CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Convocada una Trobada Internacional Anarquista a la Ciutat de Mèxic els dies 8, 9 i 10 de juliol de 2007

Dimecres, 9 maig, 2007

La rebel·lia galopa en els nostres cors, milions d'éssers humans, els invisibles, els pobres i els ignorants s'aixequen contra la dominació en tots els racons del planeta. Milions d'individus s'obstinen a donar la batalla per a defensar al gènere humà i al seu planeta; aquests milions es neguen a integrar-se al món global, al món de la democràcia i la pluralitat homogènia, poc els importa la ridícula era de la informació i de la infinitat de possibilitats, perquè ells són els que paguen el preu de la comoditat d'uns quants.

El vendaval de la insubmissió té una llarga tradició i aquesta eterna tradició es tradueïx en coneixement, en un saber acumulat a través de segles de lluita. És aquest coneixement el que dóna a l'anarquisme la certesa que el seu camí és el correcte. Les noves formes d'organització han deixat molt enrere les velles forma de control de la rebel·lia, els partits polítics, els sindicats venuts, les escoles i universitats es pleguen al servei de qui dominen i tot just queden mirant, perplexs, com la humanitat avança cap a l'emancipació sense líders i sense avantguardes.

La història de la humanitat és una història de rebel·lia, des que apareix la desigualtat apareixen els i les rebels, les il·legals i els somiadors, qui s'obstinen a desafiar a l'ordre superior i no temen els càstigs divins ni les ridiculitzacions perquè han comprès que som creació de nosaltres mateixos, que som autocreació i que com a tals podem configurar un món basat en la llibertat i la igualtat. En tots els temps i llocs s'ha lluitat contra la dominació i amb totes aquestes lluites es configura una herència d'incalculable valor, una herència que duu a individus i comunitats per una senda perillosa i gairebé desconeguda, la senda de la rebel·lió. I la nostra generació no pot quedar al marge d'això, no podem quedar-nos mirant com el món cau a trossos, esperant les condicions objectives o el cop de manera que ens dugui a l'emancipació, la llibertat no es busca, es construeïx.

Molt es parla de democràcia i llibertat, de progrés i futur, de benestar i equitat, de pluralitat i tolerància, però res d'aquest ridícul i atroç discurs pot observar-se en la realitat. Les paraules són només això, representacions. Per milions es conten les víctimes del progrés i la civilització.

Així com són moltes les formes de control, són múltiples les formes de la insubmissió. Cadascun en el seu àmbit contribueïx a la destrucció d'aquest injust ordre social.

En Amèrica, i Mèxic en concret, creix el descontentament i a pesar de les feroces ofensives de l'Estat i les multinacionals són milions els quals es rebel·len dia amb dia. Aquesta lluita quotidiana i ancestral per l'alliberament ens obliga a prendre el nostre lloc en la construcció de la llibertat. L'experiència ens ha ensenyat que el millor camí per a l'emancipació és l'organització. Però tota organització necessita el suport de les idees per a poder realitzar un treball efectiu i no contradictori, de tal manera que pugui no imposar sinó inclinar cap a la pràctica llibertària a les múltiples manifestacions de rebel·lia.

Per això, la Biblioteca Social Reconstruir convoca a individus i col·lectius a participar en una trobada internacional anarquista a realitzar-se el pròxim mes de juliol de l'any 2007 en la Ciutat de Mèxic els dies 8 , 9 i 10. La trobada es planteja tres objectius fonamentals (com proposta de la Biblioteca):

Primer. Encoratjar la discussió de les idees ácrates i sobretot la nostra formació en el nivell teòric. Per a això es proposa que en la trobada es realitzi una taula de discussió sobre el passat, present i futur de l'ideari anarquista, sobre idees bàsiques i noves que ens ajudin a realitzar tant una anàlisi com una crítica seriosa de la societat actual.

Segon. Compartir experiències organitzatives basades en l'anarquisme. En aquest apartat individus i col·lectius poden compartir tant experiències com propostes d'organització, perquè els assistents posseeixin els elements necessaris per a l'anàlisi de l'abast i limitacions de les mateixes.

Tercer. La trobada i el que es pugui aprendre en aquesta s'inscriuen en una sèrie d'esforços, que des de fa diversos anys individus i col·lectius realitzen, encaminats a la construcció d'una organització àmplia i forta que assoleixi unificar el treball dispers que realitzem des dels nostres respectius àmbits. Si les condicions ho permeten aquesta trobada podrà ser el punt de partida per a aplanar el camí a l'organització.

A partir d'aquestes tres premisses, que poden modificar-se, podran participar tots els col·lectius i individus tant en l'organització de la trobada com en les taules de la mateixa. La present convocatòria no té l'afany d'aglutinar ni d'incloure en el grup convocant a qui participen, sinó el de treballar en conjunt amb absolut respecte a les inclinacions i autonomia de cada participant.

Per a contactes i informació:
Biblioteca Social Reconstruir (Mèxic)
biblioteca@libertad.org.mx
caravanalibertaria@riseup.net