CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Comunicat núm. 6 de la secció sindical de CGT sobre l’ERO de Roca

Diumenge, 8 novembre, 2009

ERO D'EXTINCIÓ ROCA 2009

Comunicat núm. 6

Una vegada finalitzades les reunions dels dies 3, 4 i 5, els avanços en la negociació segueixen estant molt allunyats de la posició de la Representació dels Treballadors/es. Continuem sense aconseguir l'objectiu prioritari d'evitar els possibles acomiadaments i la posició de ROCA segueix sent la d'intentar convèncer-nos de la seva necessitat, negant-se en la majoria de les ocasions a valorar i debatre la multitud de propostes que la Representació Social proposa per a evitar que algun treballador sigui obligat a deixar el seu lloc de treball de forma obligada.

Davant aquesta situació de mínims avanços la CGT manté inalterable la seva posició de retirada immediata de l'ERO i creiem que en les pròximes reunions fixades per als dies 9 i 10, la Comissió Negociadora ha d'exigir-li a ROCA que comenci a negociar de debò i sense amenaces el PLA INDUSTRIAL, pel qual han d'arribar les garanties de plantilla i les càrregues de treball en el present i en un futur.

En aquest moment la negociació es troba en el següent estat:

1. Sobre el PLA INDUSTRIAL, ROCA puja en 55 treballadors la plantilla mínima de personal de mà d'obra directa garantida, passant de 845 treballadors entre els tres centres de treball a 900, sense especificar quin seria la seva distribució per fàbriques o centres.

2. Oferta econòmica d'indemnització per als treballadors afectats per la rescissió dels seus contractes de 40 dies per any treballat amb un màxim de 30 mensualitats. A part d'aquesta oferta, proposa a tots els treballadors afectats amb una antiguitat de menys de 10 anys un pagament únic, per una sola vegada i lineal, com complement a la indemnització per import de 1.000 €uros.

3. Prejubilacions, ROCA no modifica la seva oferta i es manté en les següents condicions: A partir dels 53 anys, amb una retribució del 80 % del salari net i una revaloració anual del 1,5 %. Aquesta oferta la divideix en trams, el que significaria que aquells treballadors menors de 55 anys en comptes de passar a la jubilació als 63 anys, passarien a ella depenent de la seva edat en el moment de prejubilar-se als 62 o 61 anys. Per a entendre'ns, treballador que voluntàriament decidís acceptar aquesta proposta i que tingui 54 anys, passaria a jubilar-se als 62 anys i si en té 53, passaria a la jubilació als 61 anys.

4. Recuperació de treballs externalitzats, l'oferta de ROCA desglossada per centres i categories és la següent:

■ Factoria de Gavá-Viladecans, compromís de recuperar treballs per a 13 Oficials, 7 Administratius, 3 Caps d'Equip i 40 Especialistes (18 en treballs de neteja i 22 com carretillers) sumant un total de 63 treballadors que serien recol·locats en llocs de 2 treball que actualment ocupen treballador@s externs.

■ Factoria d'Alcalá d'Henares, es recuperarien treballs per a 4 Oficials i per a 37 Especialistes, principalment en neteja, sumant un total de 41 treballadors

■Factoria d'Alcalá de Guadaira, es recuperarien treballs per a 2 Oficials, 5 Administratius i 14 Especialistes, sumant un total de 21 treballadors .

5. ROCA restarà de la xifra inicial de 713 acomiadaments el nombre de treballadors les baixes de personal de Conveni actius, que hagin causat en la Companyia per diferents motius (fi de contracte, baixa voluntària, acomiadaments…) des de la data de presentació de l'ERO.

Amb aquests escassos avanços la situació queda de la següent forma:

1. Treballadors amb opció de jubilació anticipada 160 (50 d'estructura i 110 de mà d'obra directa).

2. Recuperació de treballs externalitzats per a 125 treballadors.

3. Augment de 55 treballadors al mínim de plantilla de mà d'obra directa garantit per al futur.

Amb aquests insuficients números passem de 713 acomiadaments sol·licitats per la Direcció de ROCA a 373, el que contínua sent totalment inacceptable per a CGT.

Aquesta és la situació actual i amb ROCA clarament posicionada per la destrucció d'ocupació utilitzant de forma abusiva la deslocalització i l'externalització de les produccions, per això és necessari endurir les mobilitzacions i el Comitè d'Empresa de Gavà-Viladecans està per això i convoca ASSEMBLEA A FÀBRICA, EL DIMECRES 11 DE NOVEMBRE EN EL LLOC I HORARIS DE COSTUM.

NO HI FALTIS, ENTRE TOTS PODEM DETENIR ELS ACOMIADAMENTS

“A ROCA NO SOBRA NINGÚ, EN TOT CAS, EL GERENT I LA DIRECCIÓ”

Salut i ocupació

SECCIÓ SINDICAL CGT

www.cgt-roca.com

Gavà, 9 de Novembre de 2009.

Attached documents