CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Es constitueix la Coordinadora de Material Ferroviari de la CGT

Divendres, 23 febrer, 2007

Les Seccions Sindicals de CGT en les empreses RENFE, CAF, ALSTOM, VOSSLOH, ALBATROS, EULEN I FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, totes amb activitats pertanyents al sector de la fabricació i manteniment de material ferroviari hem decidit crear la COORDINADORA DE MATERIAL FERROVIARI DE CGT.


Els esdeveniments que estan succeint en el sector del Manteniment i Fabricació de trens, amb la constitució de societats Anònimes entre RENFE i les diferents empreses constructores del sector com NERTUS amb Siemens, ACTREN amb CAF, ERION amb Vossloh i amb negociacions avançades amb ALSTOM, ALBATROS, BOMBARDIER i TALGO, la creació d'empreses filials per part dels constructors, com SERMANFER o COFEMA en CAF, o la subcontractació de serveis en empreses com EULEN o COBRA i fins i tot més petites i precàries, fa necessari coordinar accions sindicals conjuntes, dintre de CGT, mitjançant la constitució d'aquesta COORDINADORA DE MATERIAL FERROVIARI, com arma per a plantar cara a les polítiques neoliberals de les diferents patronals del sector.

Els principals objectius d'aquesta Coordinadora són:

1. Lluitar contra la precarietat en el sector, denunciant les polítiques neoliberals de la patronal basades en l'obtenció de beneficis a costa de la reducció de salaris i condicions de treball dels treballadors i treballadores.

2. Denunciar i oposar-nos a la derivació de càrregues de treball a contractes, subcontractes, Societats Mixtes o Filials, que promogudes per la pròpia patronal, aprofundeixen en la desregulació laboral, la desigualtat social i la externalització d'activitats, buscant augmentar els beneficis a costa de la reducció de condicions de treball i salarials dels treballadors i treballadores. En definitiva, trencar la cadena de subcontractacions.

3. Reduir a la mínima expressió la temporalitat en l'ocupació del sector, reivindicant polítiques basades en l'ocupació estable de qualitat i la flexibilitat en les carteres de comandes, que evitin pujades i bajades de demanda i permetin estabilitzar els processos productius.

4. Exigir que es contempli com un element decisiu en l'adjudicació dels contractes de nou material ferroviari per part de les empreses operadores, especialment per les públiques, que l'empresa fabricadora es trobi localitzada en el nostre país, amb capacitat productiva pròpia.

5. Promoure la col·laboració entre les diferents empreses del sector, sota unes premisses d'autonomia de gestió, respecte mutu i solidaritat, amb l'objecte de garantir l'ocupació de qualitat i les càrregues de treball.

La Coordinadora de Material Ferroviari de CGT reunida a València, com primera acció ha decidit dirigir-se als treballadors del sector mitjançant un manifest on informa de la seva creació i dels seus objectius, convidant als treballadors i treballadores del sector a organitzar-se en CGT per a plantejar alternatives a les polítiques empresarials.

MANIFEST DE CONSTITUCIÓ DE LA COORDINADORA DE MATERIAL FERROVIARI DE CGT

Reunits a València representants de les Seccions Sindicals de CGT en les empreses ALBATROS, ALSTOM, CAF, EULEN, FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, RENFE i VOSSLOH, després d'analitzar la situació laboral i social en el sector de la construcció i manteniment de material ferroviari, acorden constituir la COORDINADORA DE MATERIAL FERROVIARI DE CGT, com òrgan de debat i coordinació sindical de les diferents Seccions que la componen per a, de forma unitària, plantar cara a les polítiques neoliberals que des de la patronal i el govern s'estan imposant.

Així denunciem la creació d'empreses mixtes o empreses filials per al manteniment i/o fabricació de material ferroviari, oposant-nos a aquestes fórmules d'externalització de processos productius que comporten la desregulació laboral, la desigualtat, la precarietat en l'ocupació i la reducció de condicions laborals, salarials, de salut laboral i de seguretat, amb l'únic objectiu patronal d'augmentar beneficis a costa dels treballadors.

Des d'aquesta COORDINADORA DE MATERIAL FERROVIARI DE CGT advoquem per la col·laboració entre empreses, en un marc de respecte mutu i de solidaritat amb l'objectiu de garantir ocupació de qualitat i càrregues de treball, per als treballadors i treballadores del sector.

Requerim a les empreses operadores de l'estat espanyol, especialment a les públiques, que en els processos d'adquisició de nou material ferroviari, contemplin com un element primordial en l'adjudicació, que les empreses es trobin localitzades en el nostre país, amb capacitat productiva pròpia i que consolidin i generin ocupació estable i de qualitat.

Rebutgem les polítiques sindicals submisses i col·laboracionistes, que lluny de plantar cara a les agressions patronals, negocien quotes de poder en els nous marcs empresarials, sense qüestionar-se les repercussions negatives per a l'ocupació i les condicions salarials i de treball que aquestes comporten, col·laborant amb la seva passivitat a fomentar la precarietat laboral en el sector i en l'augment de la riquesa patronal a costa de les treballadores i treballadors.

És per això que alcem la nostra veu contra aquestes polítiques patronals i sindicals, reivindicant una altra manera d'afrontar els reptes que es presenten, des del suport mútu, la solidaritat, el repartiment dels beneficis i la defensa dels drets dels treballadors i treballadores que amb el nostre esforç formem part de les cadenes de fabricació i manteniment de material ferroviari.

El nostre objectiu és coordinar-nos en la nostra acció sindical, compartint informació i coneixements, tant en l'àmbit laboral com en el de salut laboral i medi ambient, debatent sobre problemes i solucions, ocupant un espai unitari de disensió i opinió, que permeti plantar cara a les agressions empresarials i organitzar ALTERNATIVES factibles a les polítiques patronals i sindicals majoritàries.

Coordinadora de Material Ferroviari de la CGT
València, febrer de 2007