CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Curs d’Economia Crítica a Tarragona

Divendres, 23 febrer, 2007

Objectiu dels curs
Aconseguir presentar una visió rigorosa i critica dels aspectes més rellevants i fonamentals del funcionament actual de la societat capitalista. Analitzar les conseqüències que l’evolució del capitalisme està tenint pel conjunt de les societats i intentar esbossar el debat al voltant de les diferents alternatives que s’estan plantejant des de diversos moviments socials sobre com destruir l’actual sistema dominant.

CURS D'ECONOMIA CRÍTICA

Curs d’anàlisi econòmica de la societat actual

Tarragona, març /abril 2007

Continguts del curs

- Bloc 1.Elements bàsics per a l’anàlisi econòmic del capitalisme

1) dimecres 7 març :La societat en la que vivim : una sessió panoràmica

2) dimecres 14 març : L’estructura fonamental d’explotació

3) dimecres 21 març : El sistema productiu

- Bloc 2.L’organització i regulació del capitalisme

4) dimecres 28 març : El paper de l’Estat. Natura de l’Estat. La intervenció pública. La política econòmica del capitalisme actual

- Bloc 3.El capitalisme avui. Imperialisme o globalització.

5) dimecres 18 abril : La dinàmica actual del capitalisme

- Bloc 4.Formes de lluita per la destrucció del capitalisme.

6) dimecres 25 abril : El debat a l’entorn de les alternatives.

Les sessions tindran una durada de dues hores i mitja i es dividiran en tres parts: una primera exposició a càrrec d’algun membre del seminari Taifa , una posterior discussió en grups al voltant d’algunes preguntes directament vinculades amb el tema dels dia i que serveixen per orientar el debat i per finalitzar la sessió una posada en comú dels punts debatuts.

Es proporcionarà un dossier amb materials per a cada sessió que els participants hauran d’estudiar per a les respectives sessions.

Les sessions començaran a les 19.00 hores.

Es tracta d’un curs presencial que s’impartirà a la Facultat de Lletres de la URV (Pl. Imperial Tàrraco, Tarragona), amb una duració de 15 hores lectives que seran convalidades per 1.5 crèdits de lliure elecció de la URV. El preu del curs és de 25 € (inclou el cost dels materials) i no calen cap tipus de requisits per participar-hi.

Les sessions seran introduïdes per diversos catedràtics, economistes i llicenciats del Seminari d’Economia Crítica Taifa
(www.seminaritaifa.com)

Inscripcions:

del 15 al 28 de febrer al Departament d'Història i Història de l'Art de la URV (Pl. Imperial Tàrraco) o en els col·lectius organitzadors.

Organitzen:

- CGT Tarragona

cgttarragona@cgtcatalunya.cat
http://www.cgtcatalunya.cat
- Nosaltres Som

http://www.nosaltressom.org

Què fa el Seminari d’Economia Crítica Taifa

Vivim en una societat en la qual els aspectes econòmics ocupen un lloc predominant, en la que molts aspectes del que succeeix s’adscriuen a les exigències econòmiques i es justifiquen perquè l’economia impedeix que sigui d’una altra manera. Moltes persones voldrien entendre alguna cosa més del que succeeix en aquesta societat en l’àmbit socioeconòmic, però es considera que és una disciplina de difícil comprensió i seguiment.

El Seminari d’Economia Crítica Taifa ofereix cursos per a les persones que s’interessen per entendre la situació i dinàmica econòmica d’aquesta societat. Pensem que l’economia pot ser comprensible per a qualsevol persona interessada si realment desitja entendre-la i esta disposada a realitzar un esforç.

L’objectiu de la seva tasca és entendre quins son els elements que regeixen la dinàmica d’aquesta societat per tal de poder participar, amb el conjunt dels moviments socials, en la transformació envers una societat més justa i satisfactòria pel conjunt de totes les persones i ecològicament viable.

Partint de la base que per tal de transformar la societat, la formació, entenent-la com la comprensió i el coneixement de la societat en la que vivim, esdevé imprescindible.