CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

FETAP-CGT: Nota referent a la retallada de salaris de les empleades i empleats públics

Dissabte, 22 maig, 2010

La retallada salarial per als funcionaris, aprovada el 20 de maig pel consell de Ministres oscil·larà entre el 0,56% i el 7% depenent del grup i nivell, i s'aplicarà tant al salari base com a l'antiguitat a partir de la nòmina de juny pròxim. La mesura no té caràcter retroactiu, pel que la paga extraordinària de juny no es veurà afectada.

De la retallada total que es portarà a terme en 2010, el 30% es restarà de la paga extra de desembre, mentre que el 70% restant es repartirà entre les set nòmines que es cobraran entre juny i desembre. La rebaixa salarial arribarà al 8% en el cas dels directors generals, al 9% en el dels sotssecretaris i al 10% per als secretaris d'Estat, mentre que els ministres, els vicepresidents i el president del Govern es rebaixaran el seu salari el 15%.

La retallada mínima, del 0,56%, serà per als treballadors del grup E, del 2,75% per al C2, del 4,5% per al C1, del 5,75% per a l'A2 i del 7% per a l'A1. En l'Administració General de l'Estat tant els complements específics com el de destinació es reduiran en un 5%, menys en el cas del grup E, per al qual baixarà només el 1%.

Per al personal laboral de les administracions públiques s'ha previst una baixada mitja del 5%, però haurà de negociar-se la seva progressivitat per als diferents nivells salarials, atès que aquests empleats tenen els seus propis convenis col·lectius. En cas que no s'aconsegueixi acordar una reducció progressiva, al personal laboral se li aplicarà de manera general una baixada del 5%.

Pel que fa a l'Empreses Públiques (RENFE, Adif, Correos, Aena, etc.), la retallada només serà aplicable als càrrecs directius, no especificant quin serà la seva quantia.

En els empleats de comunitats autònomes i ajuntaments, es baixarà el 2% el salari base, mentre que l'altre 3% s'aplicarà a les retribucions complementàries. L'estalvi que els ajuntaments aconsegueixin amb la reducció de les despeses de personal s'utilitzarà per a reduir l'endeutament i finançar noves inversions.

L'estalvi per a l'Administració General de l'Estat serà de 535 milions d'euros en 2010 i 1.035 milions en 2011, mentre que per a les administracions territorials serà de 1.765 milions aquest any i 3.465 milions el pròxim.

La següent taula reflecteix la retallada que s'aplicarà als salaris base dels diferents grups de funcionaris de l'Estat. Sense incloure personal laboral ni tenir en compte els complements específics i de destinació.

GRUPS - SOU BASE/MES - RETALLADA

A1 1.161,30 7,00%

A2 985,59 5,75%

C1 734,71 4,50%

C2 600,75 2,75%

E 548,47 0,56%

Federació Administració Pública CGT