CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

De la Selva Lacandona a la CGT Catalunya

Dissabte, 2 gener, 2021

Enllaç Zapatista

L'1 de gener de 1994, a Chiapas (Mèxic), es va produir l'aixecament zapatista a el crit de Ja n'hi ha prou !. Aquest dia entrava en vigor el TLC (Tratado de Libre Comercio de America) i no era per casualitat l'elecció de la data: a dia d'avui el EZLN i els zapatistes continuen batallant en el que denominen "quarta guerra mundial" contra les transnacionals i les males polítiques de creixement destructiu.

Molt poc temps després la CGT va acordar solidaritzar-se amb aquesta rebel·lió i, a aquest efecte, va construir la Comissió Confederal de Solidaritat amb Chiapas. Des d'aquí es va produir l'agermanament amb un dels municipis rebels, La Culebra ", encara que denominat Flores Magón, i es va anar desenvolupant sota el paraigua de la Secretaria de Relacions Internacionals tot el treball de suport, difusió i solidaritat amb la lluita per l'Autonomia i la Rebel·lia que representa la construcció zapatista a Chiapas.

Recentment van fer saber que van a emprendre viatge a Europa, amb idea de remoure una mica aquestes terres. I, per començar a agitar les aigües, vindran en vaixell. I per això ens dirigim a l'afiliació de la CGT Catalunya, per informar-la i per sol·licitar el seu suport en aquesta campanya.

És molt possible que moltes de les que van sentir o llegir els seus primers comunicats, diferents, impactants, imaginatius però encertadament descriptius, si no els han seguit la pista pensin que, a dia d'avui, estan acabats. El mateix pot passar amb els qui, per edat, no van viure allò i ja només han pogut conèixer la seva literatura dels últims anys, una mica més críptica, més quotidiana i centrada en donar a conèixer els seus progressos dins d'un territori que defensen davant els continus atacs de Govern i els seus lacais. La veritat és que en aquests gairebé 26 anys han desenvolupat els seus processos d'educació i salut de manera notable i han aconseguit mantenir el pols entre el seu Autogovern a Autonomia i la repressió militaritzada.

I per tot l'anterior i molts motius més que no caben en un escrit curt considerem pertinent fer esforços per organitzar el seu viatge, rebre'ls i compartir amb elles, les nostres vivències quotidianes de lluita per la llibertat i la igualtat. Fem aquesta crida a totes les persones afiliades perquè ens contactin i així poder organitzar un equip de treball que permeti, a nivell de Catalunya, participar al costat d'altres organitzacions solidàries (entre les quals, en coherència zapatista, no s'accepten partits polítics ni es vol als sindicats reformistes) per al bon desenvolupament de la seva estada.

Està prevista la seva arribada cap a juny de 2021, però esperem a unes 40 persones de les 120 que es repartiran per europa i això requereix molta feina prèvia: agenda, allotjament, cures, difusió, ... I voldríem que el seu pas per Catalunya no limités a la ciutat de Barcelona, sinó que tingués una bona extensió territorial. Hi ha moltes lluites que compartir: per la terra, el seu bon ús, la seva propietat, per l’igualtat, la no discriminació de gènere, racial, origen, ...; per l'Autonomia, la capacitat per decidir lliurement; per l'educació i la sanitat universal i públiques,...

Us esperem, perquè: ”detrás de nosotros estamos ustedes”. 

Versión en castellano.

El 1 de enero de 1994, en Chiapas (México), se produjo el levantamiento zapatista al grito de ¡Ya Basta!. Ese dia entraba en vigor el ALCA (tratado multilateral de comercio americano) y no era por casualidad la elección de la fecha: a día de hoy el EZLN y los zapatistas siguen batallando en lo que denominan “cuarta guerra mundial” contra las transnacionales y las malas políticas de crecimiento destructivo.

Muy poco tiempo después la CGT acordó solidarizarse con esa rebelión y, a tal efecto, construyó la Comisión Confederal de Solidaridad con Chiapas. Desde ahí se produjo el hermanamiento con uno de los municipios rebeldes, La Culebra”, aunque denominado Flores Magón, y se fue desarrollando bajo el paraguas de la Secretaría de Relaciones Internacionales todo el trabajo de apoyo, difusión y solidaridad con la lucha por la Autonomía y la Rebeldía que representa la construcción zapatista en Chiapas.

Recientemente hicieron saber que van a emprender viaje a europa, con idea de remover un poco estas tierras. Y, para empezar a agitar las aguas, van a venir en barco. Y por eso nos dirigimos a la afiliación de la CGT Catalunya, para informarla y para solcitar su apoyo en esta campaña.

Es muy posible que muchxs de quienes oyeron o leyeron sus primeros comunicados, diferentes, impactantes, imaginativos pero certeramente descriptivos, si no les han seguido la pista piensen que, a día de hoy, están acabados. Lo mismo puede ocurrir con quienes, por edad, no vivieron aquello y ya sólo han podido conocer su literatura de los últimos años, algo más críptica, más cotidiana y centrada en dar a conocer sus progresos dentro de un territorio que defienden frente a los continuos ataques de Gobierno y lacayos. Lo cierto es que en estos casi 26 años han desarrollado sus procesos de educación y salud de manera notable y han logrado mantener el pulso entre su Autogobierno en Autonomía y la represión militarizada.

Y por todo lo anterior y muchos motivos más que no caben en un escrito corto consideramos pertinente hacer esfuerzos para organizar su viaje, recibirlos y compartir con ellxs nuestras vivencias cotidianas de lucha por los derechos y la igualdad. Hacemos este llamado a todas las personas afiliadas para que nos contacten y así poder organizar un equipo de trabajo que permita, a nivel de Catalunya, participar junto a otras organizaciones solidarias (entre las cuales, en coherencia zapatista, no se aceptan partidos políticos ni se quiere a los sindicatos reformistas) para el buen desarrollo de su estancia.

Está prevista su llegada hacia junio de 2021, pero esperamos a unas 40 personas de las 120 que se repartirán por europa y eso requiere mucho trabajo previo: agenda, alojamiento, cuidados, difusión,...Y quisiéramos que su paso por Catalunya no se limitara a la ciudad de Barcelona, sino que tuviera una buena extensión territorial. Hay muchas luchas que compartir: por la tierra, su buen uso, su propiedad,…; por la igualdad, la no discriminación de género, racial, origen,...; por la Autonomía, la capacidad para decidir libremente; por la educación y la sanidad universal y públicas;
Os esperamos, porque “detrás de nosotros estamos ustedes”.