CGT Logo

spccc@nullspcgtcatalunya.cat

935 120 481

La CGT denuncia els sous abusius i les pensions milionàries que cobren els alts càrrecs de Transports Municipals de Barcelona (TMB)

Dimecres, 26 setembre, 2007

Han arribat a la CGT documents que demostren el que molts sospitàvem i la Direcció de Transports Metropolitans de Barcelona sempre ha ocultat: el sou abusiu que tenen els alts directius de TMB i les pensions milionàries que cobren quan es jubilen. Gràcies a aquesta informació avui se sap amb certesa les Bases reguladores i les pensions dels alts càrrecs de TMB, el que ens permet treure a la llum i denunciar aquest nou escàndol, amb la intenció que s'acabin aquests abusos.

Fa anys que els gestors de TMB van decidir assegurar-se un bon sou i una millor jubilació, per a això van idear una elaborada estratègia que es va iniciar el dia que van començar a parlar als treballadors de TMB de la necessitat de crear plans de pensions al Metro i a TB.

Juan Murcia González, Director de Recursos Humans de TMB, va ser el responsable de crear els plans diferenciats a Metro i Autobusos i va ser un dels primers alts directius que es “va nodrir” dels seus resultats. Després d'ell s'han anat jubilant altres alts càrrecs utilitzant la mateixa estratègia: pertànyer a les dues plantilles i als dos plans de pensions, aconseguint amb això els mateixos dividends, que són comparables als antics contractes blindats prohibits per la Generalitat en les empreses públiques.

Entre aquests directius trobem dos que han accedit a la jubilació últimament, el Director de finances de TMB i el Director de la xarxa d'autobusos.

Francisco Bellver, fins a la data de la seva jubilació Director de finances de TMB, empleat 10.679 d'Autobusos i 4.178 del Metro, va ser el responsable d'integrar els plans de pensions de Metro i Autobusos a La Caixa, malgrat no ser l'oferta d'aquesta entitat d'estalvi la millor que es va presentar. Aquest alt càrrec, que increïblement apareix amb la categoria de conductor nivell 6 “en els papers” de la Comissió de control, té una base reguladora anual (ingressos) de 72.114€ als quals cal sumar-los un 15% més per beneficis i complements variables. Solament en autobusos, el seu mega-sou anual ha estat d'uns 82.985 € anuals (13.807.542 Ptes.) i el capital que ha cobrat o pot cobrar del Pla de pensions de TB ascendeix a 522.142 €.

Per la seva banda Josep Mª Satorres ha ocupat el lloc de Director de la xarxa d'autobusos amb els números 10.795 a TB i el 5.118 al Metro. Satorres ha estat el gran censor dels convenis col·lectius de TB. Sempre argumentant que no hi havia més diners per a la negociació va saber teixir una xarxa d'amistats i interessos polítics i sindicals que li han estat de molta utilitat per a aconseguir els seus objectius.

També apareix en “els papers” del pla de pensions amb la categoria de conductor nivell 6 amb una base reguladora de 64.603 € que si li sumem el 15% de beneficis arriba aproximadament a un sou escandalós 74.293 € (12.361.390 Pts), al que naturalment cal sumar-li el que tingui en el Metro. D'altra banda està el capital que ha cobrat o pot cobrar del pla de pensions de TB que en aquest cas ascendeix a 386.997 €.

 

 

Càrrec

Número empleat autobusos

Número
empleat
Metro

Capital que ha cobrat o pot cobrar del pla de pensions de TB(1)

Base reguladora Anual (sou)

Francisco
Bellver       

Director de
finances de TMB

 

10.679

 

4.178

 

522.142 €

 

72.114 €

Josep Mª Satorres    

Director de la xarxa d'autobusos

 

10.795

 

5.118

 

386.997 €

 

64.603 €

A aquestes quantitats, que a Autobusos han fet efectiva de forma mixta (50% capital i 50% renda) cal sumar-los les que també tenen en el Pla de Pensions del Metro. Encara no disposem de totes les dades del Metro però tot fa indicar que són similars a les que han obtingut del pla de pensions autobusos, de moment solament se sap que també han triat per a fer-les efectives la forma mixta.

Directius d'Autobusos

Baixant en el rànquing de l'empresa trobem als directius de Nivell 17 que solament consten en TB i per tant el seu sou i la seva pensió solament els arriba d'autobusos, el que no significa que “es quedin descalços”. D'aquest grup també ens ha arribat informació, en concret la de l'últim directiu que es va jubilar el passat 6 de setembre.

 

 

càrrec

Número empleat autobusos

Capital que ha cobrat o pot cobrar del pla de pensions de TB

Base reguladora Anual (sou)

Alberto Román Castillo

 

8.097

552.145 €

88.193 €

Semblaria que aquest directiu sigui el que mes cobra dels que hem nomenat en aquest article, però no és així, ja que al seu nivell no li correspon estar en la nòmina de les dues empreses de TMB i per tant s'ha hagut de “conformar” amb un sou únic d'autobusos de 88.193€ que amb el 15% de rigor es queda en uns 101.422€ de sou brut anual, a més d'un capital pensionable de 552.145€.

Per a la CGT és del tot censurable, i per això ho denunciem públicament, que els directius d'una entitat pública com és TMB, utilitzant estrategies de dubtosa legalitat, s'omplin les butxaques amb els diners públics que arriben a TMB a través de Contractes Programa finançats per l'Administració. És censurable que els directius de TMB, responsables de les condicions econòmiques i laborables que tenen els empleats d'autobusos, es posin ells mateixos sous i pensions milionàries que no han generat.

Algunes dades:

- Els directius no generen els capitals que cobren. Prenent com exemple el cas de Bellver, veiem que si aquest directiu va ingressar en el pla (l'hi paga l'empresa) l'any passat un 4.25% dels 72.114 € de la seva Base reguladora, que són 3.065 €, i multiplicant aquesta quantitat els 24 anys d'antiguitat que tenia en TB, sense tenir en compte que evidentment aquesta quantitat ha estat menor els anys anteriors, surten 73.560 € ingressats enfront dels 522.142 € cobrats. Si no fos pels ingressos de l'administració, TMB hauria de destinar els ingressos que té per transportar mig milió de passatgers només per a pagar la pensió d'un directiu.

La Comissió de Control del Pla de Pensions podria impedir la capitalització en renda única o mixta (renda i capital) de les pensions dels directius, tenint en compte el redactat de l'Article 30 1.6 del Reglament del pla de pensions de TB que diu:

"La revisió de la renda a pagament únic de capital, o a forma mixta de renda i pagament únic de capital, s'efectuarà conforme als següents criteris: 1) La capitalització de la renda requerirà l'acord motivat de la Comissió de Control prèvia sol·licitud del Beneficiari, que haurà de cursar-la en el termini d'un mes des de la data del seu reconeixement. Aquesta decisió serà irrevocable. 2) La capitalització de la renda haurà d'impedir, en termes tècnic-actuarials, la generació de situacions d'antiselecció en el col·lectiu de beneficiaris, així com pèrdues financeres derivades de la desinversió d'actius, a la fi dels quals s'aplicarà la Base tècnica vigent a cada moment per a aquests supòsits.

Secció Sindical CGT Autobusos TMB