CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Informe sobre l’Enquesta de Població Activa (EPA) del primer trimestre de 2011

Diumenge, 8 maig, 2011

En document adjunt hi teniu l'informe sobre l'Enquesta de Població Activa (EPA), corresponent al primer trimestre de 2011 per al conjunt de l'Estat espanyol, elaborat pels companys Pablo Meseguer i Desiderio Martín, del Gabinet d'Estudis Confederal.

L'augment de 213.500 aturats registrat per l'Enquesta de Població Activa del primer trimestre de 2011 situa el nombre d'aturats en 4.910.200, una xifra mai abans aconseguida a Espanya. Per la seva banda, la taxa d'atur se situa en el 21,29%, i encara que en la dècada de 1990 hi va haver registres més alts, això es deu al fet que l'atur i l'activitat es comptabilitzaven de forma diferent. De fet, el Banc d'Espanya considera que, a igualtat de criteris estadístics, la taxa d'atur del primer trimestre de 2011 seria la més alta de la història espanyola des que existeixen registres.

Les dades resulten encara més decebedors si es té en compte que aquest trimestre la població activa ha baixat en 42.900 persones (situant-se el nombre d'actius en 23.061.800 persones) i la taxa d'activitat ha disminuït un 0,11% (situant-se en el 59,88%). Aquests descensos en el nombre d'actius i en la taxa d'activitat s'expliquen per l'efecte desànim: moltes persones estan deixant de buscar una feina perquè creuen que no ho van a trobar.

I si atenem a l'evolució de l'ocupació, les xifres són encara més preocupants: el nombre d'ocupats ha baixat en 256.500 persones, (situant-se en 18.151.700 ocupats), la taxa interanual de variació de l'ocupació disminueix un 1,32%, i durant el primer trimestre d'aquest any s'han destruït 4.800 llocs de treball més que durant el mateix període de l'any anterior. Aquestes dades suposen que la moderació en el ritme de destrucció de l'ocupació que es venia produint des de la tardor de 2009 s'ha vist substituïda per una nova acceleració del mateix, si bé és probable que els propers mesos l'ocupació es recuperi lleugerament, encara que això es hagi fonamentalment a un efecte estacional.

La destrucció d'ocupació s'ha produït en tots els sectors econòmics: en relació amb el trimestre anterior, l'ocupació ha baixat en la Construcció (un 4,99%), la Indústria (un 3,13%), l'Agricultura (un 1 , 39%) i els Serveis (un 0,56%). D'aquesta manera, la desocupació també augmenta en tots els sectors (als Serveis hi ha 94.700 aturats més, en la Indústria 21.200, en l'Agricultura 17.200 i en la Construcció 3300), així com entre les persones que van perdre la feina fa més d'un any (60.100 persones més que el trimestre anterior) i entre els que busquen la seva primera feina (17.000 aturats més).

Pel que fa a les comunitats autònomes, durant aquest trimestre, els majors augments de l'ocupació s'han produït a Canàries i els majors descensos en Comunitat Valenciana, Comunitat de Madrid, Andalusia i Catalunya. L'atur registra la seva major descens a Madrid i els seus majors augments a Andalusia, Catalunya, Comunitat Valenciana i Galícia. Així, la taxa d'atur de les comunitats autònomes oscil.la entre el 11,61% del País Basc i el 29,68% d'Andalusia.

Atenent a les modalitats de contractació, s'observa una tendència a la pèrdua de qualitat en l'ocupació. Així, encara que la taxa de temporalitat ha baixat quatre centèsimes respecte al trimestre anterior (situar en el 24,77%), en el primer trimestre de 2011 s'han perdut més llocs de treball indefinits (139.100) que temporals (54.300). D'altra banda, mentre que el nombre d'ocupats a temps complet ha disminuït en 348.400 persones, els ocupats a temps parcial han augmentat en 91.900, el que sembla indicar que les empreses estan substituint una modalitat de contractació per l'altra.

Tots aquests elements estan provocant situacions especialment vulnerables per a determinats col.lectius. Així, el nombre de menors de 25 anys en atur és de 860.000, la qual cosa situa la taxa d'atur d'aquesta franja d'edat en el 45%. Per la seva banda, La taxa d'atur de la població estrangera és del 31,99% (més de 12 punts percentuals per sobre que la de la població espanyola). Pel que fa a les persones que porten més d'un any a l'atur, la xifra ja arriba als 2.109.300 (un 25,43% més que fa un any), i les llars amb tots els seus membres en atur són 1.386.000 (un 6,74% més que fa un any).

Aquesta difícil conjuntura laboral per a les famílies està portant a una creixent incorporació de les dones al mercat de treball: la taxa d'activitat femenina (52,67%) és la més alta de la història. No obstant això, aquesta incorporació es produeix en molt bona mesura cap al atur: durant el primer trimestre de 2011 l'atur va augmentar més entre les dones (123.800 parades més) que entre els homes (89.900 aturats més). Així, encara que el descens en l'ocupació es produeix de manera més accentuada entre els homes (150.700 ocupats menys) que entre les dones (105.800 ocupades menys), la taxa d'atur femenina (21,94%) segueix sent més alta que la masculina (20,76%).

Attached documents