CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El comitè d’empresa de l’IMFE Mas Carandell, l’assemblea de treballadors/es i la CGT denúncien l’Ajuntament de Reus per cessió il·legal de treballadors

Dimecres, 20 maig, 2009

En roda de premsa realitzada aquest dimecres 20 de maig a les 11h. al local de la CGT a Reus, hi han intervingut representants de la CGT, de l'equip jurídic del sindicat i del Comitè d'empresa de Mas Carandell (format per 5 delegades i delegats de la CGT).

En ella hem informat sobre el contingut de la denúncia presentada a Inspecció de Treball, a partir de la situació actual en que es troba el procés de negociació del nou conveni col·lectiu del Mas Carandell, que en aquest moments és de ruptura total de les negociacions. Val a dir que el conveni de Mas Carandell també és d'aplicació a la Fundació Mas Carandell (on l'únic delegat sindical també és de CGT).

El punt central de la reivindicació dels treballadors i treballadores és entrar a formar part de la plantilla de l'Ajuntament de Reus i estar sota el seu conveni, i denuncien públicament la precarietat i les desigualtats existents dins la plantilla de l'Ajuntament i els instituts municipals i organismes que en depenen, on hi ha treballadors de "primera", "segona" i "tercera".

També hem distribuït el manifest "20 anys de Mas Carandell, 20 anys de desigualtats", elaborat per l'assemblea de treballadors/es i el comitè d'empresa, manifest que us adjuntem, així com també un document amb els aspectes més rellevants de la denúncia presentada.

Mentre l'Ajuntament de Reus celebra els 20 anys de Mas Carandell aquest 21 de maig, la situació laboral de la plantilla deixa molt que desitjar, una situació marcada per la precarietat i les desigualtats.

Adjuntem Manifest "20 anys de Mas Carandell, 20 anys de desigualtats" i document de Resum dels aspectes més destacats de la denúncia presentada.

Us convidem a donar suport als treballadors i treballadores de l'IMFE Mas Carandell i la Fundació Mas Carandell i a les seves reivindicacions.

CGT Reus


20 ANYS DE MAS CARANDELL, 20 ANYS DE DESIGUALTATS

Aquest any l’Institut Municipal de Formació i Empresa Mas Carandell de Reus celebra els seus 20 anys de funcionament. Aquest fet coincideix amb la negociació per a un nou conveni, que estem duent a terme la plantilla de treballadors i treballadores a través del comitè d’empresa des del passat mes de febrer. Una negociació que ha acabat en “punt mort” i amb la presentació d’una denúncia contra l’Ajuntament de Reus per cessió il·legal de treballadors, com a resultat d’una proposta de conveni inacceptable ja que pretén perpetuar un cop més la desigualtat en la nostra història de convenis.

La nostra plantilla i el nostre comitè són bàsicament femenins i aquest fet diferencial és el que ens fa tenir presents a la totalitat de les persones, homes i dones que dia a dia fan possible el projecte de Mas Carandell, sense oblidar els criteris de justicia social en relació a la distribució dels recursos.

L’Ajuntament de Reus, amb la seva política de creació d’empreses i instituts municipals, ha aprofitat un model de gestió municipal per tenir treballadors i treballadores de primera, segona i tercera categoria, promovent diferents convenis (en cas d’haver-n’hi!) amb condicions laborals ben diferents entre les persones que treballen en una mateixa administració municipal, fins i tot costat per costat compartint el mateix espai físic.

Estem en temps de crisi, sabem i ens sentim afortunades i afortunats de tenir feina, de treballar a l’administració pública local i de contribuir amb una tasca social, educativa i d’acompanyament a les persones.

Tot i això, també tenim present la nostra responsabilitat de qüestionar-nos allò que no ens sembla just i que cal dir públicament, per procurar deixar una herència social a les generacions que ens venen darrera, i que passa per exigir al poder públic que passi del discurs a la pràctica real. Poder públic local, en aquest cas, dirigit per un equip de govern d’esquerres, amb el suposat exemple que entenem que hauria de donar. Són les desigualtats en el repartiment de la riquesa (sous estancats que empobreixen la població) un dels punts clau que ha provocat la crisi mundial actual.

I per això, després d’un procés de negociació, no podem estar d’acord amb una situació que perpetua les desigualtats:

- Més de la meitat de la nostra plantilla té contractes temporals i la nova proposta de conveni feta per l’Entitat, a part de no considerar aquesta situació, pretén continuar excloent del conveni a totes aquelles persones que la seva jornada laboral no superi la meitat de la jornada anual.

- La plantilla de Mas Carandell som empleats i empleades municipals, i volem que se’ns consideri com a tals equiparant les nostres condicions laborals amb les que té la plantilla de l’Ajuntament de Reus.

Nosaltres també som treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Reus.

Demanem més respecte i menys desigualtats a les persones que treballem en l’àmbit social i d’atenció a les persones, i que al nostre entendre té a veure amb la importància i prioritat que es dóna a les Polítiques socials. Això, i una distribució més justa de la riquesa, ja que cada cop hi ha més gent manant que guanya molt (assessors, gerents, càrrecs polítics i de confiança,…) i menys gent treballant, i cada cop per menys diners. (Aquestes dades les pot consultar qualsevol, perquè són despesa pública).

En un procés de negociació en que la plantilla no estem d’acord amb la proposta de l’empresa, és lògic, legítim i òptim que s’aprofiti qualsevol situació per fer públic el nostre desacord. La nostra forma de protesta vol ser respectuosa i per això agraïm l’atenció que des dels mitjans de comunicació, entitats i persones ens esteu facilitant.

L’Assemblea de treballadors i treballadores de Mas Carandell i el propi Comitè d’empresa, volem deixar clar que aquesta és una reivindicació estrictament laboral i social, i que en cap cas es consentirà que s’utilitzi i instrumentalitzi per a lluites de poder entre partits polítics.

El Comitè d’empresa de l’IMFE Mas Carandell

Reus, 20 de maig de 2009


Aspectes rellevants sobre la denúncia presentada contra l'Ajuntament de Reus i l'IMFE Mas Carandell

En primer lloc denunciem a tres organismes (l'IMFE Mas Carandell, la Fundació IMFE Mas Carandell i l'Ajuntament de Reus) davant d'Inspecció i Seguretat Social de Tarragona per una possible cesió il·legal dels treballadors tipificada a l'article 43 de l'Estatut dels Treballadors. Ho denuncia el sindicat CGT juntament amb el comité d’empresa de Mas Carandell, format per 5 delegades i delegats de CGT.

Totes les cesions il·legals de treballadors són il·legals? No, la llei permet per exemple (sempre que reuneixin determinats requisits) que les ETT contractin a treballadors per cedir-los a altres empreses temporalment. És el que anomenem una contrata de serveis.

No obstant, el que no permet la llei és la cesió il·legal. Aquesta es dóna quan una empresa (en aquest cas, l'Ajuntament de Reus) crea o s'inventa altres empreses (en aquest cas, l'IMFE Mas Carandell i la Fundació Mas Carandell) amb l'únic objectiu d'estalviar-se costos i eludir responsabilitats. És a dir, l'Ajuntament s'inventa un organisme autònom i una fundació que no tenen una estructura pròpia, sinó que funcionen únicament com empreses fantasma o pantalla (així les denomina la jurisprudència) que l'únic que fan és contractar personal i posar-lo a disposició de l'Ajuntament.

La cesió il·legal és evident perquè ni l'IMFE ni la Fundació disposen de mitjans propis ni patrimoni per funcionar com una autèntica empresa:

1)És l'Ajuntament qui destina una partida pressupostària als dos organismes: ni l'IMFE ni la Fundació són autosuficients, depenen del capital que aporta la corporació local (igual que altres organismes municipals com l'Institut Municipal de Museus, el Patronat de Turisme, etc). L'estratègia que utilitza la corporació local es repeteix amb la resta d'organismes autònoms. L'IMFE i la Fundació no en són cap excepció.

2)Hi ha una confusió de patrimoni, personal i instal·lacions entre els tres organismes. Hi ha treballadors de l'IMFE que fan feines per la Fundació, hi ha personal de l'Ajuntament que comparteix feina i despatx amb els contractats per l'IMFE i la Fundació, les instal·lacions són de l'Ajuntament, els ordinadors, el material d'oficina... Tot està finançat per l'Ajuntament.

3)Al capdavant de l'IMFE i de la Fundació hi ha alts càrrecs de l'Ajuntament, com Misericòrdia Dosaigues, presidenta de l’IMFE Mas Carandell i cap de l'Àrea d'Educació i Família de l'Ajuntament de Reus, o Josep Allueva, vicepresident de l’IMFE i regidor de Formació. És a dir, les ordres, els criteris que segueixen la Fundació i l'IMFE estan marcats per l'Ajuntament, no només respecte a les condicions laborals, sinó també respecte a la contractació dels mestres que fan els cursos.

4)L'equiparació entre treballadors de l'IMFE, la Fundació i l'Ajuntament és fa palesa en altres aspectes, com el fet que als treballadors de l'organisme autònom i la Fundació se'ls hi aboni el plus d'assistència que rep la plantilla de l'Ajuntament o el fet que els primers puguin accedir al pla de formació interna destinat al personal de la corporació local. Ara bé, ens aquests moments la plantilla de l’IMFE i la Fundació tenen pendent el tema del pagament del plus de productivitat, que deriva d'un acord signat entre l'Ajuntament i la representació sindical, però que s'ha abonat a tots els organismes autònoms el plus del 2008 menys a la Fundació i a l'IMFE, per la qual cosa també hem interposat una reclamació de quantitat.

5)Un altre punt a tenir en compte és que els responsables de l'Ajuntament sempre formen part de tots els acords, les decisions i, fins i tot, negocien el conveni col·lectiu dels treballadors de l'IMFE i la Fundació. Si es tracta d'organitzacions amb estructura “pròpia”, perquè aquesta omnipresència de la corporació local?

6)El cap de Recursos Humans de l’Ajuntament de Reus signa les baixes i les finalitzacions dels contractes amb l'IMFE i la Fundació (signa els documents i posa el segell de l'Ajuntament), i les nòmines de l'IMFE i el Mas Carandell també estan fetes per l'Ajuntament.

El que resulta més xocant de la cesió il·legal en aquest cas es que es una pràctica que es dóna molt entre empreses privades, però al sector públic no té gaire sentit (tot i que ja sabem que es fa) perquè teòricament l'administració no té una finalitat lucrativa, no hauria d'estalviar-se ni guanyar diners, la qual cosa resulta més indignant encara, i més quan es tracta d’atenció a les persones, formació i serveis socials. Evidentment, es poden externalitzar serveis quan el que es fa es transmetre a una altra empresa una funció o activitat amb substantitivitat pròpia (que no té perquè realitzar l'empresa principal), però en el supòsit del Mas Carandell no és així perquè l'IMFE i la Fundació ofereixen un servei que està dins dels serveis que ha d'oferir l'Ajuntament: dissenyar i organitzar polítiques d'ocupació, segons les seves pròpies paraules.

A la denúncia també deixem entreveure, tot i que no és l’objectiu principal de la mateixa, que l'IMFE i la Fundació estan fent molts contractes en frau de llei, contractes temporals (que els tenen 2/3 parts de la plantilla) alguns dels quals haurien de ser indefinits i que es caracteritzen per l'encadenació entre uns i altres (una persona realitza sempre la mateixa feina, però se li fan diversos contractes), la manca d'un objecte específic al propi contracte, la manca de la causa de temporalitat,...

Servei Jurídic Federació Intercomarcal de Tarragona de la CGT


La noticia a diversos mitjans informatius:

El Punt

ACN

Reus Digital

Tinet Digital