CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Informació a treballadors/es sobre la 2a fase d’obres del servei de biologia del INTiCF de BCN davant incompliment Llei Prevenció Riscos Laborals

Dissabte, 5 setembre, 2015

INFORMACIÓ A TREBALLADORS I TREBALLADORES DE L'INTiCF (Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses) de Barcelona

Dirigit i registrat a diversos responsables de l'ADMINISTRACIÓ en el dia d'avui

Assumpte: Obres al laboratori central de l'INTiCF BCN agost 2015

El 20 d'agost 2015 va iniciar "la segona fase d'obres del servei de biologia del INTyCF de Barcelona".

Ni els treballadors ni els seus representants sindicals electes el passat 18 de juny, fa més de dos mesos, malgrat les reiterades peticions, han rebut cap informació, més que un correu electrònic de Miguel Rafael Parets adreçat als treballadors del servei de biologia:

En el matí del divendres 28 d'agost es van presentar sis operaris a treballar al laboratori i van estar realitzant forats amb trepants en el mateix habitacle, entre pols i soroll insuportable, sense cap mesura preventiva.

Els treballadors del INTiCF van estar realitzant les seves funcions en condicions que no complien amb la mínima legalitat, amb estrès extrem i molt nerviosos. Van manifestar les seves queixes i malestar i "es va resoldre el problema", amb la mesura preventiva de paralitzar els treballs tècnics de laboratori "fins a nova ordre", decisió que es va concretar amb un segon correu electrònic,en aquest cas de Manuel Crespillo:

Per això els demanem una vegada més, que, amb caràcter urgent i sempre prèviament a la nova obertura del laboratori central, compleixin, entre altres, amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals - LPRL i estableixin les mesures necessàries de protecció dels treballadors, per l'obra, amb la seva responsabilitat no delegable: protecció (art 14, 15, 24, 25 LPRL),informació i participació dels treballadors (art 33.1 LPRL), consulta prèvia i preceptiva de garantir la participació de la representació sindical (art 33.2 i 34 LPRL) i actuació del servei de prevenció (art 31 LPRL).

Els comuniquem que donem trasllat d'aquesta comunicació, entre d'altres, al conjunt de treballadors i treballadores afectats.

Atentament,

Secció Sindical CGT-Justícia-BCN

Barcelona, a 20 d'agost 2015

Més informació:

- TWITTER CGT JUSTÍCIA BARCELONA

- FACEBOOK CGT JUSTÍCIA BARCELONA

E- MAIL: cgtjusticiabcn@gmail.com

Attached documents