CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

Inspecció de Treball reconeix incompliment empresarial reiterat a RELLSA en matèria de cotització i realització d’hores extraordinàries a partir de la denúncia presentada per CGT

Dijous, 18 juny, 2015

El passat 11 de desembre de 2014 la Secció Sindical de CGT RELLSA va interposar davant Inspecció de Treball i Seguretat Social de Tarragona denúncia contra REUS ESPORT I LLEURE SA per incompliment empresarial molt greu i reiterat en matèria de cotització i realització d'hores extraordinàries, així com la vulneració del dret a la informació dels representants dels treballadors.

Concretament posàvem de manifest que, a causa de l'activitat de l'empresa, la plantilla de RELLSA realitza nombroses hores extraordinàries al llarg de l'any, superant fins i tot el límit d'hores estructurals legalment establert (80 hores anuals). Malgrat que la pròpia Direcció reconeixia aquest fet per escrit, la mateixa no reflectia en les nòmines de la plantilla la realització d'hores extraordinàries i, per tant, tampoc les cotitzava com a tals (ni com hores estructurals ni com hores de força major). És més, camuflava les mateixes sota el concepte de “plus de productivitat”.

Aquesta conducta vulnera la legislació vigent en un doble sentit: en primer lloc infringeix la normativa laboral i el conveni col·lectiu propi ja que l'article 19 fixa una retribució econòmica per a compensar la realització de les hores extraordinàries que l'empresa mai ha respectat imposant unilateralment el valor del “plus de productivitat”. A manera d'exemple, amb motiu del Campionat de Patinatge que es va portar a terme del 27 de setembre al 11 d'octubre de 2014 a Reus, l'empresa va lliurar als treballadors un document en el qual suposadament la plantilla pactava amb la gerència de l'empresa la realització d'aquestes hores a canvi de percebre l'esmentat complement, amb l'amenaça vetllada d'externalitzar l'activitat i per tant posar en risc la continuïtat laboral en l'empresa de la plantilla de RELLSA si no assumien dit acord.

En segon lloc, s'infringeix també la Llei General de la Seguretat Social (article 111 i ss) per no cotitzar aquestes hores en la base de cotització per a les contingències professionals i accidents laborals, i no obstant això cotitzar-les en la base de cotització per a contingències comunes, amb la finalitat d'ocultar la realització d'hores extraordinàries i abonant-les com un altre complement salarial. Pràctica que a més s'ha vingut realitzant des que es va constituir l'empresa.

Arran d'aquesta denúncia, Inspecció de Treball va emetre informe en data 29 d'abril de 2015 en el qual se'ns comunicava que informava a la Direcció Provincial de la Tresoreria General de la Seguretat Social a Tarragona de les quantitats abonades per hores extraordinàries encobertes incorrectament a través d'altre concepte retributiu (plus de productivitat), que es van incloure en la base de cotització per contingències comunes i no obstant això no es va realitzar la cotització addicional per hores extraordinàries.

En el mateix informe també realitzava Acta d'advertiment a RELLSA perquè “en endavant limiti a 80 hores extres/any, a l'haver-se comprovat que diversos treballadors han superat les 80 hores extraordinàries realitzades durant el 2014” i sol·licitava a l'empresa que lliurés a cada treballador un llistat amb les hores extraordinàries realitzades (art. 35.5 del ET).

Segons la reunió que es va celebrar a Inspecció de Treball el 13 d'abril de 2015 amb la inspectora actuant i a la qual va assistir representació de CGT i els representants de RELLSA, l'empresa va manifestar que a l'estar intervingut l'Ajuntament de Reus, les societats municipals no podien realitzar hores extraordinàries. No obstant això, hem consultat aquest extrem amb representants del consistori municipal i han negat aquesta limitació o prohibició, pel que ignorem totalment per quin motiu l'empresa no ha cotitzat al llarg d'aquests anys les hores extra en la base de cotització de contingències professionals.

Des de CGT, considerem que els fets són especialment greus, màxime si tenim en compte que es tracta d'una empresa municipal, i ens temem que l'ocultació d'hores extraordinàries sota el concepte de complements com el plus de productivitat pugui ser pràctica habitual no tan sol a RELLSA sinó també a altres empreses i departaments de titularitat municipal.

D'altra banda, denunciem públicament les males arts emprades per la gerència per a aconseguir els seus propòsits a costa del xantatge a les i els treballadors tenint a més coneixement que s'estava cometent una infracció administrativa d'ocultació a la Seguretat Social.

Finalment, la mateixa empresa ens ha acabat donant la raó, comunicant aquesta setmana de forma verbal a la representació de CGT a RELLSA que a partir d'ara les hores extres apareixeran reflectides en la nòmina i abonades segons estableix el conveni col·lectiu en vigor. També s'ha compromès a entregar a la delegada de personal un llistat amb les hores extraordinàries que els treballadors realitzen mensualment.

La iniciativa i valentia demostrada per part de la secció sindical de CGT al denunciar aquests fets ha de servir perquè des d'ara l'Ajuntament de Reus sigui exemple de transparència en la gestió econòmica, i en el tracte a totes les persones que treballen per al consistori amb equitat, objectivitat i sobretot amb total respecte i reconeixement al treball realitzat.

Reus, 18 de juny de 2015

Federació Comarcal Baix Camp-Priorat de la CGT

Més informació:

- TWITTER CGT REUS