CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Crida de la Trobada Internacional del Sindicalisme Alternatiu

Dijous, 25 abril, 2013

Aquesta crida ve llançada per organitzacions sindicals d'Europa, d'Àfrica, d'Amèrica, d'Àsia. Les nostres afiliacions o no afiliacions internacionals són diverses: membres de la Confederació Sindical Internacional, membres de la Federació Sindical Mundial, membres de cap d'aquestes dues organitzacions participant en xarxes sindicals internacionals diverses, etc.

La crida es dirigeix a totes les organitzacions sindicals que s'identifiquen amb el sindicalisme de lluita, la democràcia obrera, l'autoorganització dels treballadors i treballadores, i la necessitat de transformació social.

La crisi del sistema capitalista té conseqüències en el món sencer. Les crisis econòmica, financera, ecològica i social s'entremesclen i autoalimenten. Aquesta crisi global del capitalisme mostra l'atzucac que representa un desenvolupament basat en una repartició cada dia més desigual de la riquesa produïda, en la desregulació financera, en el lliure comerç generalitzat i el menyspreu dels imperatius ecològics.

Per a salvaguardar els guanys dels accionistes i patrons, per a garantir el futur dels bancs, les institucions internacionals (Banc Mundial, Fons Monetari Internacional, Organització Mundial del Comerç, etc.), els governs i la patronal ataquen cada dia més fort els drets de les treballadores i treballadors.

El sistema econòmic i polític actual organitza el saqueig de molts països, obliga a milions de persones a abandonar la seva regió d'origen per a sobreviure… i després els nega tots els drets sota pretext que són immigrants.

Destrucció dels serveis públics, qüestionament de tots els drets socials, atacs contra els drets laborals, llibertats sindicals trepitjadades, desenvolupament de la precarietat i de l'atur per a pressionar a la població… Són els mateixos mètodes els que s'utilitzen en tots els països!

Per a aconseguir el seu objectiu, usen tots els mitjans: criminalització, judicis, arrests, intervencions policíaques, ocupacions militars, traves de tota classe als drets col·lectius i individuals. La repressió és una de les seves armes contra les i els que resisteixen, que s'oposen, que construeixen alternatives. La nostra solidaritat, més enllà de les fronteres, és una de les nostres respostes.

El sindicalisme amb el qual ens identifiquem no sabria donar el seu aval a pactes amb els poders establerts per a validar mesures antisocials. Al sindicalisme li toca la responsabilitat d'organitzar la resistència a escala internacional, per a construir a través de les lluites la necessària transformació social.

El nostre sindicalisme apunta a tombar el model de desenvolupament econòmic, social i polític fundat en l'hegemonia de la banca, dels guanys i la competència. Per contra, volem construir un sistema fundat en els béns comuns, en la repartició de les riqueses entre tots els i les que contribueixen a la seva creació, en els drets de les treballadores i els treballadors, i en un desenvolupament ecològicament sostenible.

Reivindiquem l'extensió, la democratització i l'apropiació social del servei públic (educació, sanitat, transport, energia, aigua, habitatge, etc.). La lliure circulació de les persones i la igualtat de drets socials i polítics de totes i tots, sigui quina sigui la nacionalitat, l'origen, el sexe, formen part dels nostres objectius comuns.

El nostre sindicalisme associa la defensa dels interessos immediats dels treballadors i treballadores amb una voluntat de canvi social profund. No es limita al camp reivindicatiu econòmic, abasta assumptes com el dret a l'habitatge, a la terra, la igualtat entre homes i dones, l'antirracisme, l'ecologia, l'anticolonialisme, etc.

Els interessos que defensem són els de la classe obrera (treballadores i treballadors en activitat o jubilats, desempleades, joves en formació). S'articulen amb els dels pobles de totes les regions del món. En això, ens oposem frontalment a la patronal, als governs i institucions que estan al seu servei, i reivindiquem la nostra autonomia enfront de tota organització política.

Existeixen organitzacions sindicals internacionals; xarxes sindicals s'han creat en determinats camps professionals o geogràfics. D'una regió del món a una altra, la nostra història sindical, les nostres estructuracions sindicals, les nostres afiliacions sindicals són distintes. Però compartim l'essencial: estem determinades a avançar en la coordinació del sindicalisme de lluita a nivell internacional.

No estem proclamant la constitució d'una nova organització sindical internacional, sinó que decidim reforçar, ampliar, fer més eficient una xarxa del sindicalisme combatiu, democràtic, autònom, alternatiu, feminista, internacionalista.

Volem compartir les nostres experiències, enriquir-les amb resistències i conquestes de tots i totes, construir la unitat a través de les fronteres, implementar la solidaritat internacional dels treballadors i treballadores. Enfront de la crisi que copeja a les poblacions de tots els països, i el responsable dels quals és el capitalisme, és necessari coordinar-nos i unificar les nostres lluites. Cridem als col·lectius sindicals a sumar-se per a construir aquesta unitat d'acció sindical, necessària per a combatre les reculades socials, conquistar nous drets, i construir una societat diferent.

No lluitem per a tornar enrere. Clar, les envestides contra la classe obrera són molt fortes, i de vegades revesteixen formes noves. Però l'explotació capitalista no és cap novetat, i amb ella s'ha de trencar, per a crear maneres d'organització de la societat que parteixin de les necessitats de la població. Això ho construïm pas a pas, amb totes les organitzacions sindicals de lluita, per a qui el sistema capitalista no és la manera organitzativa insuperable per a les nostres societats, i que construeixen el canvi a través de les lluites col·lectives diàries i de les reflexions sobre la societat que volem per a matí.

Després de la trobada internacional del 22 al 24 de març del 2013 a Paris, tenim objectius concrets, compromisos comuns. Junts és com els definim i els portarem a terme:

- Actuem a llarg termini per la solidaritat internacional, i especialment contra totes les repressions antisindicals. El nostre combat es porta contra totes les opressions, especialment les que toquen a les dones.

- Intervindrem de forma unitària i coordinada per a donar suport a lluites i campanyes internacionals preexistents, al reafirmar el dret a l'autodeterminació dels pobles: suport als pobles palestí i saharaui, reconeixement del sindicalisme autònom en els països del Magrib i Orient Mitjà, contra l'ocupació militar d'Haití, contra els tractats europeus que imposen l'austeritat, pel dret de tots els pobles a decidir el seu futur…

- Reforcem i estenem el treball internacional implementat en els sectors professionals (Transports, educació, call-centers, indústria, comerç, sanitat, etc.) i sobre qüestions interprofessionals (drets de les dones, immigració, habitatge, ecologia, salut i treball, etc.); des d'ara, el treball s'organitza en diversos d'aquests sectors i l'animació la prenen a càrrec organitzacions sindicals dels nostres diferents països.

- Prosseguim el treball de reflexió i elaboració sobre les qüestions de la crisi del sistema capitalista i de les alternatives a aquest.

- Finalment, posem, junts, els mitjans materials necessaris a l'èxit dels nostres projectes comuns: pàgines web, llistes d'intercanvis electrònics, coordinació per sectors professionals, etc.

Llista d'organitzacions signants a 14 d'abril de 2013:

Central Sindical e Popular Conlutas (CSP-Conlutas) - Brasil.

Confederación General del Trabajo (CGT) - Estat espanyol.

Union syndicale Solidaires (Solidaires) - França.

Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B) - Burkina.

Confederation of Indonesia People's Movement (KPRI) - Indonèsia.

Confederación Intersindical (Intersindical) - Estat espanyol.

Syndicat National Autonome des Personnels de l'Administration Publique (SNAPAP) - Algèria.

Batay Ouvriye - Haïti.

Unione Sindacale Italiana (USI) - Itàlia.

Confédération Nationale du Travail - Solidarité Ouvrière (CNT SO) - França.

Sindicato de Comisiones de Base (CO.BAS) - Estat espanyol.

Organisation Générale Indépendante des Travailleurs et Travailleuses d'Haïti (OGTHI) - Haïti.

Sindacato Intercategoriale Cobas (SI COBAS) - Itàlia.

Confédération Nationale du Travail (CNT-f) - França.

Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) - Catalunya.

Union générale des travailleurs sahraouis (UGTSARIO) - Sahara occidental.

Ezker Sindikalaren Konbergentzia (ESK) - Euskal Herria.

Organisations syndicales nationales professionnelles

National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) - Regne Unit.

Centrale Nationale des Employés – Confédération Syndicale Chrétienne (CNE/CSC) - Bèlgica.

Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema Agroalimentario (SINALTRAINAL) - Colòmbia.

Fédération Générale des Postes, Telecom et Centres d’appel - Union Générale Tunisienne du Travail (FGPTT/UGTT) - Tunísia.

Trade Union in Ethnodata - Trade Union of Empoyees in the Outsourcing Companies in the financial sector - Grècia.

Syndicat national des travailleurs des services de la santé humaine (SYNTRASEH) - Bénin

Organizzazione Sindicati Autonomi e di Base Ferrovie (ORSA Ferrovie) – Itàlia.

Sindicato Único de Trabajadores del Grupo Ripley S.A – Perú.

Union Nationale des Normaliens d’Haïti (UNNOH) - Haiti.

Confederazione Unitaria di Base Scuola Università Ricerca (CUB Scuola Università Ricerca) - Itàlia.

Confederazione Unitaria di Base Immigrazione (CUB Immigrazione) - Itàlia.

Coordinamento Autorganizzato Trasporti (COAT) – Itàlia.

Union Sindicale di Base Milanoest - Casa dei Sindacati di Base – (USB Milanoest) - Itàlia.

Trades Union Congress Liverpool (TUC Liverpool) – Regne Unit.

Sindacato Territoriale Autorganizzato (ORMA) – Itàlia.

Fédération syndicale SUD Service public, canton de Vaud (SUD Vaud) - Suïssa.

Etudiants Fédération Générale du Travail de Belgique sections bruxelloises (Etudiants FGTB Bruxelles) - Bèlgica.

Sindicat Unitari de Catalunya (SU Metro) - Catalunya.

Sindicato dos Trabalhadores da Fiocruz (Asfoc-SN) – Brasil.

Industrial Workers of the World - International Solidarity Commission (IWW)

Transnationals Information Exchange Germany (TIE Germany) - Alemanya.

Emancipation tendance intersyndicale (Emancipation) – França.

Globalization Monitor (Gmo) - Hong Kong

Courant Syndicaliste Révolutionnaire (CSR) - França.

No Austerity - Coordinamento delle lotte – Itàlia.

Solidarité Socialiste avec les Travailleurs en Iran (SSTI) - França.

Basis Initiative Solidarität (BASO) – Alemanya.

LabourNet Germany - Alemanya.

Resistenza Operaia - Operai Fiat-Irisbus – Itàlia.