitat, legitima i empitjora la Llei 27/2011 que va reformar substancialment l'edat de jubilació, el període de càlcul, i els anys necessaris de cotització per a tenir dret al 100% de la base reguladora, com principals mesures absolutament contràries a les necessitats i drets tant dels treballadors i treballadores en actiu, com als pensionistes futurs i als pensionistes actuals.

Aquesta llei, (la 27/2011), igual que el RD 5/2013 (penalitzacions sobre les jubilacions anticipades entre altres barbaritats), i ara la nova llei que es carrega la revalorització de les pensions en funció del cost de la vida i que per al 2019, suposa un robatori en la base de la pensió d'entre un 5% a 20%, segons la Base reguladora de cada pensionista, només resolen una incògnita: els poders públics articulen lleis per al robatori de milions i milions a les persones treballadores, i així lliurar al capital financer i a les asseguradores, centenars de milers de milions, perquè sigui el mercat qui “controli els sistemes de previsió social”, a través dels plans privats de pensions.

El RD 16/2013 de 20 de desembre, és una estafa des del seu enunciat: …”mesures per a afavorir la contractació estable i millorar la empleabilitat dels treballadors”… i el que estableix és una major precarització del treball: ara els empresaris tindran treballadors i treballadores amb contractes a temps parcial, com la modalitat “normalitzada” d'esclavisme. Contractes molt barats en el preu de la mà d'obra, però que poden ampliar les seves jornades amb el simple avís, d'un dia per a un altre, de que ha de realitzar hores complementàries. És la liberalització absoluta del contracte, o dit d'una altra manera, no és un contracte amb drets, sinó un contracte de posada a disposició a la voluntat única empresarial.

En aquest mateix decret apareix la reforma de l'article 109 de la Llei General de la Seguretat Social, per la qual, conceptes salarials com plusos de transport, assegurances privades mèdiques, aportacions a plans de pensions, tiquets restaurants i altres salaris en espècie, que fins a ara no tenien l'obligació de cotitzar, passen a cotitzar conforme als tipus marcats per la Seguretat Social.

Fins a aquest moment, els centenars de milions anuals que s'ingressen per aportacions als plans de pensions d'ocupació (privats), per exemple, tenien cotització 0, és a dir els empresaris no cotitzaven per aquest “salari diferit”, igual que el treballador. Si tenim en compte que l'empresari ara cotitzarà pel 23,60% i el treballador pel 4,70%, significa que molts milions d'euros ingressaran al sistema de caixa única de la Seguretat Social i, a més en forma d'imputació directa, és a dir es cotitza directament sobre la renda que es genera.

Igual succeeix amb els altres conceptes exonerats fins a ara: plusos de transport i distància, tiquet restaurant, ajudes d'estudis, excepte les corresponents del treballador quan vénen exigides pel desenvolupament de les seves activitats, despeses de manutenció i estada, assegurances mèdiques privades i altres salaris en espècie.

El 87% de les persones assalariades, al trobar-se per sota de la base màxima de cotització (rendes salarials superiors a 43.163,82 euros per al 2014), veuran aquestes augmentades amb la consegüent millora per a totes les prestacions que depenen de la mateixa: prestacions d'atur incapacitat temporal (baixes), i base reguladora per a la pensió.

Per a CGT, segueixen sense resoldre's problemes essencials com és el manteniment dels topalls màxims de cotització (43.163,82 euros per al 2014), la qual cosa impedeix que entrin al sistema milions i milions d'euros. Uns 2,3 milions d'assalariats/des (13%) on estan compresos empresaris, directius, executius i gran part dels assalariats en grans empreses i determinats sectors d'activitat com l'energia, automoció, sector financer, telecomunicacions…, la no aportació d'ingressos per l'excés dels seus salaris topats, és molt significativa, doncs pot arribar fins al 45% de mitjana salarial que no cotitza. Suposant un transvasament directe als plans de pensions individuals o al consum.

Els salaris mitjans dels Consellers de les Empreses Cotitzades de l'Ibex 35, van ascendir en el 2012 a la barbaritat de + de 500.000 € i el salari mig de personal d'alta Direcció d'aquestes mateixes empreses que eren 1.216, ascendia fins als + de 700.000 €.

CGT insistim en algunes coses que són vitals per al nostre Sistema Públic de Seguretat Social:

• Que es destapin els salaris alts i ES COTITZI PER TOT L'INGRESSAT.

• Que s'eliminin els desgravaments i reduccions fiscals en els plans de pensions privats, de tots (individuals, associats i d'ocupació).

• Que es doni ocupació a les persones, en comptes d'impedir-los treballar o acomiadar-los.

• Que s'estableixi una Pensió Mínima igual que un Salari Mínim de 1.200 euros en 14 pagues.

Per a revertir l'actual situació social on:

- Les pensions mitges en els últims anys, segueixen bastant per sota dels 1.000 euros, (entorn dels 800 euros).

- Les pensions mitges augmenten (pensió mitja a gener 2013, ascendia a 849,60 euros), perquè les pensions de més de 1.500 euros fins a la màxima pensió de 2.554,49 euros per al 2014, que representen el 12,5% de totes, és a dir 1.123.294 pensions, distorsionen estadísticament la realitat de la majoria que ascendeixen a 9.037.597, pujant la mitjana de la pensió anual, quan la majoria, el 51,58%, es troben per sota del Salari Mínim Interprofessional (630,45 euros), és a dir gairebé 5 Milions de pensions.

Per a acabar amb la desigualtat, cal defensar el sistema públic, solidari i de repartiment de la nostra Seguretat Social i deixar de desviar fons públics cap als plans privats de pensions i/o assistència sanitària privada.

Secretariat Permanent del Comitè Confederal
CONFEDERACIÓ GENERAL DEL TREBALL (CGT)

Attached documents