CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Evidències de frau en un Concurs Públic de l’Institut Municipal de Parcs i Jardins de Barcelona

Dissabte, 23 octubre, 2010

El passat 20 d'octubre va sortir publicada en la web del Ajuntament de Barcelona l'adjudicació definitiva de la “contractació de la conservació de la jardineria pública del barri de la Sagrera” a l'empresa Barna Verd, S.C.C.L.

Quan el 27 de juliol de 2010 es va celebrar l'obertura de les ofertes econòmiques vam detectar que s'havien presentat 5 ofertes, i que curiosament 4 d'elles van ser ofertes de 0.02 euros per sota del preu de sortida. Fantàstica coincidència en la qual totes les empreses ofertants proposaven ofertes de 272.729,38 euros. L'única empresa que va rebaixar substancialment el preu de sortida de la plica va ser Barna Verd S.C.C.L., l'antiga empresa a càrrec del Parc de la Guineueta que va perdre la contracta en el mes d'abril després de 25 anys.

Ja llavors vam fer eco de l'evident manipulació en el concurs, però l'expedient que havia de començar en el mes d'octubre no ho va fer i va estar retingut en el Departament de Jurídica de Parcs i Jardins per motius que no van ser revelats. Ara finalment veiem publicades les actes de l'adjudicació, que es preveu que comenci el seu treball en el mes de novembre.

En el Consell d’Administració de Parcs i Jardins celebrat el 6 d'octubre, i a pregunta del Comitè d'Empresa el gerent sr. Jordi Campillo va dir que la coincidència de preus no era més que una casualitat i va anunciar l'inici dels treballs de Barna Verd en la Sagrera.

Que dues empreses coincideixin en els seus càlculs del preu pot ser una gran casualitat, que tres empreses coincideixin ja és una mica sospitós i deixa d'entendre's com casualitat passant a ser evidència de delicte, però que les 4 ofertes siguin idèntiques oferix indicis evidents de delicte per maldestra manipulació de procés de concurs de licitació de serveis.

Algú va establir el preu de les quatre ofertes?

Algú va voler assegurar-se que una empresa molt concreta (Barna Verd, S.C.C.L.) guanyaria el concurs?

Quatre empreses es van posar d'acord per a facilitar l'accés al contracte d'una cinquena?

Secció Sindical CGT Parcs i Jardins

http://malesherbes.blogspot.com/


Comunicat del Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins

SOSPITES SOBRE LA CONTRACTACIÓ DEL MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DEL BARRI DE LA SAGRERA

El Comitè d'Empresa de Parcs i Jardins, davant la confirmació que l'empresa d'integració BARNA VERD ha aconseguit fer-se amb l'adjudicació de l'Expedient 10/204 referit a la Contratació de la prestació del servei de conservació de la jardineria i neteja del parc de la Pegaso, del jardí d'Elx, plaça de la Hispano Suiza i zona d'influencia de la ciutat de Barcelona, mostra la seva indignació, atès que no fa sinó confirmar les sospites que sobre la tramitació del citat expedient, hem vingut denunciant.

Tant en un Manifest contra la privatització del manteniment de la jardineria del barri de la Sagrera, com en una resolució del Comitè d'Empresa que en el seu moment es va remetre a la Mesa de contractació de l'expedient, vam mostrar el nostre rebuig a:

1. La maniquea utilització d'empreses d'inserció per a encobrir una privatització del servei de conservació d'un barri de la ciutat, abaratint costos amb persones discapacitades.

2. La sospita d'inclusió de clàusules “a mesura” en el Plec de Clàusules Particulars.

3. La sospitosa coincidència de la tramitació urgent de l'Expedient 10/204 amb la resolució poc satisfactòria donada en l'Exp.10/039 de manteniment integral del Parc de la Guineueta, on l'empresa d'inserció Barna Verd, va quedar fora del concurs després de 25 anys d'execució del citat manteniment.

L'acta d'adjudicació de l'expedient 10/204, publicada el dia 20 d'octubre, assenyala que l'empresa BARNA VERD és l'adjudicatària després d'haver ofert 240001,26 euros, amb una rebaixa de 32728,14 euros respecte al preu de sortida, mentre que els altres quatre licitadors, Fundació Acciò Baix Montseny, T.I.B. Verd, G.S.I.S., i Fundació privada Tallers de Catalunya van oferir exactament el mateix, 272729,38 euros, curiosament van coincidir els quatre en una rebaixa de 2 cèntims respecte a l'import de licitació publicat.

Amb aquesta adjudicació entenem que Parcs i Jardins i els seus responsables polítics de l'Ajuntament (PSC-IC-VERDS), incideixen en la seva política privatitzadora del servei públic, utilitzen amb hipocresia a persones dels Centres Especials de Treball (CET) per a camuflar les seves intencions i permeten que Barna Verd pugui donar treball a les 13 persones discapacitades que durant 25 anys havien vingut treballant en un altre parc de la ciutat, el de Guineueta i que estaven abocats a un futur laboral incert.

El Comitè d'Empresa de l'I.M. de Parcs i Jardins reitera la seva disposició a lluitar per la integració de les persones discapacitades a través del seu ingrés en l'Institut Municipal, a través d'Ofertes Públiques d'Ocupació i de la subrogació de les persones discapacitades que actualment treballen en diversos contractes de manteniment de parcs de Barcelona, i així mateix exigeix a l'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, combati la degradació paulatina que sofreixen els espais verds de la ciutat de Barcelona, provocada per la deixadesa dels que gestionen el servei, la nul·la planificació de les càrregues de treball i la insuficient dotació de recursos humans i materials per a assumir les tasques que encomanen els propis Estatuts de l'Institut.

No es pot justificar la progressiva privatització, ni les costoses operacions de posada a punt d'uns espais degradats per un manteniment intencionadament insuficient.

Barcelona 21 d'octubre de 2010.

Comitè d'Empresa I.M. de Parcs i Jardins

Seccions Sindicals: CCOO, CGT, UGT, USOC.