CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Declaració de repulsa a la Directiva de Retorn d’Immigrants de la UE

Dimarts, 27 maig, 2008

Tenint en compte que el Consell de la Unió Europea ha decidit aprovar la Directiva de Retorn que estableix un termini màxim de detenció dels/les immigrants “sense papers” de fins a 18 mesos, permet que sigui una autoritat administrativa, i no exclusivament un jutge, la que decideixi la detenció dels immigrants en els Centres d'Internament d'Estrangers CIEs abans de procedir a expulsar-los, i que estableix també la detenció de menors no acompanyats.

DECLAREM


1. Preparant-se per a la crisi que sabien impostergable, els Estats de la UE van preparar des del 2005 un expeditiu procediment (Directiva de Retorn) per a treure's de damunt els/les immigrants que els sobren per a mantenir els costos salarials suficientment baixos que necessita la “competitivitat de l'economia europea”. El dret a la lliure circulació de les persones (migració), tan enfàticament consagrat per la UE i els seus Estats en tantes ocasions, queda reduït així a una simple autorització administrativa discrecionalment concedida en funció de les variables necessitats de guany i acumulació del capitalisme europeu.

2. El triangle de poder Sarkozy-Merkel-Berlusconi orienta la política d'immigració europea en una direcció clarament regressiva i exacerben l'obsessió securitaría d'aquesta època de crisi, trobant en els/les immigrants el pretext que necessiten per a experimentar la retallada de llibertats contra el conjunt dels drets ciutadans. Som els/les immigrants els bocs expiatoris de les funestes polítiques econòmiques i socials que afecten al conjunt de la població.

3. La bogeria racista i xenòfoba desfermada a Itàlia amb la complicitat –si no la inducció- de l'Estat, recorda una època de la història d'Europa que crèiem superada per a sempre, l'època dels pogroms, de les detencions arbitràries, dels camps de concentració.

4. Els 280 centres d'internament actualment existents en sòl europeu poden ampliar-se i estendre's més enllà de les fronteres com de fet ja passa amb la complicitat de governs comprats per a exercir funcions de carcellers a les portes de la “Fortalesa Europa”.

5. El període d'internament aprovat, juntament amb els procediments administratius de detenció sense control judicial, representen el més greu atemptat a l'Estat de Dret a Europa des dels temps que un decret d'Hitler va autoritzar a detenir, deportar i aniquilar a milions de persones sota la dominació nazi-feixista.

6. És fal·laç l'argument del Govern espanyol quan diu que es tracta d'una norma de màxims que no li obliga a arribar a aquests topalls. Ja s'anuncia l'elevació del temps d'estada als Centres d'Internament a 60 dies però, algú pot dubtar que aquest o qualsevol altre govern, si ho considera convenient, deixarà d'utilitzar aquesta cobertura comunitària per a extremar les mesures d'internament i expulsió, per cert promogudes en l'anterior legislatura , entre altres per CIU, pel que sembla soci preferent en l'actual legislatura?, no van en aquest sentit les declaracions de la Secretària d'Estat per a la Immigració i l'Emigració, Consuelo Rumí, considerant la directiva equilibrada i amb garanties?.

Davant aquesta agressió a la dignitat humana, a les llibertats polítiques i als drets fonamentals de les persones immigrants, les organitzacions sotasignants, MANIFESTEM:

1.- El nostre mes enèrgic rebuig a la indignant i regressiva directiva de la Unió Europea i a les lleis feixistoides del govern de Berlusconi.

2.- La nostra solidaritat amb els/les immigrants i refugiats residents a Itàlia a qui cridem a unir esforços en la lluita pels drets dels i les immigrants i contra la Directiva de la Vergonya.

3.- Convocar a les organitzacions d'immigrants i refugiats i al moviment social reivindicatiu a una Jornada Estatal contra aquesta Directiva, el tancament dels Centres d'Internaments i la garantia de plens drets per a tots les persones residents a l'Estat espanyol i la Unió Europea.

4.- Cridem a les organitzacions democràtiques i progressistes espanyoles a pronunciar-se i mobilitzar-se en contra d'aquesta directiva, i a l'adhesió d'aquesta Declaració.

5.- Instem als governs, partits polítics, sindicats i moviments socials dels països d'origen dels/les migrants residents a l' Estat Espanyol i la Unió Europea a pronunciar-se contra aquesta política que conculca drets fonamentals, agita la bandera de la xenofòbia i el racisme i criminalitza el dret humà de lliure circulació de les persones, consagrat en l'article 13 de la Declaració Universal dels Drets Humans.

SIGNEN:

ACSUR Las Segovias – MADRID,
ACUDE,
AMEC,
Asociación Christ International Ministres,
Asociación de Chilenos en España,
Asociación de Mujeres Guineanas,
Asociación ENTREIGUALES,
Asociación Espacio de la Solidaridad,
Asociación Gabriela Mistral,
Asociación La Esperanza,
Asociación Madres por la Tolerancia,
Asociación MOLATO,
Asociación Nuevos Colectivos de Barcelona,
ASODEFU,
Centro de Defensa y Estudio de los Derechos Humanos CEDEHU,
Centro Uruguayo de Madrid,
CINPROINDH,
Colectivo de Colombianos Refugiados en España COLREFE,
Comité Madrileño por los Derechos Humanos en Colombia,
CGT,
Coordinadora de Ecuatorianos en España - CONADEE,
Coordinadora de Inmigrantes de Málaga CIM,
Derechos para Todos y Todas,
Espacio Alternativo,
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados FERINE,
Oficina de Derechos Sociales ODS-CARABANCHEL-MADRID,
Sindicato de Trabajadores de Andalucía SAT,
Sindicato Obrero del Campo SOC

Per adherir-se a la Declaració cal anar a l'enllaç web:

www.fferine.org/redi/declaracion-directiva.php