CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

El Síndic reprova la DGAIA per la manca de seguretat en el transport de menors tutelats

Dilluns, 4 març, 2013

El síndic reprova la DGAIA per la manca de seguretat en el transport de menors tutelats, a instància del sector Social de CGT Ensenyament

Arran d'una denúncia presentada per la Federació d'Ensenyament de CGT, el Síndic "suggereix al Departament de Benestar Social i Família que
revisi els condicions d Seguretat en el transport d'infants en centres Dependents de la Direcció General d´Atenció a la Infància i Adolescència(DGAIA) i que doni els instruccions de l necessàries per
determinar Els supòsits en què resulta necessària la presència d'acompanyant i perquè s'asseguri aquesta presència ".

La crítica se centra en els centres concertats o de gestió delegada que, a causa de la manca de personal derivada dels limitats recursos econòmics de què disposen, solen fer els trasllats amb un sol professional que exerceix de conductor / ai acompanyant. Aquest fet suposa un risc per a la seguretat tant dels/les menors com d'aquests/es professionals, com s'ha pogut constatar en alguns incidents on fins i tot algun dels/les
ocupants ha resultat lesionat/a.

RESOLUCIÓ DEL SÍNDIC DE GREUGES

http://www.sindic.cat/resolucions/Root2012/html/R_0783911.htm

Disconformitat amb la manca d'acompanyant en el transport d'infants que es troben sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència i estan ingressats en centres de gestió delegada

Matèries
Infància i adolescència
Protecció a la infància i adolescència
Centres Residencials d'Acció Educativa (CRAE)
Data d'inici 15/12/2011
Data de l'últim moviment 10/01/2013

Resum

El Síndic suggereix al Departament de Benestar Social i Família que revisi les condicions de seguretat en el transport d'infants en centres dependents de la DGAIA i que doni les instruccions necessàries per determinar els supòsits en què resulta necessària la presència d'acompanyant i perquè s'asseguri aquesta presència.

Plantejament

El promotor de la queixa manifesta la seva disconformitat amb la manca d'acompanyant en el transport d'infants que es troben sota la tutela de la Direcció General d'Atenció a la Infància i a l'Adolescència (en endavant DGAIA) i estan ingressats en centres de gestió delegada. Exposa que en el cas dels centres propis els infants disposen d'un acompanyant a més del conductor del vehicle, però en canvi en els centres de titularitat privada o de gestió delegada aquest transport es fa sense la presència d'acompanyant, en vehicles que poden portar fins a vuit menors. El promotor posa de manifest el perill que comporta aquesta situació, tant per als infants com per al mateix conductor atès el perfil d'alguns dels menors, i relata incidents d'infants que han intentat baixar del vehicle en marxa.

Contingut

El Síndic ha rebut un informe de la DGAIA i un del Servei Català de Trànsit (en endavant SCT). L'SCT informa que aquest tipus de transport és considerat transport privat particular, d'acord amb els articles 101 de la Llei 16/1987, de 30 de juliol, d'ordenació de transports terrestres, i 156 del Reial decret 1211/1990, de 28 de setembre, que n'aprova el Reglament. L'SCT també informa que el transport privat particular no està inclòs dins de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 443/2001, de 27 d'abril, sobre condicions de seguretat en el transport escolar i de menors. Per tant, conclou que el transport d'infants ingressats en centres dependents de DGAIA té la consideració de transport privat i no requereix la presència d'acompanyant.

Tanmateix, el fet que no constitueixi un requisit normatiu no exclou la necessitat de la presència d'aquest acompanyament, si més no en determinats centres, en funció del nombre d'infants, de les seves edats i les seves característiques. En aquest sentit, cal recordar que alguns dels infants en centres pateixen malalties mentals o trastorns de comportament, i que de vegades es tracta d'adolescents amb dificultats especials, o de nois i noies que acudeixen a visites amb els seus progenitors, o que en tornen, i es troben en una situació emocional vulnerable. En aquests casos, la presència del conductor pot no resultar suficient per vigilar aquests infants i o adolescents, els quals poden presentar conductes que posin en risc la seva seguretat i la de tercers.

El Síndic considera que la qüestió que plantegen els educadors té fonament i que la DGAIA, com a entitat que exerceix funcions tutelars respecte d'infants i adolescents i que n'ha de garantir la seguretat, hauria de donar resposta a aquesta qüestió i adoptar mesures per resoldre-la. Per aquest motiu, el Síndic suggereix al Departament de Benestar Social i Família que revisi les condicions de seguretat en el transport d'infants en centres dependents de la DGAIA i que doni les instruccions necessàries per determinar els supòsits en què resulta necessària la presència d'acompanyant i perquè s'asseguri aquesta presència, de manera que es doni resposta a la demanda que el promotor ha fet en relació amb aquesta qüestió.


Més informació:

- SÍNDIC DE GREUGES

- E-MAIL: sectorsocial@cgtcatalunya.cat

- WEB SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

- FACEBOOK SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

- TWITTER SECTOR SOCIAL CGT CATALUNYA

- CGT ENSENYAMENT