CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

IV Premi Literari i III Premi de Fotografia Pablo Díez

Dilluns, 18 gener, 2010

En record de Pablo Díez Cuesta, conductor d'autobús de TMB (Transports Metropolitans de Barcelona) que es va suïcidar al ser acomiadat per l'empresa després de ser acusat sense proves de quedar-se amb l'import d'un bitllet (1,10 €), la Plataforma Pablo Díez convoca aquest premi literari i de fotografia que porten el seu nom, que es lliurarà coincidint amb l'aniversari de la seva mort i que es regirà per les següents bases:


IV PREMI LITERARI PABLO DÍEZ

TEMA: CAS PABLO DÍEZ, ASSETJAMENT LABORAL O ABÚS DE PODER

BASES

PRIMERA. Podran participar autors de qualsevol nacionalitat, sempre que resideixin a Espanya i no hagin estat premiats en les edicions anteriors. Només s'admetrà un treball per autor.

SEGONA. Els originals haurien de ser inèdits, estar escrits en llengua castellana o catalana, i no haver estat premiats en altres certàmens.

TERCERA. S'estableixen dos premis, cadascun d'ells dotat amb 400 € i diploma, a un relat el tema del qual sigui el cas Pablo Díez, l'assetjament laboral o l'abús de poder. Un dels premis estarà reservat a un treballador de TMB.

QUARTA. Els originals es presentaran en triple versió, en folis mecanografiats a doble espai, grandària DIN-A4, escrits per una sola cara, i degudament numerats i engrapats. Tindran una extensió màxima de 5 folis.

CINQUENA. Els treballs es presentaran signats amb pseudònim. Les dades de l'autor (nom, cognoms, domicili, telèfon i correu electrònic) s'inclouran en un sobre tancat en l'exterior del qual figurarà el pseudònim i, si escau, indicació que es tracta d'un treballador de TMB.

SISENA. El termini d'admissió de treballs finalitzarà el 27 de febrer de 2010. Les obres s'enviaran a Plataforma Pablo Díez. Apartat de Correus 22.26, 08080 Barcelona. S'indicarà en el sobre “Per al IV Premi Literari Pablo Díez”.

SETENA. Els interessats poden sol·licitar les bases completes de la convocatòria a plataformapablodiez@hotmail.com Es pot obtenir més informació sobre el cas Pablo Díez a www.pablodiez.com

VUITENA. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 25 de març a les 7 de la tarda en el local de la FAVB, c/ Obradors, 6-10, Barcelona. Serà imprescindible la presència dels autors premiats en aquest acte.

NOVENA. No es mantindrà correspondència sobre el concurs. La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als autors guardonats. Els originals no premiats seran destruïts.

DESENA. La Plataforma Pablo Díez es reserva el dret de publicar el treball premiat durant un any.

ONZENA. La participació en aquest certamen implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.

III PREMI DE FOTOGRAFIA PABLO DÍEZ

TEMA: LES LLUITES SOCIALS

BASES

PRIMERA. Podran participar tots els fotògrafs que ho desitgin, professionals o no, sempre que visquin en territori espanyol i no hagin estat premiats en les edicions anteriors. Només s'admetrà una fotografia per autor.

SEGONA. Les fotografies haurien de ser inèdites (no publicades en premsa, webs, etc.) i no haver estat premiades en altres certàmens.

TERCERA. El tema de les fotografies serà les lluites socials.

QUARTA. S'estableixen dos premis, ambdós dotats amb 400 € i diploma. Un d'ells estarà reservat a una fotografia realitzada per un treballador de TMB.

CINQUENA. Les imatges s'enviaran en format JPG, amb una resolució de 100 dpi i una grandària màxima de 580 píxels en el costat més llarg. Els guanyadors haurien de presentar la fotografia premiada en alta resolució, format JPG o TIFF.

SISENA. S'aportaran les següents dades: títol de la fotografia, breu descripció de la mateixa i lloc on ha estat presa; nom i cognoms de l'autor, domicili, telèfon i correu electrònic. S'indicarà també, si escau, si es tracta d'un treballador de TMB.

SETENA. El termini d'admissió de fotografies finalitzarà el 28 de febrer de 2010. S'enviaran a plataformapablodiez@gmail.com

VUITENA. Els interessats poden obtenir més informació sobre el premi i sobre el cas Pablo Díez a www.pablodiez.com

NOVENA. El lliurament de premis tindrà lloc el dia 25 de març a les 7 de la tarda en el local de la FAVB, c/ Obradors, 6-10, Barcelona. Serà imprescindible la presència dels autors premiats en aquest acte.

DESENA. La decisió del jurat serà inapel·lable i es donarà a conèixer directament als concursants guardonats.

ONZENA. La Plataforma Pablo Díez es reserva el dret de publicar les fotografies premiades durant un any.

DOTZENA. La participació en aquest certamen implica l'acceptació íntegra d'aquestes bases.