CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Sanatori Villablanca de Reus acomiada pel fet de posar-se malalt enlloc de fer front a les veritables causes dels elevats índexs d’absentisme

Dijous, 7 juny, 2012

La Secció Sindical de la CGT volem denunciar públicament i posar de manifest una altra injustícia comesa per la gerència del Sanatori Villablanca de Reus, empresa del grup Pere Mata.

Volem recordar que, després de més d'un any d'intenses negociacions i esforços per arribar a un acord entre la representació sindical i l'empresa per a la signatura del conveni col·lectiu, el passat mes de gener es va rubricar aquest acord renunciant per part de la plantilla a cap tipus de pujada salarial durant dos anys i retallant els salaris un 4%.

El comitè va fer saber l'esforç realitzat per part de tota la plantilla a l'empresa i el Sr. Serra, gerent de la mateixa, així ho va reconèixer fins i tot en un mitjà de comunicació local i ho va agrair públicament.

Doncs bé, aquestes declaracions de bones intencions queden en dubte pel fet que l'empresa ha notificat al comitè al llarg del mes de maig dues sancions molt greus, que nosaltres considerem totalmente injustificades, que han derivat finalment en acomiadaments, així com un altre acomiadament que ha estat considerat procedent.

L'acomiadament procedent comunicat per l'empresa, s'empara en la legislació laboral actual i en la nova reforma laboral, en les causes d'acomiadament per absentisme laboral i concretament s'acomiada a una companya per haver causat tres baixes de curta durada per incapacitat temporal justificada durant dos mesos consecutius. Aquest i els altres dos acomiadaments estan totalment injustificats i així l'hi hem manifestat a l'empresa, encara que aquesta ha fet oïdes sordes a la petició de readmissió dels nostres companys.

No tolerarem que s'utilitzin acomiadaments per pressionar i atemorir a la plantilla, ni consentirem aquest tipus de mesures coercitives per rebaixar l'absentisme laboral. Ho hem manifestat i denunciat en nombroses ocasions, l'alt índex d'absentisme existent al Sanatori Villablanca es deu a nombrosos factors: estrès laboral, malalties laborals no reconegudes, falta de motivació, pressions de tipus productiu, falta d'elaboració de mesures eficaces per facilitar la conciliació de la vida laboral i personal. Per fer-li front és necessària la col·laboració efectiva entre l'empresa i la representació sindical per poder fer un estudi i localitzar exactament les causes reals de l'alt índex d'absentisme existent (l'any 2011, al voltant del 20%) que permetin extreure conclusions objectives per a l'elaboració d'un pla preventiu de reducció de l'absentisme laboral en l'empresa.

Entenem que les mesures sancionadores, a més d’injustes, són ineficaces, són “solucions” a molt curt termini. Els acomiadaments no solucionen el problema, ja que els que cal és reduir i eliminar les causes reals que ocasionen l'absentisme. El bon clima laboral, la motivació en el lloc de treball, una bona comunicació amb l'empresa, facilitar la conciliació laboral i familiar, són elements que beneficien a l'empresa i al conjunt de la plantilla i permetrien una adequada atenció de les i els usuaris atesos en el Sanatori Villablanca.

Reus, a 7 de juny de 2012

PER LA READMISSIÓ DE LES COMPANYES ACOMIADADES