CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Estatut dels treballadors

Dilluns, 26 novembre, 2007

http://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1995-7730


Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Darrera actualització publicada el 11 de febrer de 2012.

 

  • Etiquetes

  • Dins la mateixa secció