CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Inspecció de Treball dona un nou “cop de sabata” a la política laboral de Parcs i Jardins de Barcelona

Dimarts, 23 desembre, 2008

Inspecció de Treball requereix a la direcció de l'Institut a què es torni a pagar la "Prima per toxicitat, penositat i perillositat" a les Brigades de Reg tal com es cobrava abans del canvi unilateral i que es paguin els endarreriments des que van deixar d'abonar-la adequadament.

Des del passat mes de maig la direcció de l'Institut Municipal de Parcs i Jardins unilateralment va deixar d'abonar o ha abonat inadequadament la "Prima per toxicitat, penositat i perillositat" als components de les Brigades de Reg que anteriorment la cobraven pel compliment de les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Davant les queixes rebudes dels treballadors/es, membres d'aquestes brigades, i davant la falta d'informació, el Comitè d'Empresa, va traslladar el tema a la Comissió de Seguiment del Conveni perquè la direcció de l'Institut donés les explicacions del perquè s'havia deixat d'abonar dita prima a les esmentades Brigades de Reg.

En la reunió de la Comissió de Seguiment de Conveni de 30 de juliol la direcció de l'Institut va dir: "desconèixer els motius i que després de les oportunes indagacions ens informaria de les raons de l'impagament de la Prima per toxicitat, penositat i perillositat".

Davant la falta de resposta per part de la direcció de l'Institut des de la Secretaria del Comitè d'Empresa en escrit del 5 d'agost del 2008 es torna a sol·licitar la informació i amb data 8 d'agost es rep un escrit del Cap d'Àrea de RRLL on es comunica que se'ns informarà en la pròxima reunió de la Comissió de Seguiment del mes de setembre.

El 20 d'agost davant la falta d'explicacions i d'informació sobre la decisió unilateral adoptada (a banda de la presa de pèl i falta de respecte cap a la representació dels treballadors/es, ens van dir en to jocós que desconeixien els motius i que indagarien per a saber-los) que incomplia amb l'abonament de la "Prima per toxicitat, penositat i perillositat" que fins ara cobraven les Brigades de Reg es presenta denúncia en Inspecció de Treball.

El 16 d'octubre es torna a celebrar reunió de la Comissió de Seguiment i en ella la direcció diu: "que la Prima s'estava pagant malament, atès que per mimetisme amb les bótes que realitzaven les vies ràpides s'estava pagant a totes les bótes i ara s'ha rectificat."

El dia 28 d'octubre ens cita Inspecció de Treball i aquest mes amb data 9 de desembre ens va arribar la resolució de l'Inspector Sr. Enric Senabre que diu que:

"es requereix de l'empresa torni a abonar l'esmentada prima als treballadors que correspongui, amb la liquidació de endarreriments. El càlcul de la quantia i la forma de pagament podrà ser objecte d'acord amb els representants dels treballadors en el si de la Comissió de Seguiment o una altra competent en la matèria."

Una altra resolució més de la llarga llista de sentències i resolucions on es condemna a l'Institut Municipal de Parcs i Jardins (presidit per Imma Mayol IC-EUiA) per incompliment de les lleis laborals.

- El Tribunal del Contenciós-Administratiu confirma l'obligació de Parcs i Jardins de pagar a la Seguretat Social 32.745 euros.|http://malesherbes.blogspot.com/2008/12/el-tribunal-de-lo-contencioso.html
- Publicat en el diari el Punt la sentència de la multa a l'Ajuntament de Barcelona per «temeritat» judicial.|http://malesherbes.blogspot.com/2008/12/publicat-en-el-punt-la-multa.html
- Inspecció de Treball constata que no es va donar la protecció adequada als treballadors/es en les obres de les oficines Centrals|http://malesherbes.blogspot.com/2008/09/inspecci-de-treball-constata-que-no-es.html
- Cal ser molt roín per a posar en perill la salut dels treballadors/es|http://malesherbes.blogspot.com/2008/09/hay-que-ser-muy-ruin-para-poner-en_15.html
- Contracte en frau de Llei|http://malesherbes.blogspot.com/2008/07/contracte-en-frau-de-llei.html
- SENTÈNCIA CONDEMNATORIA CONTRA PARCS I JARDINS|http://malesherbes.blogspot.com/2007/12/blog-post.html

i ……..
Més informació
http://malesherbes.blogspot.com/2008/12/inspeccin-de-trabajo-nuevo-zapatazo-la.html|http://malesherbes.blogspot.com/2008/12/inspeccin-de-trabajo-nuevo-zapatazo-la.html

malesherbes.cgt(arroba)gmail.com|mailto:malesherbes.cgt@gmail.com