CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Els sindicalistes als ajuntaments del recanvi

Divendres, 8 abril, 2022

Article publicat a la revista "Les utopiques" del company  Jose Alberto Villaverde Garcia membre del SAPB

Català/Français

Els sindicats alternatius, actualment, tenen presència arreu del territori en tot tipus d’empreses. En quant a xifres, probablement estiguin en el millor moment després del trencament social que van suposar els pactes de la Moncloa com a part de la “transició” a la democràcia. Val a dir, que aquesta transició va tenir uns costos socials elevats amb gent empresonada, sindicalistes perseguits i una llarga llista de descrèdits que els van deixar sota mínims, dels quals s’han hagut de refer en tots aquests anys.

En el moment en el que ens trobem, el panorama sindical alternatiu es troba en un bon moment; pel que fa als moviments polítics de partits, ens trobem en un escenari on els partits que havien estat governant el país (PP i PSOE a l’estat Espanyol) ja no poden conformar les majories absolutes de les que gaudien en eleccions prèvies. De fet, Podemos, partit que neix del 15M, actualment es partit de govern juntament amb el PSOE. Pel que fa a Catalunya ens trobem en un escenari, per diferents casuístiques, on el partit de govern històric ha hagut de reconfigurar-se (CiU, actualment JxCat) i on els partits d’esquerres alternatius (partits vinculats a Podemos i les CUP) s’han convertit en rellevants, ja sigui per la presa d’alcaldies a ciutats importants del territori, com pel fet de ser decisius alhora de pactar polítiques que afecten a nivell Català.

Aquest canvi de paradigma en el que ens trobem, fa que els partits alternatius d’esquerres tinguin capacitat de ser rellevants pel que fa a la presa de decisions que afecten en el dia a dia de les persones, però aquest canvi no només ens ha afectat com a ciutadanes, també ha afectat als alcaldes; sota el paraigua dels partits dels que en formen part, són els màxims responsables en les relacions laborals pel que fa a les treballadores de les administracions públiques. Per tant, ens els trobem a les meses de negociació com a patronal.

Tal i com ja es comenta, ens trobem en una doble lluita. Una en el marc de com vivim les polítiques pel que fa al marc legal com a treballadores, i l’altre les que ens trobem en els nostres centres de treball, per tant, el que podríem anomenar l’aplicació efectiva d’aquest marc legal.

En el marc legal, ens trobem amb la necessitat de confrontar unes polítiques regressives pactades entre la patronal, el govern i els grans sindicats (CCOO i UGT). Aquests últims només volen mantenir el seu status de mediadores socials per mantenir la “pau social” al mateix temps que mantenen els seus privilegis basats en alliberacions sindicals i subvencions directes o indirectes per mantenir les seves assessories i les persones que tenen contractades per a dedicació exclusiva al sindicat. 

Així doncs, dins d’aquest rol pactista entre aquests tres actors, ens hem trobat amb diferents conflictes que han fet que el conjunt de les treballadores s’alcés en contra de les mesures que volien imposar.

A la província de Cádiz les dades d’atur son les més altes de tot el territori Espanyol i amb un dels ports més importants de tot l’estat. Moltes de les persones que tenen treball viuen directa o indirectament d’aquest port i estan vinculades al conveni del metall. Un conveni que havia de ser renovat però en el qual no es preveia un augment de salaris, tenint en compte que L’IPC d’aquest any ha augmentat un 6,7%, un dels valors més altres de la història

Després de dies de vaga i enfrontament dels piquets amb la policia, els 3 actors esmentats pacten un increment del 2% que només afectaria a una part del personal, el directament contractat per certes empreses amb aquest conveni, pero no a les treballadores subcontractades per aquestes. Com qui convocava era la CGT (sindicat alternatiu), es va decidir mantenir la vaga entenent que el que s’havia pactat només feia que amagar l’empobriment de la classe treballadora a la província. La resta d’actors, amb l’ajut de la premsa, va començar una campanya de desmobilització i assetjament a les treballadores que volien mantenir-se en vaga. El conflicte va acabar quan a les treballadores d’una empresa del grup Dragados,  Dragados OFFSHORE subcontrata de Control y montajes industriales cymi S.A, on hi havia força presencia sindical de la CGT, se li van aplicar les mateixes condicions que a l’empresa mare. Dies després de les protestes, la policia va detenir a companyes de tot el sector per atemorir i coaccionar de cara a futures protestes.

L’empresa privada no és l’únic lloc on ens trobem conflictes. Això també pasa a tot el sector públic, on directament l’administració actua com a patronal; on els sindicats majoritaris amb el mateix pretext que hem comentat abans, seguir mantenint els privilegis mentre actua de pacificador de la classe treballadora, se situen en una posició realment compromesa. Com per exemple amb la llei d’estabilització del personal públic, on els sindicats majoritaris accepten que les treballadores interines passin per un procés de selecció comptant molt poc en el procés els anys treballats per a l’administració. Tot això amb una taxa de treballadores temporals a l’administració que es xifra en un 29.9%, i en algunes, en més del 40%. És necessari explicar que moltes d’elles porten més de 3 anys ocupant la mateixa plaça, és a dir, el que per directiva de la unió europea és un frau de llei. L’estat, en connivència dels sindicats majoritaris, en comptes de transposar la directiva, aprova una llei per regular la temporalitat en les línies que els sindicats majoritaris demanaven, arrossegant a les persones a un concurs on no tenen la plaça assegurada. Possibilitant així, el que possiblement es l’ERE encobert més gran de la història a l’estat.

Veient exemples concrets a nivell sectorial e inclús a nivell provincial podem observar com el dia a dia dels governs suposadament progressistes no ha deixat de ser una manera més d’imposar una regressió pel que fa als drets de les treballadores. Però a més han aprofitat aquests conflictes per vendre imatge, a través de la premsa, mitjançant notícies enganyoses on es deien mitges veritats. Així doncs, no podíem esperar gaire de la gran promesa  a la classe treballadora d’aquest govern de coalició (PSOE i Podemos) pel que fa a la derogació de la reforma laboral de l’anterior govern de dretes.

Aquesta derogació ha acabat en reforma laboral descafeïnada, que no deroga cap dels aspectes més lesius de les anteriors. Que tot i eliminar la tipologia de contracte d’obra i servei, sota la qual moltes empreses contractaven per tenir personal temporal, tota la resta d’aspectes que es consoliden no deixen de ser concessions als sindicats majoritaris per seguir mantenint l’status com a tals. No tanquen les portes a que les empreses puguin contractar personal temporal sota altres tipologies de contractes, ni modifica cap mesura dissuasòria per complicar l’acomiadament de les persones indefinides, és a dir, mantenen les mateixes indemnitzacions per als acomiadaments improcedents. 

Així doncs, en cap moment hem trobat cap canvi rellevant pel que fa a les polítiques d’aquests governs “del canvi” respecte a governs conservadors. Tot i així, es podria arribar a pensar en algun moment, que les polítiques a nivell estatal estan molt influenciades pel poder que tenen les grans multinacionals i el deute extern brutal que té el govern estatal, que ja supera el 100% del PIB. Que és possible que a nivell municipal el seu discurs i la seva ideologia sigui coherent, més tenint en compte que part del seu electorat i de la seva militància forma part del sindicalisme combatiu i de classe. Però la realitat torna a passar per damunt de qualsevol “esperança” vers aquests governs progressistes.

L’ajuntament de Barcelona està actualment encapçalat per Ada Colau, persona que va destacar pel seu compromís amb grups per defensa d’un habitatge digne en aquesta mateixa ciutat, i membre de Barcelona en comú, partit que surt de la coalició de diversos partits d’esquerres entre els quals es pot destacar Podemos, Iniciativa per Catalunya els Verds i Esquerra Unida i Alternativa. Teòricament d’un partit d’aquesta mena hauríem d’esperar un compromís ferm pel que fa a feminisme i en defensa de la classe treballadora. La pràctica es que ens trobem amb un govern on els seus interessos de control passen per sobre de qualsevol altre prioritat.

La secció de l’empresa municipal de parcs i jardins, empresa que es dedica al manteniment de tots els espais verds de la ciutat de Barcelona, detecta un cas greu d’assetjament sexual. Lluny de solucionar aquest conflicte denunciat prenent mesures, el cas acaba derivant el conflicte en un assetjament sindical en vers companyes. Amb l’agreujant que, queda clar com dins d’aquest assetjament hi ha casos diferencials entre els homes i les dones que formen part de la secció sindical, al mateix temps que a l’assetjador se l’ascendeix. Cal destacar, que l’assetjador es membre de CCOO d’aquesta empresa, i que la tècnica de prevenció de l’empresa especialitzada en violències masclistes, tot i ser una persona treballadora com qualsevol altre, és la persona que encapçalava la llista de la candidatura de la CUP (un altre grup polític dins de l’esquerra alternativa) al mateix ajuntament.

Pel que fa al mateix ajuntament, recentment s’ha tancant la negociació d’un conveni que afecta a totes les treballadores de l’ajuntament. Aquesta negociació no ha tingut cap canvi significatiu. Els únics col·lectius que han sortit beneficiats han estat els cossos de bombers i policials, cossos que ja partien d’unes condicions millors que els dels col·lectius més feminitzats, i per tant més precaris. Així doncs, ja es pot veure quina és la línia política d’aquest ajuntament.

Respecte altres grups polítics dins el marc de l'esquerra alternativa en el cas anterior hem parlat de les CUP, grup polític independentista català d’esquerres, amb molta militància dins els espais socials més combatius arreu del territori, grup que s’erigeix com a alternativa real respecte als altres grups d’esquerra. Un dels ajuntaments on tenen l’alcaldia es a Berga, l’única capital de comarca on ells governen, per tant, podríem suposar que hauria de ser un exemple donat que és un govern d’un grup on la desobediència civil que prediquen hauria de ser norma. L’escenari que ens hem trobat està ben lluny del que diuen. La secció sindical demana que tot el personal temporal en frau sigui funcionaritzat, tal com marca la unió europea i en contraposició del decret que ha aprovat el govern de l’estat central. Lluny d’aferrar-se a la legislació de rang superior i reptar l’estat, decideix prendre la posició conservadora d’esperar, després de molta pressió, donat que la seva primera opció era buscar la manera d’acomiadar les companyes abans d’aplicar qualsevol possible millora.

Tal i com es pot observar en les diferents casuístiques que s’han explicat i amb els diferents raonaments exposats es pot arribar a la conclusió que un cop els partits alternatius i d’esquerres han arribat al poder, tot i les seves propostes transformadores, i contra el que teòricament hauria de ser el seu ADN i la seva raó d’existir cau,  acaben actuant com qualsevol altre partit socialdemòcrata. A més, fent servir els sindicats majoritaris com a eina pacificadora, servint els interessos de la patronal, i utilitzant la premsa per apuntalar-se. Lluny de ser un actor revolucionari s’acaben convertint en actors de l’status quo.

 

 

Etat espagnol : les syndicalistes dans les mairies du « changement[1] »

 

 

Les syndicats alternatifs sont actuellement présents sur tout le territoire dans tous les types d'entreprises. En termes d’effectifs, ils sont probablement au plus haut depuis la rupture sociale que les pactes de la Moncloa[2] ont signifié dans le cadre de la « transition » vers la démocratie. Il convient de noter que cette « transition » s’est payée d’un coût social élevé, avec des personnes emprisonnées, des syndicalistes persécuté∙es et une longue liste de discrédits de toutes sortes pendant toutes ces années. Aujourd’hui, globalement, le paysage syndical alternatif se porte bien.

 

 

L’émergence institutionnelle de la gauche « alternative »

Pour ce qui est des mouvements politiques des partis, nous sommes dans un scénario où ceux qui avaient gouverné le pays (PP et PSOE au niveau de l’État espagnol) ne peuvent plus avoir les majorités absolues dont ils avaient bénéficié lors des élections précédentes. En effet, Podemos, parti né du 15M, est actuellement au pouvoir avec le PSOE. Pour ce qui est de la Catalogne, nous nous trouvons dans une situation où, pour différentes  raisons, le parti historique au pouvoir a dû se reconfigurer (CiU[3], actuellement JxCat[4]) et où les partis de gauche alternatifs, liés à Podemos et aux Candidatura d'Unitat Popular (CUP), sont devenus des acteurs incontournables, pour la prise de mairies dans les villes importantes du territoire, ou pour des accords unitaires fixant les politiques mises en œuvre à cette échelle.

 

Ce changement de paradigme fait que les partis de gauche alternatifs jouent désormais un rôle en termes de prises de décision affectant la vie quotidienne des gens. Mais ce changement ne nous a pas seulement touchés en tant que citoyens et citoyennes, il a également concerné les maires ; sous l'égide de leurs partis, ils sont les premiers responsables des relations de travail des travailleuses et travailleurs des administrations publiques. On les retrouve donc aux tables de négociation en tant qu'employeurs et employeuses. Nous nous trouvons dans une lutte double : d’une part vis-à-vis de la politique menée par ces entités publiques, d’autre part sur nos lieux de travail à travers les conséquences concrètes de ces politiques. Les syndicats parti-prenants de la « démocratie » issue de la « transition » veulent conserver leur statut de médiateurs sociaux, dans l’idée de garantir une paix sociale, tout en conservant les privilèges basés sur les moyens syndicaux en temps et les subventions directes ou indirectes qui permettent l’embauche de permanent∙es à leur service. Ceci ne va pas sans réaction des travailleurs et travailleuses.

 

 

L’exemple récent de la grève de Cadix

Dans la province de Cadix, les chiffres du chômage sont les plus élevés de toute l'Espagne. Le port est un des plus importants de l'État espagnol. Beaucoup de personnes qui ont du travail vivent directement ou indirectement de ce port et sont régies par la convention collective de la métallurgie. Celle-ci devait être renouvelée, mais sans aucune augmentation de salaire, sachant que le coût de la vie  a augmenté de 6,7% cette année, l'une des valeurs les plus élevées de l'histoire. Après des journées de grève et de confrontation entre les piquets et la police, les trois acteurs mentionnés avaient convenu d’une augmentation de 2%, pour seulement une partie du personnel, excluant notamment tout le personnel des nombreuses entreprises de sous-traitance. La CGT, qui avait participé au lancement de la grève, a appelé à poursuivre, refusant d’entériner l'appauvrissement de la classe ouvrière de la province. Les acteurs dont nous parlons plus haut, avec l'aide de la presse, ont commencé une campagne de dénigrement visant à démobiliser les travailleurs et travailleuses qui souhaitaient continuer la grève. Le conflit a pris fin lorsqu’il a été obtenu que les mêmes conditions soient été appliquées aux travailleurs et travailleuses d'une entreprise du groupe Dragados, Dragados Offshire, sous-traitant de Control y montajes industriales cymi SA, où il y avait une forte présence syndicale de la CGT. Quelques jours après ces manifestations, la police a arrêté des camarades de tout le secteur pour effrayer et empêcher de futures protestations.

 

 

Dans la fonction publique

L'entreprise privée n'est pas le seul endroit où nous avons des conflits. Cela se produit également dans tout le secteur public, où l'administration agit directement en tant qu'employeur. Les syndicats majoritaires, comme évoqué précédemment, disposent toujours de privilèges liés à leur rôle de « pacificateurs » de la classe ouvrière. Par exemple, dans le cadre de la loi de stabilisation des personnels du public, ces syndicats acceptent que les non-titulaires passent par un processus de sélection où les années déjà travaillées pour l'administration comptent très peu. Tout cela avec un taux de personnel contractuel dans l'administration s'élevant à 29,9%, et même plus de 40% dans certaines d’entre elles. Beaucoup de ces personnes occupent le même poste, en tant qu’intérimaires, depuis plus de trois ans, ce qui, si on se réfère aux textes de l'Union européenne est illégal. Au lieu de transposer et appliquer cette directive, L'État, de connivence avec les syndicats majoritaires, a fait passer une loi réglementant les contrats précaires conformément aux dispositions acceptés par ces derniers, entraînant les gens vers un concours qui ne leur donne aucune garantie de place. Voilà qui représente sûrement le plus grand plan de licenciement dissimulé de l'histoire dans l'État.

 

 

En Catalogne

A partir d’exemples concrets au niveau sectoriel et même au niveau régional, on peut voir comment le quotidien de gouvernements soi-disant progressistes est devenu une autre façon d'imposer une régression aux droits des travailleurs travailleuses. Mais ils ont aussi profité de ces conflits pour vendre leur image, par la presse, à travers des informations mensongères où des demi-vérités étaient dites. Nous n’attendions pas grand-chose de la grande promesse faite à la classe ouvrière par ce gouvernement de coalition (PSOE et Podemos), à propos de l'abrogation de la « réforme » du travail du précédent gouvernement de droite. Cette abrogation s'est soldée par une « réforme » du travail décaféinée, qui n'abroge aucun des aspects les plus dommageables des précédentes. Certes, le « contrat de travail et de service », en vertu duquel de nombreuses entreprises embauchaient pour avoir du personnel temporaire, est supprimé. Mais tous les autres aspects sont consolidés en accord avec les syndicats majoritaires, pour continuer à maintenir le statu quo. Tout cela n'empêchera nullement les entreprises d'embaucher du personnel temporaire, avec d'autres types de contrat, et rien n’est changé vis-à-vis des licenciements de personnes en Contrats à durée déterminée : aucune mesure pour rendre les licenciements abusifs réellement dissuasifs pour les patrons.

 

Ainsi, à aucun moment nous n'avons trouvé de changement pertinent dans les politiques de ces gouvernements « du changement » par rapport aux gouvernements conservateurs. On peut se dire que les politiques au niveau de l'État sont fortement influencées par le pouvoir des grandes multinationales et la dette extérieure brutale du gouvernement de l'État, qui dépasse déjà 100 % du PIB … et donc qu'au niveau municipal, discours et idéologie de ces partis « alternatifs » soient plus cohérents ; d'autant qu'une partie de leur électorat et de leurs membres s'inscrit dans un syndicalisme militant et de classe. Mais, encore une fois, la réalité est tout autre. Depuis juin 2015, la mairie de Barcelone est dirigée par Ada Colau, qui fut très active dans les mouvements en faveur d’un logement décent dans cette même ville. La maire de Barcelone est membre de Barcelona en comú (Barcelone en commun), formation issue de la coalition de plusieurs partis de gauche, dont Podemos, Iniciativa per Catalunya verds - Esquerra Unida i Alternativa (Initiative pour la Catalogne Verts - Gauche Unie et Alternative). On pourrait en attendre un engagement ferme envers le féminisme et la défense de la classe ouvrière. La pratique montre un gouvernement dont les intérêts majoritaires priment sur toute autre considération.

 

Un exemple au sein de l'entreprise municipale des parcs et jardins, dédiée à l'entretien de tous les espaces verts de la ville de Barcelone. La section syndicale y détecta un cas grave de harcèlement sexuel. Au lieu de répondre au problème signalé, l'affaire finit par dériver sur un harcèlement syndical envers des camarades. Fait aggravant, le harceleur, membre des Comisones Obreras, fut promu. Pourtant, la responsable de prévention spécialisée dans les violences basées sur le genre, est la tête de liste de la CUP à la mairie. Autre exemple concernant la mairie de Barcelone : des négociations se sont récemment terminées par un accord qui concerne tout le personnel ; mais sans que cela n’amène de changement significatif pour la plupart. Les seuls groupes qui en ont bénéficié ont été les corps des pompiers et des policiers, corps qui avaient déjà de meilleures conditions que d’autres, notamment les plus féminisés, et donc les plus précaires. Voilà qui en dit long sur la ligne politique concrète de cette mairie.

 

Parmi les autres groupes politiques de la gauche alternative, nous avons parlé précédemment des CUP, formation politique catalane de gauche indépendantiste, très militante et présente dans les espaces sociaux les plus combatifs de tout le territoire ; ces groupes se présentent comme une véritable alternative aux autres formations de gauche. Ils ont gagné la mairie d’une seule capitale régionale, Berga. Un exemple, venant d'une organisation où la désobéissance civile qu'ils prêchent devrait être la norme ? Encore une fois, il n’en est rien. Lorsque la section syndicale réclame la titularisation de tous les précaires, comme prévu par l'Union européenne et à l’encontre du décret approuvé le gouvernement central, la mairie adopte une position conservatrice d’attente. Certes, moins pire que celle envisagée initialement : elle envisageait de commencer par licencier tout le personnel concerné avant d'appliquer d'éventuelles améliorations…

 

Les exemples cités montrent qu’une fois arrivés au pouvoir les partis alternatifs et de gauche « oublient » ce qui devrait théoriquement être leur ADN et leur raison d'être tombe : ils finissent par agir comme n'importe quel autre parti social-démocrate. De plus, ils utilisent des syndicats qui s’en accommodent comme outil de pacification, en servant les intérêts des patrons et en utilisant les media. Loin d'être un acteur révolutionnaire, ils finissent par devenir des acteurs du statu quo.

 

 

José Villaverde Garcia

 

 

Encart

En 2016, un communiqué du Réseau syndical international de solidarité et de luttes à propos de grèves dans de deux communes alors gérées par la « gauche alternative »

 

Barcelone, Saragosse : nous sommes aux côtés des travailleurs et des travailleuses.
Les pouvoirs publics municipaux, régionaux et de l’Etat espagnol sont du côté des patrons !

A Barcelone, la municipalité s’attaque au droit de grève. Alors que les travailleurs et les travailleuses des Bus et Métro de Barcelone, avec leur comité de grève avaient décidé d’agir collectivement, la municipalité s’est rangée du côté des patrons : la Mairie a fait pression sur les grévistes et imposé un scandaleux service minimum antigrève ! Au-delà de l’attaque contre cette grève et les grévistes, ces procédés révèlent un antisyndicalisme, une nouvelle offensive envers le droit de grève. D’ailleurs, les patrons espagnols ont de suite renchéri, s’appuyant sur l’attitude de la Municipalité de Barcelone pour demander encore plus de restrictions aux libertés syndicales.

A Saragosse, les travailleurs et les travailleuses des autobus (AUZSA) sont en grève depuis des semaines ; et depuis des semaines, la municipalité de Saragosse refuse de satisfaire les revendications de grévistes. L’entreprise publique de transport urbain, non seulement utilise pleinement les possibilités offertes aux patrons par les lois qui détruisent les droits des travailleurs et des travailleuses, mais elle n’applique même pas les accords qu’elle a elle-même signé. C’est ainsi que, par exemple, les salaires de 2016 sont ceux de 2012 ! Bien d’autres motifs expliquent le mouvement de grève qui dure maintenant depuis des semaines.

A Barcelone comme à Saragosse, celles et ceux qui gèrent les institutions municipales en refusant de rompre avec le système en place font le choix de l’accompagner et de s’opposer aux luttes que les travailleurs et les travailleuses mènent. A Barcelone comme à Saragosse, les organisations membres du Réseau syndical international de solidarité et de luttes soutiennent les grévistes des transports publics ; c’est bien l’action directe des travailleurs et des travailleuses qui permet des avancées sociales.

[1] Dans la version originale en catalan, il y a un jeu de mot que nous n’avons pas su transmettre en français. Le titre parlait des mairies du « recanvi ». En catalan, canvi signifie « changement », en l’occurrence, cela s’appliquait aux organisations politiques gérant ces municipalités depuis la mort de Franco, à savoir le PSOE et le PP ; le « recanvi » étant les forces comme Podemos. Mais recanvi peut aussi être compris comme « roue de secours », « habit de rechange »…  

[2] Les pactes de la Moncloa, en octobre 1977, sont un des éléments déterminants du processus dit de « transition » dans l’Etat espagnol après la mort du dictateur Franco, qui permit aux forces réactionnaires de garder une place prépondérante dans un système désormais ouvert aux partis politiques et organisations syndicales acceptant une telle « démocratie ». Le Parti popular (Parti populaire, PP), le PSOE, le Partido Comunista de España (Parti communiste d’Espagne, PCE) pour les organisations politiques, les Comisones Obreras (Commissions ouvrières, CCOO) et l’Unión General de Trabajadores (Union générale des travailleurs, UGT) pour les confédérations syndicales, le patronat et le gouvernement en sont signataires. Voir par exemple : Tout le pouvoir à l’assemblée. Une histoire du mouvement ouvrier espagnol pendant la transition (1970-1979), Arnaud Dolidier, Editions Syllepse, 2021.

[3] Convergència i Unió (Convergences et union), fédération de deux partis politiques, centristes et catalanistes :  Convergence démocratique de Catalogne (CDC) et l'Union démocratique de Catalogne (UDC).

[4] Junts per Catalunya (Ensemble pour la Catalogne).