CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Conductors/es d’autobusos de TMB: MAL ANEM

Dilluns, 21 gener, 2008

Al principi d'aquesta segona fase de reunions la direcció ens va informar que hi havia recursos econòmics per a aplicar correctament el R.D 902/2007, en qüestió de descansos i temps de presència. Ara sabem realment, d'on surten aquests recursos. La direcció pretén que siguem els propis treballadors/es els que ens costegem els dos dies de festa, l'aplicació del R.D i l'augment de la plantilla que ens porta aquesta nova llei. JA HEM DESCOBERT EL PARANY.

En la reunió s'ha acabat de parlar sobre el temps de descans diari i també s'ha abordat el temps de presència. La direcció ha tornat a afermar que el temps de descans diari ha d'anar a càrrec dels conductors i les conductores. Inclús ha arribat a dir que la retribució del temps de descans diari deu judicialitzarse, per a saber qui l'assumeix, si el treballador o l'empresa. Durant la reunió, la direcció es basa constantment en les dos resolucions que s'han guanyat sobre el temps de l' “entrepà”. No entenem el perquè, ja que l'han tornat a recórrer, i se suposa que l'han fet perquè pensen guanyar-ho en tercera instància. Està clar que l'objectiu és allargar el procés per a no abonar-nos el dret ja aconseguit.

El Comitè de Descansos li demostra a la direcció que ja té definit un temps de descans, que paga per ell i que només té el col·lectiu de MIE'S. L'acord de caps de la Comissió Paritària del 13 d'octubre del 1999 diu:
-2.2.2.” La jornada en els dies laborables, dissabtes i festius serà de 6:58 h. Aproximat (6:38h. Més 20 minuts de descans). La dita jornada és aplicable a les dos funcions indicades (Regulació i Inspecció). Els 20 min. De descans, en la unitat del CRE, sempre que les necessitats del servei ho permeten, es gaudeixin al final de la jornada, intentant en tots els casos una correcta compatibilització dels interessos dels caps afectats amb els interessos dels clients interns i externs cap als quals està orientada l'activitat de la unitat”.

Per tant, el descans ja s'aplica en TB i es cobra per aquest temps, igual que en explotacions semblants com per exemple l'EMT de Madrid, on fa ja anys que tenen el seu temps d'entrepà remunerat al final de jornada; descans seguit i no fraccionat com pretén la direcció en TB.

Inclús la direcció es jacta manifestant-nos que un partit de 30 minuts ho pagarà, però, un temps de descans de 30 minuts no ho abonarà. Una altra contradicció, ja que ja ha dit abans que el temps de partit pot servir com a temps de descans de l'activitat.

Al no acostar postures pel que fa al tema anterior, i al negar-se la direcció a pagar-nos una contraprestació econòmica per la seva no aplicació immediata, s'ha proposat començar a parlar dels temps de presència. La direcció només eliminarà com a temps de presència el desplaçament per a les entrades i sortides de línia des de cap a la cotxera. La resta de conceptes de presència entén que han de continuar com fins ara. I aquesta “reducció de jornada”, comporta una reducció econòmica.

Pretén també contractar amb fórmules diferents de les establides en conveni, o que els conductors jubilats parcialment realitzin serveis de corretorns o suplents; tot això clar està, per a ser competitius dins del sector.

La nostra posició és clara, tota la presència que tenim definida en l'actual conveni desapareix, passant a ser temps efectius de treball. La garantia de temps de presència, que ve de l'antic complement estructural ens arriba a donar 12 dies de descans sense cap minva econòmica. I aquest és el punt de partida per a un nou sistema de descansos que ens porti ja els dos dies setmanals.

La posició de tots els treballadors en la mesa és unànime; no entenem que una llei la qual ha de millorar les condicions dels treballadors/es sigui aprofitada per la direcció per a empitjorar l'activitat en els nostres llocs de treball.

Després de tres setmanes des de les mobilitzacions, i acatant la voluntat de la direcció de no negociar amb pressió, què tenim? RES. Manipular la llei en benefici seu i en contra dels treballadors/es és l'objectiu de la direcció.

Cal bregar perquè aquestes imposicions no vagin contra els interessos dels conductors/es….

La manifestació de suport als conductors/es d'Autobusos de TMB i contra la pallissa dels Mossos d'esquadra al company Teo serà el dissabte 9 de febrer a les 18h en Plaça Universitat.

EL COMITÉ DE DESCANSOS NO DESCANSA

L'activitat dels companys del Comitè de Descansos no s'atura ni un moment i al marge de les reunions formals de negociació que hem mantingut amb la direcció en la Comissió Delegada i de la trobada que hem tingut, per primera vegada, amb el vicepresident de TMB, Dídac Pestanya, s'han realitzat altres reunions amb els grups municipals del Partit Popular, Esquerra Republicana i Convergència i Unió i s'han mantingut contacte amb els companys d'autobusos de l'EMT de Madrid i de l'EMT de València, i per a aquesta setmana tenim reunions previstes amb nombroses organitzacions sindicals i socials (FAVB, CoBas, CSA Can Vies, Xarxa Contra la Precarietat i el Tancament d'Empreses) de cara a organitzar la manifestació del pròxim dia 9 de febrer amb èxit. I aquest dilluns ens hem reunit amb el Col·lectiu Ronda (advocats) per a organitzar la defensa dels nous companys expedientats.

Naturalment tot aquest treball s'està realitzant només en una direcció: aconseguir que els conductors/es de TMB puguin gaudir de dos dies de descans a la setmana.

Els contactes amb la direcció de TMB només han servit per a certificar el seu posicionament ferm contra totes les nostres reivindicacions mentre que les reunions que hem tingut amb altres interlocutors han servit perquè aquests coneguin i comprenguin el més just de les nostres aspiracions.

Particularment gratificant ha sigut la trobada amb els companys conductors de l'EMT de Madrid que després de reiterar el seu suport incondicional ens han explicat les seves condicions labors, els seus sistemes de descans i la forma com gaudin els 15 minuts d'“entrepà” Els companys madrilenys comprenen el nostra atipament i ens han promès que sabrem d'ells i de la seva solidaritat activa molt aviat.

QUE ÉS EL COMITÉ DE DESCANSOS?

És l'òrgan de què ens hem dotat els conductors/es de TMB per a lluitar i aconseguir els desitjats dos dies de descans setmanal. Es tracta d'un òrgan completament democràtic a què pot assistir qualsevol conductor/a que ho desitgi.

Perquè el treball d'aquest comitè resulti efectiu s'han integrat en ell tots els delegats d'ACTUB i CGT a més d'un delegat del SIT. Són aquests companys els que per la seva condició de delegats poden representar-nos legalment tant en la Comissió Delegada, que actualment està negociant amb la direcció, com en el Comitè de Vaga quan estem dins d'una mobilització.

Fins a la data i a pesar de les reiterades invitacions que se'ls ha fet als delegats conductors de CCOO i UGT, aquests no s'han volgut integrar en aquest nou comité, quelcom que ens sembla completament anacrònic ja que davant de la direcció tots els delegats, els del comitè i els de CCOO i UGT mantenim el mateix discurs. No arribem a entendre aquesta posició però esperem que aviat puguem coincidir tots, sigui en el Comitè d'Empresa o en el de Descansos, no oblidem que aquest comité també és l'encarregat de defendre els companys expedientats, entre els que ja hi ha companys de UGT i no afiliats a cap sindicat.

TMB OBRI MÉS EXPEDIENTS

En la seva carrera per reprimir als conductors/es més combatuts la direcció ha obert nous expedients sancionadors, amb aquesta última remesa ja són 25 els companys expedientats i segons sembla encara hauran més. Per filiació ACTUB tenen 12 expedientats, CGT 7, SIT 4, UGT 1 i sense afiliació, un altre company més.

ELS NOSTRES EXPEDIENTS

Des del Comitè de Descansos creiem que no podem deixar passar sense més, alguns fets que es van produir en la recent vaga que vam realitzar quasi tots/es els/les companys/es pels 2 dies de descans. Fets que van estar protagonitzats per alguns directius i alguns (molt poquets) conductors. Que quedi ben clar, diem conductors i no companys, perquè com va quedar demostrat, conductor i company poden ser dos coses completament diferents i inclús contradictòria l'una amb l'altra.
Per tot això, i prenent l'“exemple” de l'empresa, que va obrir 25 expedients nosaltres creiem que hi ha actuacions que també mereixen “expedients”. En aquest full fem públic el nostre primer expedient i avancem que hauran més.

[(EXPEDIENT NÚM. 1 : Conductor d'Horta 9.220 Tomás Andaluz Vela (el zapatero)

Fets: Sent les 6.50 del dia 21/12/07 i estant tota la plantilla de vaga pels dos dies de descans a la setmana, aquest conductor, posseït d'un irrefrenable desig de treballar, es va abalançar amb el seu autobús sobre el piquet informatiu que estava realitzant la seva funció en la porta de la cotxera. No sabem bé quals eren les seves intencions, però només va aconseguir colpejar el company GAMBOA, el qual va rebre un fort impacte. No content amb això, va girar i va intentar atropellar a la resta del piquet.

Sr. Andaluz: com es pot odiar tant a treballadors que només demanen descansar 2 dies a la setmana, al punt de voler atropellar-los amb un autobús?

Consultats els nostres assessors legals, ens diuen que la seva acció està perfectament tipificada en el Codi Penal i que es denomina INTENT D'HOMICIDI. Testimonis sobren...

Des d'aquí li diem que ens reservem el dret d'emprendre accions legals contra la seva persona, i una pregunta: Ud. no s'ha posat a pensar el negatiu que pot ser per als negocis l'intent d'atropellar companys? Diem això perquè d'ara en endavant quin company voldrà anar a la seva botiga a comprar sabates?...

Terminis: Senyor “expedientat”: li concedim un termini de cinc dies hàbils, a partir de la recepció de la present, perquè, si ho estima convenient, formuli les al·legacions i si és el cas prova, que en la seva defensa consideri convenient.)]

Comitè de descansos d’autobusos de TMB.
http://comitedescansos.blogspot.com/|http://comitedescansos.blogspot.com/