CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Estructura orgànica de la Confederació General del Treball de Catalunya. Signes d’identitat.

Dimecres, 24 juliol, 2013

En document adjunt us facilitem un dossier sobre l'estructura orgànica de la CGT de Catalunya, especialment material sintètic i didàctic sobre organigrama, estatuts, funcionament, procés de presa de decisions, especificitats de la CGT de Catalunya,...

En el document adjunt hem intentat traslladar de la manera més senzilla possible aquestes necessitats, no obstant, en funció de l'interès en profunditzar, i per a una major comprensió, s'ha parcialitzat en tres blocs.

L'inicial exposa els aspectes més significatius de la nostra estructura orgànica, el que podem identificar com a "Signes d'identitat".

A continuació, de manera esquemàtica els diferents processos exposats anteriorment.

I, per acabar, els Estatuts de la CGT de Catalunya al costat dels de la CGT estatal. Aquesta darrera part pretén desactivar aquests comentaris infundats sobre que els nostres estatuts són antiestatutaris. Amb la lectura dels mateixos podem desmentir aquesta impressió, encara que hi hagi algunes diferències no són substancials i, en qualsevol cas, són les regles de funcionament aprovades per l'afiliació de Catalunya i, si es pretén la seva modificació, s'ha de fer mitjançant el mètode en ells establerts, però, voldríem remarcar que resulten complementaris entre si i en allò que no recullin els de Catalunya, supletòriament s'apliquen els estatals.

Índex de continguts:

Els nostres senyals d'identitat
Estructura organitzativa
El Sindicat
Dret de representació de les opcions minoritàries
Les Federacions Territorials
Les Federacions Sectorials
La Confederació General del Treball de Catalunya
La Confederació General del Treball (CGT)
Òrgans de gestió i representació
El Secretariat Permanent
Comitè Territorial. Plenàries territorials
Comitè Federal. Plenàries federals
Comitè Confederal d'una Confederació Territorial. Plenàries Confederals de Confederació Territorial
La Comissió Econòmica
Consells Confederals
Comitè Confederal de la CGT. Plenàries Confederals de la CGT
Òrgans de decisió
Assemblea de Sindicat
Ple del Sindicat
Conferència Sindical
Plens Federals i Confederals
Congrés Federal i Confederal
La Comissió de Garanties
Altres fórmules de participació
Convocatòria de Comicis
Conferència de Delegats i Delegades
Estructura Territorial
Estructura Sectorial
Òrgans de Decisió i Adopció d'Acords
Òrgans de Desenvolupament i Gestió d'Acords
Qui assisteix a les Plenàries
Ens Coordinadors
Estatuts de Catalunya i Estatals

Pepe Berlanga Garcia
Secretaria de Formació
Secretariat Permanent - Comitè Confederal
Confederació General del Treball de Catalunya (CGT de Catalunya)
Via Laietana 18, 9a planta
08003 Barcelona
Tel.: 933 103 362
Mòbil: 691 204 900
Fax: 933 107 110
Correu electrònic: formacio@cgtcatalunya.cat

Attached documents