CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat de la Federació d’Ensenyament de CGT Catalunya sobre la vaga del 8 de juny

Dimecres, 2 juny, 2010

CGT convoca vaga en el sector públic i una jornada de lluita el 8 de juny, cap a la vaga general !!

- El decret aprovat el passat 24 de maig pel Govern suposa una rendició en tota regla davant de les pressions exercides pel gran capital i els especuladors financers. Amb l’excusa de voler retallar el dèficit públic, el Govern Espanyol, que ja ha rebut el suport del conseller d’economia de la Generalitat de Catalunya, pretén aplicar les següents mesures:

• Rebaixa del salari dels empleats públics un 5% de mitjana per a aquest any i la congelació per a l’any vinent. Malgrat que el govern digui que la rebaixa serà inversament proporcional, el fet que les retribucions complementàries sofreixin una retallada lineal farà que disminueixin més els sous de les categories inferiors.

• Congelació de les pensions per al 2011.

• Desaparició del període transitori per a la jubilació parcial: que suposarà la pràctica desaparició d’aquesta modalitat de jubilació.

• Desaparició del xec-bebé de 2.500 euros.

• No retroactivitat de les prestacions econòmiques establertes en la Llei de la Dependència (la resolució dels expedients està trigant més de 17 mesos de mitjana).

Com afecta la rebaixa del salari al professorat?

La mitjana del 5% s’aplicaria en funció del grup i nivell:

A1- Professorat secundària ........................ 7%

A2- Mestres Primària .............................. 5,7%

Cal tenir en compte a més que en el nostre sector una part molt important de la plantilla és eventual en condicions precàries. Professorat interí i substitut que en molts casos treballa en reducció de jornada fins a un terç, laborals (TEIS, integradors/es socials, ..et.)
De la retallada total durant el 2010 (de juny a desembre) el 30% es restarà de la paga extra del desembre, mentre que l’altre 70% es repartirà entre les set nòmines restants (no afecta la paga extra del juny perquè la mesura no té caràcter retroactiu)

* Al personal laboral la rebaixa mitjana també és del 5%, però s’hauran de negociar els diferents nivells ja que tenen conveni col.lectiu propi.

- Addicionalment, el Govern Espanyol, la patronal i els sindicats UGT i CCOO continuen negociant una reforma laboral encoberta encaminada a carregar encara més el cost de la crisi capitalista a la classe treballadora. Alguns dels punts que actualment estan acordant són les reduccions de les indemnitzacions per acomiadament, les reduccions de les cotitzacions empresarials a la Seguretat Social, l’eliminació de restriccions a les Empreses de Treball Temporal (ETT) i la creació d’un nou contracte juvenil amb un sou proper o fins i tot inferior al Salari Mínim Interprofessional i amb cotització limitada a la Seguretat Social.

Amb l’excusa de la crisi estem assistint a una transferència inèdita de diners procedents dels i les treballadores al capital privat. Les mesures adreçades a pal·liar un dèficit públic han estat generades per les aportacions dels anys 2008 i 2009 de milers de milions d’euros de l’Estat als bancs. Paradoxalment aquests mateixos bancs van tenir l’any 2009 uns beneficis propers als 150 mil milions d’euros, apropiats privadament pels seus accionistes.

- En línia amb les consignes neoliberals de transvasament de riquesa de les rendes del treball a les rendes del capital, el Govern tripartit a Catalunya beneficia a l’escola privada concertada en detriment de la pública, retalla els diners de funcionament i les plantilles, incrementa l’alumnat a les aules, tanca grups de batxillerats i Formació professional de les escoles i dels instituts públics mentre augmenta el finançament dels centres privats concertats.

- Com mesura de mobilització cap a la convocatòria de la Vaga General, CGT convoca VAGA DEL SECTOR PÚBLIC i UNA JORNADA DE LLUITA el 8 de juny perquè tots els treballadors, pensionistes, desocupats, joventut, estudiantes, moviments socials, veïnals, es mobilitzin i participin en totes les manifestacions, concentracions i actes públics que s’organitzaran al llarg de tot el país per a mostrar la solidaritat entre tota la classe treballadora del sector públic i privat i la societat en el seu conjunt i es clami per la convocatòria de la Vaga General, amb els següents objectius:

* Repartiment del treball, anant cap a la jornada de 35 hores, eliminant les hores extres i garantint la recuperació del poder adquisitiu perdut, amb un salari mínim de 1.200 € i una renda bàsica per a persones sense feina.

* Desenvolupament de polítiques industrials pròpies, tot preparant el control sindical de les multinacionals i avançant en tecnologies netes i ecològiques.

* Avançar l’edat de jubilació perquè es produeixi l’entrada en el mercat de treball de nous treballadors i treballadores en substitució dels que el deixen.

* Defensa d’un sistema públic de pensions com un dret social fonamental que estigui basat en els principis d’universalitat, solidaritat i suficiència per a totes les persones.

* Igualtat de drets per a tota la classe treballadora, derogant la llei d’estrangeria.

* Defensa dels serveis públics, garantint el dret a una sanitat i ensenyament de qualitat i gratuïts per a tothom.

* Acabar amb el frau fiscal que es troba concentrat en les rendes empresarials/directius i que fonts fidedignes xifren per sobre dels 75.000 milions per any.

Per a la CGT la Vaga General és la resposta sindical que correspon a la situació de crisi a la qual està sent sotmesa la classe treballadora i les classes populars d’aquest país.

LA CRISI, QUE LA PAGUIN ELS RICS!

CGT Ensenyament

Attached documents