CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Esquerda urgent amb algunes de les mesures plantejades pel Govern i la seva afectació per les treballadores de la funció pública.

Dimarts, 6 desembre, 2011

El 30 de novembre es va produir la primera trobada de govern i sindicats a la Mesa de la Funció Pública. En aquesta reunió es va avançar la "proposta" de mesures del govern, que com ja podeu imaginar van encaminades a incrementar les retallades en les nostres condicions laborals (retribucions incloses) La inconcreció d'alguns punts amaga però que el desenvolupament serà pitjor. Les “negociacions” es van trencar perquè el govern va dir que no negocia sota la pressió de la mobilització –per la dels funcionaris de presons de la Model-; però es suposa que nosaltres sí hem de negociar sota la pressió de les retallades que ja aplica el Govern sense ni discutir
-com l’hora més de treball, nomenaments del dilluns...-

A continuació, un recull de "propostes de mesures", algunes de les quals ja les coneixíem fa dies a través de la premsa.

Mesures Temporals

1.- Revisió de les plantilles ocupades per personal interí en serveis no finalistes ni essencials, amb l'objectiu de mantenir el màxim de llocs de treball possible i, per tant, proposant i debatent mesures d'abast més generals d'acord amb les propostes que presentin els agents socials.

2.- Reducció de l'import del complement específic o equivalent preferentment a les dues pagues addicionals dels mesos de juny i desembre del 2012. Aquesta mesura s'aplicaria tant al personal
funcionari, com al laboral i estatutari.

3.- Suspensió del Fons d'Acció Social.

4.- Suspensió de l'abonament del complement de productivitat.
(aquest complement en el marc docent correspondria als laborals com TEIS, TIS, ..)

6.- Suspensió de l'aportació al pla de pensions.

7.- No aprovació de nova oferta d'ocupació pública per al 2012 i suspensió de l'execució de les ofertes públiques aprovades i no convocades. (no pensen convocar oposicions)

Mesures estructurals

10. Supressió de les millores per incapacitat temporal (IT)

11. Modificació de la retribució durant el primer any de reducció de jornada per tenir cura de fill. (saltant-se la normativa per la conciliació de la vida familiar i laboral, llei d'igualtat...)

12. Deducció proporcional de retribucions per absències injustificades

15. Modificació dels complements per estadis, nivells de carrera o trams docents.

Des de CGT rebutgem el conjunt de mesures que trepitgen els nostres drets laborals perquè continuem pagant la seva crisi i que són un pas més per enfonsar els serveis públics.

Fem assemblees de centre i de zona, programem denúncies i mobilitzacions de centre i de localitat, assistim a les mobilitzacions generals convocades...!

Federació d'Ensenyament de la CGT de Catalunya.

www.cgtcatalunya.cat/cgtense

Attached documents