CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs de formació: Introducció a la negociació dels plans d’igualtat

Dilluns, 23 novembre, 2009

INTRODUCCIÓ A LA NEGOCIACIÓ DELS PLANS D’IGUALTAT

Amb l'entrada en vigor de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, i tenint en compte alló referent la seva aplicació en l'àmbit laboral, es fa necessari que coneguem tant els aspectes d'aplicació de la Llei, com el procés a seguir per a l'elaboració dels diferents plans d'igualtat en les empreses.

Cal recordar que la Llei obliga a l'elaboració de Plans d'igualtat en les empreses (no confondre amb centres de treball) de més de 250 treballadors, i en les que amb independència del nombre de treballadors, ho reculli el conveni de sector i, de la mateixa manera, explicita l'obligació de negociar amb la representació dels treballadors i treballadores.

PROGRAMA CURS

- Introducció al marc jurídic de la llei d'igualtat efectiva dones i homes.

* La Llei d'Igualtat efectiva entre dones i homes (Llei 3/2007).

* Aspectes generals de la mateixa.

* La llei en l'àmbit laboral

* L'Estatut dels Treballadors, aspectes de negociació recollits en la
Llei d'Igualtat.

* Modificacions recollides en altres normatives laborals per la Llei
3/2007.

* Criteris Tècnics d'Inspecció de Treball (34/2003, 69/2009).

- Els permisos individuals

* Maternitat, paternitat, lactància, etc...

* Permisos per conciliació familiar.

- Elaboració i negociació dels plans d'Igualtat

* Aspectes de la negociació dels Plans d'Igualtat.

- Elaboració dels Plans d'Igualtat

*1a Part: Part Organitzativa (Comissió, participació, responsabilitats, etc.)

* 2a Part: Diagnòstic (informe de situació).

* 3a Part: Part Executiva (objectius, mesures, etc.).

* 4a Part: Implantació (Informar, posada en marxa, calendari, etc.).

* 5a Part: Avaluació (criteris i procediments).

- Anàlisi dels Plans d'Igualtat (part optativa a realitzar en una tercera sessió, si així ho desitgen els i les participants).

CALENDARI

1a. Sessió

Dilluns 14 de desembre de 18.30 hores a 20.30 hores.

2a. Sessió

Dimarts 15 de desembre de 18.30 hores a 20.30 hores.

LLOC

Sindicat d'Espectacles, Gràfiques, Paper i Audiovisuals de Barcelona de CGT

Passatge de la Pau, 8, entl. 2a, 08002 Barcelona

MATERIALS DEL CURS

S'entregarà una carpeta amb material elaborat per l'organització i l'Escola de Formació Confederal, contenint: Còpia en paper del material audiovisual del curs (Plans d'igualtat, Permisos Individuals), Còpies en paper de la normativa aplicable, CD amb: Normativa, Guies d'elaboració dels Plans d'Igualtat (Ministeri i Generalitat), Power Point del curs, Plans d'Igualtat de diferents Empreses, etc.

INSCRIPCIONS

Sindicat de Químiques de CGT Barcelona, Tel. 933 103 362

Sindicat d'Espectacles, Gràfiques, Paper i Audiovisuals de CGT Barcelona, Tel. 933 186 295

O enviant fitxa d'Inscripció a l'e-mail:
cgtespectaclesbcn@gmail.com

ORGANITZEN: Sindicat de Químiques de CGT Barcelona i Sindicat d'Espectacles, Gràfiques, Paper i Audiovisuals de CGT Barcelona

COL·LABOREN: Escola de Formació Confederal, Secretaria de Formació Confederal, Federació Local CGT Barcelona i Comitè Confederal Catalunya CGT.

Attached documents